เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Green Day

Walking down the street, and i find it i out if i should leave
(วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท , แอ็นด ดาย ไฟนด ดิท ไอ เอ้า อิฟ ฟาย เชิด ลีฝ)
[cause i’ve been feeling pretty worthless latley]
([ คอส แอฝ บีน ฟีลอิง พรีททิ เวิธเล็ซ latley ])
now i think we should find a place down town
(เนา ไอ ธิงค วี เชิด ไฟนด อะ พเลซ เดาน ทาวน์)
a place that i used to hang around
(อะ พเลซ แดท ไอ ยูซ ทู แฮ็ง อะเรานด)
[and get us something, a capucino maybe]
([ แอ็นด เก็ท อัซ ซัมติง , อะ capucino เมบี ])

i’m so let down,
(แอม โซ เล็ท เดาน ,)
i’m so good now
(แอม โซ เกิด เนา)
now i feel just like superman,going everywhere i can
(เนา ไอ ฟีล จัซท ไลค ซยูเพอะแม็น , โกอิ้ง เอวี่แวร์ ไอ แค็น)
i feel just like superman
(ไอ ฟีล จัซท ไลค ซยูเพอะแม็น)
and i feel just like romeo, if you want a golden rose
(แอ็นด ดาย ฟีล จัซท ไลค โรมีโอ, อิฟ ยู ว็อนท ดา โกลเด็น โรส)
i feel just like romeo, yeah
(ไอ ฟีล จัซท ไลค โรมีโอ, เย่)

now i’ll have cab or bus and we’re
(เนา แอล แฮ็ฝ แค็บ ออ บัซ แซน เวีย)
[driving down mile 69, here ona bus]
([ ดรายวิง เดาน ไมล 69 , เฮียร ona บัซ ])
and i’m finding my way back home
(แอ็นด แอม ไฟนดิง มาย เว แบ็ค โฮม)
because i’m taking back control of my life
(บิคอส แอม เทคอิง แบ็ค ค็อนทโรล อ็อฝ มาย ไลฟ)
i’m not afraid cause it feels so right
(แอม น็อท อัฟเรด คอส อิท ฟีล โซ ไรท)
[and i feel so much better for this]
([ แอ็นด ดาย ฟีล โซ มัช เบทเทอะ ฟอ ดีซ ])

im so let down,
(แอม โซ เล็ท เดาน ,)
im so good now
(แอม โซ เกิด เนา)
now i feel just like superman,going everywhere i can
(เนา ไอ ฟีล จัซท ไลค ซยูเพอะแม็น , โกอิ้ง เอวี่แวร์ ไอ แค็น)
i feel just like superman
(ไอ ฟีล จัซท ไลค ซยูเพอะแม็น)
and i feel just like romeo, if you want a golden rose
(แอ็นด ดาย ฟีล จัซท ไลค โรมีโอ, อิฟ ยู ว็อนท ดา โกลเด็น โรส)
i feel just like romeo
(ไอ ฟีล จัซท ไลค โรมีโอ)

im so let down,
(แอม โซ เล็ท เดาน ,)
im so good now
(แอม โซ เกิด เนา)
[yeah i felt so pushed aroun man]
([ เย่ ไอ เฟ็ลท โซ พุฌ aroun แม็น ])
now i feel just like superman,going everywhere i can
(เนา ไอ ฟีล จัซท ไลค ซยูเพอะแม็น , โกอิ้ง เอวี่แวร์ ไอ แค็น)
i feel just like superman
(ไอ ฟีล จัซท ไลค ซยูเพอะแม็น)
and i feel just like romeo, if you want a golden rose
(แอ็นด ดาย ฟีล จัซท ไลค โรมีโอ, อิฟ ยู ว็อนท ดา โกลเด็น โรส)
i feel just like romeo
(ไอ ฟีล จัซท ไลค โรมีโอ)

and i feel just like super man….. [fades away]
(แอ็นด ดาย ฟีล จัซท ไลค ซยูเพอะ แม็น [ เฝด อะเว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น