เนื้อเพลง Wild Boys คำอ่านไทย Duran Duran

Wild boys, wild boys, wild boys, wild boys
(ไวลด บอย , ไวลด บอย , ไวลด บอย , ไวลด บอย)
Wild [wild] boys [boys, boys]
(ไวลด [ ไวลด ] บอย [ บอย , บอย ])
The wild boys are calling on there way back from the fire
(เดอะ ไวลด บอย แซร์ คอลลิง ออน แดร์ เว แบ็ค ฟร็อม เดอะ ไฟร)
In August moon’s surrender to a dust cloud on the rise
(อิน ออกัซท มูน ซะเรนเดอะ ทู อะ ดัซท คเลาด ออน เดอะ ไรส)
Wild boys fallen far from glory reckless and so hungered
(ไวลด บอย ฟอลเล็น ฟา ฟร็อม กโลริ เรคเล็ซ แซน โซ ฮังเกอะ)
On the razors edge you trail because there’s murder [murder, murder]
(ออน เดอะ เรเสอะ เอ็จ ยู ทเรล บิคอส แดร์ เมอเดอะ [ เมอเดอะ , เมอเดอะ ])
By the roadside in a sore afraid new world
(ไบ เดอะ โร๊ดไซด์ อิน อะ โซ อัฟเรด นยู เวิลด)
They tried to break us looks like they’ll try again
(เด ทไร ทู บเรค อัซ ลุค ไลค เด๊ว ทไร อะเกน)

Wild boys [wild boys] never lose it wild boys [wild boys] never chose this way
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ ลูส อิท ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ โชส ดีซ เว)
Wild boys [wild boys] never close your eyes wild boys always shine
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ คโลส ยุร ไอ ไวลด บอย ออลเว ไฌน)

You got sirens for their welcome there’s bloodstain for your pain
(ยู ก็อท ไซเร็น ฟอ แด เวลคัม แดร์ บลูดสเตน ฟอ ยุร เพน)
And your telephone been ringing while you’re dancing in the rain
(แอ็นด ยุร เทลอิโฟน บีน รีงอิง ฮไวล ยัวร์ แด็นซิง อิน เดอะ เรน)
Wild boys wonder where is glory where is all you angels
(ไวลด บอย วันเดอะ ฮแว อีส กโลริ ฮแว อีส ซอร์ ยู เอนเจล)
Now the figureheads have fell [fell, fell] And lovers war with arrows over secrets they could tell
(เนา เดอะ figureheads แฮ็ฝ เฟ็ล [ เฟ็ล , เฟ็ล ] แอ็นด ลัฝเออะ วอ วิฑ แอโร โอเฝอะ ซีคเร็ท เด เคิด เท็ล)
They tried to tame you looks like they’ll try again
(เด ทไร ทู เทม ยู ลุค ไลค เด๊ว ทไร อะเกน)

Wild boys [wild boys] never lose it wild boys [wild boys] never chose this way
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ ลูส อิท ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ โชส ดีซ เว)
Wild boys [wild boys] never close your eyes wild boys always shine
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ คโลส ยุร ไอ ไวลด บอย ออลเว ไฌน)

Wild boys wild boys wild boys wild boys wild boys wild boys wild boys
(ไวลด บอย ไวลด บอย ไวลด บอย ไวลด บอย ไวลด บอย ไวลด บอย ไวลด บอย)

Wild boys [wild boys] never lose it wild boys [wild boys] never chose this way
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ ลูส อิท ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ โชส ดีซ เว)
Wild boys [wild boys] never close your eyes wild boys always
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ คโลส ยุร ไอ ไวลด บอย ออลเว)
[Wild boys, wild boys] never lose it [wild boys, wild boys] never chose this way
([ ไวลด บอย , ไวลด บอย ] เนฝเวอะ ลูส อิท [ ไวลด บอย , ไวลด บอย ] เนฝเวอะ โชส ดีซ เว)
Wild boys [wild boys] never close your eyes wild boys always
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ คโลส ยุร ไอ ไวลด บอย ออลเว)
Wild boys [wild boys] never lose it wild boys [wild boys] never chose this way
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ ลูส อิท ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ โชส ดีซ เว)
Wild boys [wild boys] never close your eyes widl boys always wild boys [wild boys]
(ไวลด บอย [ ไวลด บอย ] เนฝเวอะ คโลส ยุร ไอ widl บอย ออลเว ไวลด บอย [ ไวลด บอย ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wild Boys คำอ่านไทย Duran Duran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น