เนื้อเพลง Love Story คำอ่านไทย Jin feat Aja Smith

It’s from the heart..
(อิทซ ฟร็อม เดอะ ฮาท)
It’s from the heart right here.. [yeah]
(อิทซ ฟร็อม เดอะ ฮาท ไรท เฮียร [ เย่ ])
Everybody has a story to tell..
(เอวี่บอดี้ แฮ็ส ซา ซโทริ ทู เท็ล)
Check this out though
(เช็ค ดีซ เอ้า โธ)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
I knew this chinese dude in Junior High
(ไอ นยู ดีซ ไชนีส ดยูด อิน จูนเยอะ ไฮ)
part of my crew, everybody knew the kid
(พาท อ็อฝ มาย ครู , เอวี่บอดี้ นยู เดอะ คิด)
he was the talk of the school, intelligent
(ฮี วอส เดอะ ทอค อ็อฝ เดอะ ซคูล , อินเทลลิเจ็นท)
and well spoken, respected by teachers
(แอ็นด เว็ล ซโพเค็น , ริซเพคท ไบ ทีชเออะ)
all the other students kept their eyes on his sneakers
(ออล ดิ อัฑเออะ ซทยูเด็นท เค็พท แด ไอ ออน ฮิส สนิกเกิด)
What can I say? You can tell he’s cool if you talk with him
(ว็อท แค็น นาย เซ ยู แค็น เท็ล อีส คูล อิฟ ยู ทอค วิฑ ฮิม)
during fire drills girls would wanna walk with him
(ดยูริง ไฟร ดริล เกิล เวิด วอนนา วอค วิฑ ฮิม)
he could have any chick up in his view
(ฮี เคิด แฮ็ฝ เอนอิ ชิค อัพ อิน ฮิส ฝยู)
but there was only one girl he wanted to call boo
(บัท แดร์ วอส โอ๊นลี่ วัน เกิล ฮี ว็อนท ทู คอล บู)
See its all true, found himself stressed in a dead end
(ซี อิทซ ซอร์ ทรู , เฟานด ฮิมเซลฟ ซทเร็ซ อิน อะ เด็ด เอ็นด)
the girl he was feelin was obsessed with his bestfriend
(เดอะ เกิล ฮี วอส ฟีลิน วอส อ็อบเซซ วิฑ ฮิส bestfriend)
his bestfriends a playa, thats the reason he’s pissed
(ฮิส bestfriends ซา พอลเย , แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น อีส พิซ)
plus he treat her like she don’t even exist
(พลัซ ฮี ทรีท เฮอ ไลค ชี ด้อนท์ อีเฝ็น เอ็กสีซท)
he ain’t tryna hate on his man, but there was no help in it
(ฮี เอน ทายนา เฮท ออน ฮิส แม็น , บัท แดร์ วอส โน เฮ็ลพ อิน หนิด)
wrote the girl a letter told her how he felt in it
(โรท เดอะ เกิล อะ เลทเทอะ โทลด เฮอ เฮา ฮี เฟ็ลท อิน หนิด)
she was shocked at first of him revealing the truth
(ชี วอส ฌ็อค แอ็ท เฟิซท อ็อฝ ฮิม รีวิวลิง เดอะ ทรูธ)
till she realized that she was feelin him too
(ทิล ชี รีแอะไลส แดท ชี วอส ฟีลิน ฮิม ทู)

[Chorus: Aja Smith]
([ โครัซ : Aja ซมิธ ])
Ohhh..
(โอ้)
I’ve been thinking of you
(แอฝ บีน ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Ohhh..
(โอ้)
I’ve been thinking of you
(แอฝ บีน ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Ohhh..
(โอ้)
I’ve been thinking of you
(แอฝ บีน ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Ohhh..
(โอ้)
I’ve been thinking of you
(แอฝ บีน ติ้งกิง อ็อฝ ยู)

and you’ve been thinkin of me
(แอ็นด ยู๊ฟ บีน ติ้งกิน อ็อฝ มี)

Ohhh..
(โอ้)

