เนื้อเพลง Taffy คำอ่านไทย Lisa Loeb

My friend’s got a bruise on his leg,
(มาย ฟเร็นด ก็อท ดา บรูส ออน ฮิส เล็ก ,)
A bruise on his leg
(อะ บรูส ออน ฮิส เล็ก)
Everytime you speak.
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซพีค)
My friend’s got a bruise on his leg, where I press my knee
(มาย ฟเร็นด ก็อท ดา บรูส ออน ฮิส เล็ก , ฮแว ไอ พเร็ซ มาย นี)
Everytime you speak.
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซพีค)
Actually, bottom line, you tell the truth sometimes.
(แอคชัวลิ , บอตตัม ไลน , ยู เท็ล เดอะ ทรูธ ซัมไทม์)
Sometimes you tell the truth like you’re pulling taffy.
(ซัมไทม์ ยู เท็ล เดอะ ทรูธ ไลค ยัวร์ พลูลิง แทฟฟิ)
My friend’s got a bruise on his arm, a bruise on his arm
(มาย ฟเร็นด ก็อท ดา บรูส ออน ฮิส อาม , อะ บรูส ออน ฮิส อาม)
Everytime you speak.
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซพีค)
My friend’s got a bruise on his arm, where I shove my elbow
(มาย ฟเร็นด ก็อท ดา บรูส ออน ฮิส อาม , ฮแว ไอ ฌัฝ มาย เอลโบ)
Everytime you speak.
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซพีค)
Actually, bottom line, you tell the truth sometimes, and sometimes you tell the truth like
(แอคชัวลิ , บอตตัม ไลน , ยู เท็ล เดอะ ทรูธ ซัมไทม์ , แอ็นด ซัมไทม์ ยู เท็ล เดอะ ทรูธ ไลค)
You’re pulling taffy.
(ยัวร์ พลูลิง แทฟฟิ)
My friend’s got a bruise on his ribs where I poke my finger
(มาย ฟเร็นด ก็อท ดา บรูส ออน ฮิส ริบ ฮแว ไอ โพค มาย ฟีงเกอะ)
Everytime you speak.
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซพีค)
My friend’s got a bruise on his ribs, his rib cage is now numb
(มาย ฟเร็นด ก็อท ดา บรูส ออน ฮิส ริบ , ฮิส ริบ เคจ อีส เนา นัม)
Everytime you speak.
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ซพีค)
Actually, bottom line, you tell the truth sometimes,
(แอคชัวลิ , บอตตัม ไลน , ยู เท็ล เดอะ ทรูธ ซัมไทม์ ,)
And sometimes you tell the truth like you’re pulling taffy.
(แอ็นด ซัมไทม์ ยู เท็ล เดอะ ทรูธ ไลค ยัวร์ พลูลิง แทฟฟิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Taffy คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น