เนื้อเพลง Big Boss Man คำอ่านไทย Elvis Presley

Big boss man, can’t you hear me when I call?
(บิก บอส แม็น , แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
Big boss man, can’t you hear me when I call?
(บิก บอส แม็น , แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
Can’t you hear me when I call?
(แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
Well you ain’t so big, you know you’re just tall that’s all, All right
(เว็ล ยู เอน โซ บิก , ยู โน ยัวร์ จัซท ทอล แด๊ท ซอร์ , ออล ไรท)
Well you got me workin’ boss man
(เว็ล ยู ก็อท มี เวิคกิน บอส แม็น)
Workin’ round the clock
(เวิคกิน เรานด เดอะ คล็อค)
I wanna little drink of water
(ไอ วอนนา ลิ๊ทเทิ่ล ดริงค อ็อฝ วอเทอะ)
But you won’t let big Al stop
(บัท ยู ว็อนท เล็ท บิก เอล ซท็อพ)
Big boss man now can’t you hear me when I call? All right
(บิก บอส แม็น เนา แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล ออล ไรท)
I said you ain’t so big, you know you’re just tall that’s all
(ไอ เซ็ด ยู เอน โซ บิก , ยู โน ยัวร์ จัซท ทอล แด๊ท ซอร์)

Big boss man, why can’t you hear me when I call? All right
(บิก บอส แม็น , ฮไว แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล ออล ไรท)
You know you ain’t so big, I said you’re just tall that’s all, All right
(ยู โน ยู เอน โซ บิก , ไอ เซ็ด ยัวร์ จัซท ทอล แด๊ท ซอร์ , ออล ไรท)
I’m gonna get me a boss man
(แอม กอนนะ เก็ท มี อะ บอส แม็น)
One who’s gonna treat me right
(วัน ฮู กอนนะ ทรีท มี ไรท)
I work hard in the day time
(ไอ เวิค ฮาด อิน เดอะ เด ไทม)
Rest easy at night
(เร็ซท อีสอิ แอ็ท ไนท)
Big boss man, can’t you hear me when I call? Can’t you hear me when I call?
(บิก บอส แม็น , แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
I said you ain’t so big, you’re just tall that’s all
(ไอ เซ็ด ยู เอน โซ บิก , ยัวร์ จัซท ทอล แด๊ท ซอร์)
I’m gonna get me a boss man
(แอม กอนนะ เก็ท มี อะ บอส แม็น)
One that’s gonna treat me right
(วัน แด๊ท กอนนะ ทรีท มี ไรท)
I work hard in the evenin’
(ไอ เวิค ฮาด อิน ดิ อีฝนิน)
Rest easy at night
(เร็ซท อีสอิ แอ็ท ไนท)
Big boss man, big boss man, can’t you hear me when I call?
(บิก บอส แม็น , บิก บอส แม็น , แค็นท ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
I said you ain’t so big, you’re just tall that’s all
(ไอ เซ็ด ยู เอน โซ บิก , ยัวร์ จัซท ทอล แด๊ท ซอร์)
All right, big boss man
(ออล ไรท , บิก บอส แม็น)
It’s all right
(อิทซ ซอร์ ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Boss Man คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น