เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Marc Almond

Satin
(แซทอิน)
Satin and velvet
(แซทอิน แอ็นด เฝลเฝ็ท)
Leather and lipstick
(เลฑเออะ แอ็นด ลิพซทิค)
On the one that i love
(ออน ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ)
Cheap gold
(ชีพ โกลด)
Chains made of cheap gold
(เชน เมด อ็อฝ ชีพ โกลด)
Plastic and rhinestones
(พแลซทิค แอ็นด แล๊นสโตนสฺ)
On the one that i love
(ออน ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ)

My love
(มาย ลัฝ)
Acts like a porno star
(แอ็คท ไลค เก โพรโน ซทา)
Talks like a trickster
(ทอค ไลค เก ทรีคซเทอะ)
Works like a whore
(เวิค ไลค เก โฮ)
By my love
(ไบ มาย ลัฝ)
Looks like an icon
(ลุค ไลค แอน ไอค็อน)
And that’s that i adore
(แอ็นด แด๊ท แดท ไอ อะโด)

Vinyl
(ไฝนิล)
Rubber and vinyl
(รับเบอะ แอ็นด ไฝนิล)
Viscose and velcro
(Viscose แอ็นด velcro)
On the one that i love
(ออน ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ)
Purple
(เพ๊อร์เพิ่ล)
Week old mascara
(วีค โอลด แม็ซแคระ)
Broken tiara
(บโรเค็น ไทแอระ)
One the one that i love
(วัน ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ)

My loves
(มาย ลัฝ)
Wakes up on vodka
(เวค อัพ ออน ฝอดคะ)
Beds down on valium
(เบ็ด เดาน ออน valium)
Snorts coke off the floor
(ซนอท โคค ออฟฟ เดอะ ฟโล)
My love
(มาย ลัฝ)
Looks beautifully wasted
(ลุค บยูทิฟุลิ ว็อซท)
And that’s what i adore
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ไอ อะโด)

My love
(มาย ลัฝ)
Loves tattoos in biro
(ลัฝ แท็ททู ซิน biro)
Love bites and lager
(ลัฝ ไบท แซน ลาเกอะ)
And long menthol fags
(แอ็นด ล็อง เมนธอล แฟ็ก)
My love
(มาย ลัฝ)
Smokes like betty davis
(ซโมค ไลค betty เดวิส)
In short vicious drags
(อิน ฌอท ฝีฌอัซ ดแร็ก)

My love
(มาย ลัฝ)
Sleeps like an angel
(ซลีพ ไลค แอน เอนเจล)
Dreams like a devil
(ดรีม ไลค เก เด๊ฝิ้ล)
On sheets of velour
(ออน ฌีท อ็อฝ velour)
My love
(มาย ลัฝ)
Is a walking disaster
(อีส ซา วอคกิง ดิสาซเทอะ)
And that’s
(แอ็นด แด๊ท)
Oh yes that’s
(โอ เย็ซ แด๊ท)
What i adore
(ว็อท ไอ อะโด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Marc Almond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น