เนื้อเพลง Scared of Lonely คำอ่านไทย Beyonce Knowles

I’m in this fight, and I’m swinging and my arms are getting tired
(แอม อิน ดีซ ไฟท , แอ็นด แอม สวิงงิงแอ็นด มาย อาม แซร์ เกดดดิ้ง ไทร)
It’s hard, I’m trying to beat this emptiness but I’m running out of time
(อิทซ ฮาด , แอม ทไรอิง ทู บีท ดีซ เอมทิเน็ซ บัท แอม รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
I’m sinking in the sand, and I can barely stand
(แอม ซีงคิง อิน เดอะ แซ็นด , แอ็นด ดาย แค็น แบลิ ซแท็นด)
I’m lost in this dream, I need you to hold me
(แอม ล็อซท อิน ดีซ ดรีม , ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี)
I’m scared of lonely
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)
I try to be patient, but I’m hurting deep inside
(ไอ ทไร ทู บี เพเฌ็นท , บัท แอม เฮอดิง ดีพ อีนไซด)
And I can’t keep waiting, I need comfort late at night
(แอ็นด ดาย แค็นท คีพ เวททิง , ไอ นีด คัมเฟิท เลท แอ็ท ไนท)
And I can’t find my way, won’t you lead me home
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด มาย เว , ว็อนท ยู เล็ด มี โฮม)
Cause I’m lost in this dream, I need you to hold me
(คอส แอม ล็อซท อิน ดีซ ดรีม , ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี)

I’m scared of lonely
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)
And I’m scared of being the only shadow I see along the wall
(แอ็นด แอม ซคา อ็อฝ บีอิง ดิ โอ๊นลี่ แฌดโอ ไอ ซี อะลอง เดอะ วอล)
And I’m scared the only heartbeat I hear beating is my own
(แอ็นด แอม ซคา ดิ โอ๊นลี่ ฮาร์ทบีท ไอ เฮีย บืดิงสฺ อีส มาย โอน)
And I’m scared of being alone
(แอ็นด แอม ซคา อ็อฝ บีอิง อะโลน)
I can’t seem to breathe when I am lost in this dream, I need you to hold me
(ไอ แค็นท ซีม ทู บรีฑ ฮเว็น นาย แอ็ม ล็อซท อิน ดีซ ดรีม , ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี)
I’m scared of lonely
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)
I’m scared of lonely…..
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)

I cry at night, ’cause my baby’s too far to be by my side
(ไอ คไร แอ็ท ไนท , คอส มาย เบบิ ทู ฟา ทู บี ไบ มาย ไซด)
To wipe away these tears of mine, so I hold my pillow tight
(ทู ไวพ อะเว ฑิส เทีย อ็อฝ ไมน , โซ ไอ โฮลด มาย พีลโล ไทท)
To imagine you would stretch your hand looking for mine
(ทู อิแมจอิน ยู เวิด ซทเร็ช ยุร แฮ็นด ลุคอิง ฟอ ไมน)
Cause I’m lost in this dream , I need you to hold me
(คอส แอม ล็อซท อิน ดีซ ดรีม , ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี)

I’m scared of lonely
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)
And I’m scared of being the only shadow I see along the wall
(แอ็นด แอม ซคา อ็อฝ บีอิง ดิ โอ๊นลี่ แฌดโอ ไอ ซี อะลอง เดอะ วอล)
And I’m scared the only heartbeat I hear beating is my own
(แอ็นด แอม ซคา ดิ โอ๊นลี่ ฮาร์ทบีท ไอ เฮีย บืดิงสฺ อีส มาย โอน)
And I’m scared of being alone
(แอ็นด แอม ซคา อ็อฝ บีอิง อะโลน)
I can’t seem to breathe when I am lost in this dream, I need you to hold me
(ไอ แค็นท ซีม ทู บรีฑ ฮเว็น นาย แอ็ม ล็อซท อิน ดีซ ดรีม , ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี)

I need your strength when nobody is around
(ไอ นีด ยุร ซทเร็งธ ฮเว็น โนบอดี้ อีส อะเรานด)
Cause I’m tired of this emptiness, I think I’m drowning
(คอส แอม ไทร อ็อฝ ดีซ เอมทิเน็ซ , ไอ ธิงค แอม ดเรานอิง)
I can’t be lonely no more
(ไอ แค็นท บี โลนลิ โน โม)
Cause I’m lost in this dream, I need you to hold me
(คอส แอม ล็อซท อิน ดีซ ดรีม , ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี)

I’m scared of lonely
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)
And I’m scared of being the only shadow I see along the wall
(แอ็นด แอม ซคา อ็อฝ บีอิง ดิ โอ๊นลี่ แฌดโอ ไอ ซี อะลอง เดอะ วอล)
And I’m scared the only heartbeat I hear beating is my own
(แอ็นด แอม ซคา ดิ โอ๊นลี่ ฮาร์ทบีท ไอ เฮีย บืดิงสฺ อีส มาย โอน)
And I’m scared of being alone
(แอ็นด แอม ซคา อ็อฝ บีอิง อะโลน)
I can’t seem to breathe when I am lost in this dream, I need you to hold me
(ไอ แค็นท ซีม ทู บรีฑ ฮเว็น นาย แอ็ม ล็อซท อิน ดีซ ดรีม , ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี)
I’m scared of lonely
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)
I’m scared of lonely…..
(แอม ซคา อ็อฝ โลนลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scared of Lonely คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น