เนื้อเพลง Bubbles คำอ่านไทย System of A Down

Fish that don’t drown,
(ฟิฌ แดท ด้อนท์ ดเราน ,)
Life in a bubble jungle,
(ไลฟ อิน อะ บั๊บเบิ้ล จั๊งเกิ้ล ,)
I wouldn’t frown,
(ไอ วูดดึ่น ฟเราน ,)
Not short another chuckle,
(น็อท ฌอท แอะนัธเออะ chuckle ,)
Snake in the ground,
(ซเนค อิน เดอะ กเรานด ,)
But I was in there for you,
(บัท ไอ วอส ซิน แดร์ ฟอ ยู ,)
Now leaving town,
(เนา ลีฝอิงส ทาวน์ ,)
Life in a bubble jungle.
(ไลฟ อิน อะ บั๊บเบิ้ล จั๊งเกิ้ล)

Seeing you believing
(ซีอิง ยู บีลีฝวิง)
Us adhering
(อัซ adherings)
We’re the power struck.
(เวีย เดอะ เพาเออะ ซทรัค)

Believing, then kneeling,
(บีลีฝวิง, เด็น นิลลิง ,)
Appeasing,
(Appeasings ,)
The power struggle.
(เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)

We’re left with no arms,
(เวีย เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
Right in the power struggle,
(ไรท อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
We’re left with no arms,
(เวีย เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
Right in the power struggle.
(ไรท อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)

Wearing a crown,
(เวียริง อะ คเราน ,)
Life in a bubble jungle,
(ไลฟ อิน อะ บั๊บเบิ้ล จั๊งเกิ้ล ,)
Chasing a clown,
(เชซิง อะ คเลาน ,)
Not short another chuckle,
(น็อท ฌอท แอะนัธเออะ chuckle ,)
Snake in the ground,
(ซเนค อิน เดอะ กเรานด ,)
But I was waiting for you,
(บัท ไอ วอส เวททิง ฟอ ยู ,)
Now we have found,
(เนา วี แฮ็ฝ เฟานด ,)
Life in a bubble jungle.
(ไลฟ อิน อะ บั๊บเบิ้ล จั๊งเกิ้ล)

Seeing you believing
(ซีอิง ยู บีลีฝวิง)
Us adhering
(อัซ adherings)
We’re the power struck.
(เวีย เดอะ เพาเออะ ซทรัค)

Believing, then keeling,
(บีลีฝวิง, เด็น keelings ,)
Appeasing,
(Appeasings ,)
The power struggle.
(เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)

We’re left with no arms,
(เวีย เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
Right in the power struggle,
(ไรท อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
We’re left with no arms,
(เวีย เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
Right in the power struggle.
(ไรท อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)
Left with no arms,
(เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
In the power struggle,
(อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
Left with no arms,
(เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
In the power struggle.
(อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)

May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you.
(เม ไอ ริไมนด ยู)

May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you.
(เม ไอ ริไมนด ยู)

May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
May I remind you,
(เม ไอ ริไมนด ยู ,)
Your life is in a bubble jungle.
(ยุร ไลฟ อีส ซิน อะ บั๊บเบิ้ล จั๊งเกิ้ล)

Seeing you believing
(ซีอิง ยู บีลีฝวิง)
Us adhering
(อัซ adherings)
We’re the power struck.
(เวีย เดอะ เพาเออะ ซทรัค)
Believing, then keeling,
(บีลีฝวิง, เด็น keelings ,)
Appeasing,
(Appeasings ,)
The power struggle.
(เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)

We’re left with no arms,
(เวีย เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
Right in the power struggle,
(ไรท อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
We’re left with no arms,
(เวีย เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
Right in the power struggle.
(ไรท อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)
Left with no arms,
(เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
In the power struggle,
(อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
Left with no arms,
(เล็ฟท วิฑ โน อาม ,)
Right here in the power struggle.
(ไรท เฮียร อิน เดอะ เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bubbles คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น