เนื้อเพลง On And On And On คำอ่านไทย Abba

I was at a party and this fella said to me
(ไอ วอส แอ็ท ดา พาทิ แอ็นด ดีซ เฟลลา เซ็ด ทู มี)
” Something bad is happening, I’m sure you do agree
(” ซัมติง แบ็ด อีส แฮพเพะนิง , แอม ฌุร ยู ดู อักรี)
People care for nothing, no respect for human rights
(พี๊เพิ่ล แค ฟอ นัธอิง , โน ริซเพคท ฟอ ฮยูแม็น ไรท)
Evil times are coming, we are in for darker nights ”
(อี๊วิ้ว ไทม แซร์ คัมอิง , วี อาร์ อิน ฟอ ดาร์คเกอร์ ไนท “)
I said, ” Who are you to talk about impending doom? ”
(ไอ เซ็ด , ” ฮู อาร์ ยู ทู ทอค อะเบาท อิมเพนดิง ดูม “)
He got kinda wary as he looked around the room
(ฮี ก็อท กินดา แวริ แอ็ส ฮี ลุค อะเรานด เดอะ รุม)
He said, ” I’m a minister, a big shot in the state ”
(ฮี เซ็ด , ” แอม มา มีนอิซเทอะ , อะ บิก ฌ็อท อิน เดอะ ซเทท “)
I said, ” I just can’t believe it, boy I think it’s great
(ไอ เซ็ด , ” ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ อิท , บอย ไอ ธิงค อิทซ กเรท)
Brother can you tell me what is right and what is wrong? ”
(บรัฑเออะ แค็น ยู เท็ล มี ว็อท อีส ไรท แอ็นด ว็อท อีส ร็อง “)
He said, ” Keep on rocking baby, ’til the night is gone ”
(ฮี เซ็ด , ” คีพ ออน รอคกิง เบบิ , ทิล เดอะ ไนท อีส กอน “)

On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Keep on rocking baby
(คีพ ออน รอคกิง เบบิ)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)
On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)
On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Keep on rocking baby
(คีพ ออน รอคกิง เบบิ)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)
On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)

Over in the corner I could see this other guy
(โอเฝอะ อิน เดอะ คอเนอะ ไอ เคิด ซี ดีซ อัฑเออะ ไก)
He was kinda flirty, he was giving me the eye
(ฮี วอส กินดา flirty , ฮี วอส กีฝวิง มี ดิ ไอ)
So I took advantage of the fact that I’m a star
(โซ ไอ ทุค แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ เดอะ แฟ็คท แดท แอม มา ซทา)
Shook my hair and took a casual stroll up to the bar
(ฌุค มาย แฮ แอ็นด ทุค กา แคฉอวล ซทโรล อัพ ทู เดอะ บา)
And as sure as hell this guy was coming up to me
(แอ็นด แอ็ส ฌุร แอ็ส เฮ็ล ดีซ ไก วอส คัมอิง อัพ ทู มี)
He said, ” Who am I and who are you and who are we?
(ฮี เซ็ด , ” ฮู แอ็ม ไอ แอ็นด ฮู อาร์ ยู แอ็นด ฮู อาร์ วี)
What’s our situation, do we have some time for us? ”
(ว็อท เอ๊า ซิชิวเอฌัน , ดู วี แฮ็ฝ ซัม ไทม ฟอ อัซ “)
I said I was not exactly waiting for the bus
(ไอ เซ็ด ดาย วอส น็อท เอ็กแสคทลิ เวททิง ฟอ เดอะ บัซ)
He said, ” If you’re going somewhere can I come along? ”
(ฮี เซ็ด , ” อิฟ ยัวร์ โกอิ้ง ซัมแวร์ แค็น นาย คัม อะลอง “)
I said, ” Keep on rocking baby, ’til the night is gone ”
(ไอ เซ็ด , ” คีพ ออน รอคกิง เบบิ , ทิล เดอะ ไนท อีส กอน “)

On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Keep on rocking baby
(คีพ ออน รอคกิง เบบิ)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)
On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)
On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Keep on rocking baby
(คีพ ออน รอคกิง เบบิ)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)
On and on and on
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Til the night is gone
(ทิล เดอะ ไนท อีส กอน)

[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On And On And On คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น