Uh
(อา)
So you know as time goes by
(โซ ยู โน แอ็ส ไทม โกซ ไบ)
Things get a little bit serious
(ธิง เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซีเรียซ)
Just listen
(จัซท ลิ๊สซึ่น)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
It was strictly hip hop, now they bumpin slow jams all day
(อิท วอส ซทรีคลิ ฮิพ ฮ็อพ , เนา เด บั้มปิน ซโล แจ็ม ซอร์ เด)
went from holding hands, to makin out in the hallway
(เว็นท ฟร็อม โฮลดิง แฮ็นด , ทู เมกิน เอ้า อิน เดอะ ฮอวเวย์)
Their relationship, seemed like a dream come true
(แด ริเลฌันฌิพ , ซีมี ไลค เก ดรีม คัม ทรู)
as time went by their friendship grew
(แอ็ส ไทม เว็นท ไบ แด ฟเร็นฌิพ กรู)
staring at the stars, trading secrets on the phone
(ซแทริง แอ็ท เดอะ ซทา , เทรดิ ซีคเร็ท ออน เดอะ โฟน)
when her parents were at work, she would sneak him in her room
(ฮเว็น เฮอ แพเร็นท เวอ แอ็ท เวิค , ชี เวิด ซนีค ฮิม อิน เฮอ รุม)
he told her he was a virgin the day that they met
(ฮี โทลด เฮอ ฮี วอส ซา เฝอจิน เดอะ เด แดท เด เม็ท)
so on his birthday he got a gift he’ll never forget
(โซ ออน ฮิส เบริ์ดเดย์ ฮี ก็อท ดา กิฟท เฮ็ล เนฝเวอะ เฟาะเกท)
females were jealous, but they still calling him cute
(ฟีเมล เวอ เจลอัซ , บัท เด ซทิล คอลลิง ฮิม คยูท)
first day of summer school, they rocked the matching nautica suits
(เฟิซท เด อ็อฝ ซัมเมอะ ซคูล , เด ร็อค เดอะ แมตจิง nautica ซยูท)
happy in each others arms, can it be
(แฮพพิ อิน อีช อัฑเออะ อาม , แค็น หนิด บี)
they found true love, living in a fantasy
(เด เฟานด ทรู ลัฝ , ลีฝอิง อิน อะ แฟนทะซิ)
then reality attacks, his pops couldn’t see past the fact
(เด็น ริแอลอิทิ แอ็ทแทค , ฮิส พ็อพ คูดซึ่น ซี พาซท เดอะ แฟ็คท)
his son was asian, but his girlfriend was black
(ฮิส ซัน วอส เอแฉ็น , บัท ฮิส เกลิลเฟรน วอส บแล็ค)
imagine having to choose between the one that you love or your fam
(อิแมจอิน แฮฝวิ่ง ทู ชูส บีทวิน ดิ วัน แดท ยู ลัฝ ออ ยุร แฟม)
thats like cutting off your right or left hand, damn
(แด๊ท ไลค คัททิง ออฟฟ ยุร ไรท ออ เล็ฟท แฮ็นด , แด็ม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Uh huh, yeah
(อา ฮู , เย่)

I know this sounds like a true story
(ไอ โน ดีซ เซานด ไลค เก ทรู ซโทริ)
coulda happened to any one of us
(คอดา แฮพเพ็น ทู เอนอิ วัน อ็อฝ อัซ)
it’s crazy though right?
(อิทซ คเรสิ โธ ไรท)

[Verse Three]
([ เฝิซ ธรี ])
Now if this sounds like a true story
(เนา อิฟ ดีซ เซานด ไลค เก ทรู ซโทริ)
that’s probably cause it is
(แด๊ท พรอบอับลิ คอส อิท อีส)
and I know for a fact cause I’m that chinese kid
(แอ็นด ดาย โน ฟอ รา แฟ็คท คอส แอม แดท ไชนีส คิด)
mm, lookin back now, I know its more than just a crush
(อึมมมม , ลุคกิน แบ็ค เนา , ไอ โน อิทซ โม แฑ็น จัซท ดา ครัฌ)
I’m sayin the whole expierience taught me so much
(แอม เซย์อิน เดอะ โฮล expierience ทอท มี โซ มัช)
love can overcome anything that gets in its way
(ลัฝ แค็น โอเว่อร์คัม เอนอิธิง แดท เก็ท ซิน อิทซ เว)
thats reason I still think of shorty ’til this day
(แด๊ท รี๊ซั่น นาย ซทิล ธิงค อ็อฝ ชอร์ทดิง ทิล ดีซ เด)
we talk now and then, she’s doin her thing
(วี ทอค เนา แอ็นด เด็น , ชี โดย เฮอ ธิง)
we both full grown up, I think she rockin a ring
(วี โบธ ฟูล กโรน อัพ , ไอ ธิงค ชี รอคกิน อะ ริง)
I know she’s proud of me and all the things I’ve accomplished
(ไอ โน ชี พเราด อ็อฝ มี แอ็นด ออล เดอะ ธิง แอฝ แอ็คคอมพลิฌ)
She was there when I was nobody, that’s being honest
(ชี วอส แดร์ ฮเว็น นาย วอส โนบอดี้ , แด๊ท บีอิง ออนเอ็ซท)
Ain’t no shame, I’ll admit it she was there when I cried
(เอน โน เฌม , แอล แอ็ดมีท ดิธ ชี วอส แดร์ ฮเว็น นาย คไร)
So in return I wipe the tears from her eyes
(โซ อิน ริเทิน นาย ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม เฮอ ไอ)
As far as my pops, he’s a little more open minded
(แอ็ส ฟา แอ็ส มาย พ็อพ , อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล โม โอเพ็น ไมนด)
If his son is happy, hes 100% behind it
(อิฟ ฮิส ซัน อีส แฮพพิ , อีส 100% บิไฮนด ดิท)
Now this is a song I know I had to do
(เนา ดีซ ซิส ซา ซ็อง ไอ โน ไอ แฮ็ด ทู ดู)
Cause all the stuff I went through might have happened to you
(คอส ออล เดอะ ซทัฟ ไอ เว็นท ธรู ไมท แฮ็ฝ แฮพเพ็น ทู ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Ohhh..
(โอ้)

Uh, yeah
(อา , เย่)

Everybody remembers their first love
(เอวี่บอดี้ ริเมมเบอะ แด เฟิซท ลัฝ)
You only get one
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน)
So you gotta remember
(โซ ยู กอททะ ริเมมเบอะ)
yeah
(เย่)
uh
(อา)
I just want you to know
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
that Jin’s still thinkin about you
(แดท จิน ซทิล ติ้งกิน อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Story คำอ่านไทย Jin feat Aja Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น