เนื้อเพลง I Like You คำอ่านไทย Morrissey

Something in you caused me to
(ซัมติง อิน ยู แคสซฺ มี ทู)
Take a new tact with you
(เทค เก นยู แท็คท วิฑ ยู)
You were going through something
(ยู เวอ โกอิ้ง ธรู ซัมติง)
I had just about scraped through
(ไอ แฮ็ด จัซท อะเบาท ซคแร็พ ธรู)
Why do you think I let you get away
(ฮไว ดู ยู ธิงค ไอ เล็ท ยู เก็ท อะเว)
With the things you say to me?
(วิฑ เดอะ ธิง ยู เซ ทู มี)
Could it be I like you
(เคิด ดิท บี ไอ ไลค ยู)
It’s so shameful of me, I like you
(อิทซ โซ เฌมฟุล อ็อฝ มี , ไอ ไลค ยู)

No one I ever knew or have spoken to
(โน วัน ไอ เอฝเออะ นยู ออ แฮ็ฝ ซโพเค็น ทู)
Resembles you
(รีเซ๊มเบิ้ล ยู)
This is good or bad, all depending on
(ดีซ ซิส เกิด ออ แบ็ด , ออล ดีแพนดิ้ง ออน)
My general mood
(มาย เจนเออะแร็ล มูด)
Why do you think I let you get away
(ฮไว ดู ยู ธิงค ไอ เล็ท ยู เก็ท อะเว)
With all the things you say to me?
(วิฑ ออล เดอะ ธิง ยู เซ ทู มี)
Could it be I like you
(เคิด ดิท บี ไอ ไลค ยู)
It’s so shameful of me, I like you
(อิทซ โซ เฌมฟุล อ็อฝ มี , ไอ ไลค ยู)

Magistrates who spend their lives
(แมจอิซทเรท ฮู ซเพ็นด แด ไลฝ)
Hiding their mistakes
(ไฮดอิง แด มิซเทค)
They look at you and I, and
(เด ลุค แกท ยู แอ็นด ดาย , แอ็นด)
Envy makes them cry, Envy makes them cry
(เอนฝิ เมค เฑ็ม คไร , เอนฝิ เมค เฑ็ม คไร)

Forces of containment
(โฟซ อ็อฝ containment)
They shove their fat faces into mine
(เด ฌัฝ แด แฟ็ท เฟซ อีนทุ ไมน)
You and I just smile
(ยู แอ็นด ดาย จัซท ซไมล)
Because we’re thinking the same lines
(บิคอส เวีย ติ้งกิง เดอะ เซม ไลน)
Why do you think I let you get away
(ฮไว ดู ยู ธิงค ไอ เล็ท ยู เก็ท อะเว)
With all the things you say to me?
(วิฑ ออล เดอะ ธิง ยู เซ ทู มี)
Could it be I like you
(เคิด ดิท บี ไอ ไลค ยู)
It’s so shameful of me, I like you
(อิทซ โซ เฌมฟุล อ็อฝ มี , ไอ ไลค ยู)

You’re not right in the head and nor am I
(ยัวร์ น็อท ไรท อิน เดอะ เฮ็ด แอ็นด นอ แอ็ม ไอ)
And this why
(แอ็นด ดีซ ฮไว)
You’re not right in the head and nor am I
(ยัวร์ น็อท ไรท อิน เดอะ เฮ็ด แอ็นด นอ แอ็ม ไอ)
And this why
(แอ็นด ดีซ ฮไว)
This is why I like you, I like you, I like you
(ดีซ ซิส ฮไว ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู)
This is why I like you, I like you, I like you
(ดีซ ซิส ฮไว ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู)
Because you’re not right in the head, and nor am I
(บิคอส ยัวร์ น็อท ไรท อิน เดอะ เฮ็ด , แอ็นด นอ แอ็ม ไอ)
And this is why, You’re not right in the head, and nor am I
(แอ็นด ดีซ ซิส ฮไว , ยัวร์ น็อท ไรท อิน เดอะ เฮ็ด , แอ็นด นอ แอ็ม ไอ)
And this is why, This is why I like you, I like you, I like you, I like you
(แอ็นด ดีซ ซิส ฮไว , ดีซ ซิส ฮไว ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู)
This is why I like you, I like you, I like you, I like you, This is why I like you, I like you
(ดีซ ซิส ฮไว ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู , ดีซ ซิส ฮไว ไอ ไลค ยู , ไอ ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Like You คำอ่านไทย Morrissey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น