เนื้อเพลง Rude Boy คำอ่านไทย Rihanna

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a let you
(แอม อะ เล็ท ยู)
Be the captain
(บี เดอะ แค๊พเท่น)
Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a let you
(แอม อะ เล็ท ยู)
Do your thing, yeah
(ดู ยัวร์ ติง เย่)
Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a let you
(แอม อะ เล็ท ยู)
Be a rider
(อีส อะ ไรเดอร์)
Giddy up
(กิ๊ดดี อั๊พ)
Giddy up
(กิ๊ดดี อั๊พ)
Giddy up, babe
(กิ๊ดดี อั๊พ เบ้บ)

Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a let it
(แอม อะ เล็ท ดิท)
Be fire
(อีส ไฟเออะร)
Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a let you
(แอม อะ เล็ท ยู)
Take me higher
(เท้ค มี ไฮเออะ)
Tonight
(ทูไน๊ท)
Baby we can
(เบ๊บี้ วี แคน)
Get it on
(เก็ท ดิท ออน)
Yeah we can get it on
(เย่ วี แคน เก็ท ดิท ออน)
Yeah
(เย่)

Do you like it boy?
(ดู ยู ไล๊ค อิท บอย ?)
I wa-wa-want
(ไอ วา วา ว้อนท)
What you wa-wa-want
(ว๊อท ยู วา วา ว้อนท)
Give it to me baby
(กี๊ฝ อิท ทู มี เบ๊บี้)
Like boom, boom, boom
(ไล๊ค บูม บูม บูม)
What I wa-wa-want
(ว๊อท ได วา วา ว้อนท)
Is what you wa-wa-want
(อีส วอท ยู วา วา ว้อนท)
Na, na
(นา นา)
Ah, ah
(อา อา)

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a give it
(แอม อะ กี๊ฝ อิท)
To you harder
(ทู ยู ฮ๊าเดอ)
Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a turn
(แอม อะ เทิร์น)
Your body out
(ยัวร์ บ๊อดี้ เอ๊าท)
Relax
(รีแหล๊ก)
Let me do it
(เล็ท มี ดู อิท)
How I wanna
(ฮาว ไอ วอนนา)
If you got it
(อิ๊ฟ ยู กอท ดิท)
I need it
(ไอ นี๊ด อิท)
And I’m a put it down
(แอนด์ ดิม อะ พุท ดิท ดาวน์)

Buckle up
(บั๊กเกิอล อั๊พ)
I’m a give it to you
(แอม อะ กี๊ฝ อิท ทู ยู)
Stronger
(สตองเก่อร์)
Hands up
(แฮนด์ อั๊พ)
We can go a little
(วี แคน โก อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Longer
(ลองเกอร์)
Tonight
(ทูไน๊ท)
I’m a get a little
(แอม อะ เก็ท อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Crazy
(เคซี่)
Get a little crazy
(เก็ท อะ ลิ๊ทเทิ่ล เคซี่)
Baby
(เบ๊บี้)
[adsense]
Do you like it boy?
(ดู ยู ไล๊ค อิท บอย ?)
I wa-wa-want
(ไอ วา วา ว้อนท)
What you wa-wa-want
(ว๊อท ยู วา วา ว้อนท)
Give it to me baby
(กี๊ฝ อิท ทู มี เบ๊บี้)
Like boom, boom, boom
(ไล๊ค บูม บูม บูม)
What I wa-wa-want
(ว๊อท ได วา วา ว้อนท)
Is what you wa-wa-want
(อีส วอท ยู วา วา ว้อนท)
Na, na
(นา นา)
Ah, ah
(อา อา)

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

I like the way
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์)
You touch me there
(ยู ทั๊ช มี แดร์)
I like the way
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์)
You pull my hair
(ยู พูลล มาย แฮร์)
Baby, if I don’t feel it
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ ไฟ ด้อนท์ ฟีล อิท)
I ain’t faking
(ไอ เอน เฟ๊กิ่ง)
No, no
(โน โน)

I like
(ไอ ไล๊ค)
When you tell me
(เว็น ยู เทลล มี)
Kiss it there
(คิสส ซิท แดร์)
I like
(ไอ ไล๊ค)
When you tell me
(เว็น ยู เทลล มี)
Move it there
(มู๊ฝ อิท แดร์)

So get it up
(โซ เก็ท ดิท อั๊พ)
Time to get it up
(ไทม์ ทู เก็ท ดิท อั๊พ)
You say you’re a rude boy
(ยู เซย์ ยัวร์ อะ รู๊ด บอย)
Show me what you got
(โชว์ มี วอท ยู กอท)
Now
(นาว)

Come here right now
(คัม เฮียร ไร๊ท นาว)

Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Can you get it up
(แคน ยู เก็ท ดิท อั๊พ)
Come here
(คัม เฮียร)
Rude boy, boy
(รู๊ด บอย บอย)
Is you big enough
(อีส ยู บิ๊ก อีน๊าฟ)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Baby, baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Take it, take it
(เท้ค อิท เท้ค อิท)
Love me
(เลิฟ มี)
Love me
(เลิฟ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rude Boy คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น