เนื้อเพลง Party People… Friday Night คำอ่านไทย 911

Party, people, hey, it’s Friday night
(พาทิ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร็อค ดีซ จอยนท อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คเราด อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไรท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(เฟาะเกท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)

Just another day, sitting watching the clock
(จัซท แอะนัธเออะ เด , ซีททิง วัทชิง เดอะ คล็อค)
Tick tock, tick tock, but it feels like it’s stopped
(ทิค ทอก , ทิค ทอก , บัท ดิธ ฟีล ไลค อิทซ สต๊อปพฺ)
Wishing time away, pushing Monday through to Friday
(วิชชิ้ง ไทม อะเว , พุฌอิง มันดิ ธรู ทู ฟไรดิ)
I’m dreaming of the crowd; everybody’s hanging out
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ คเราด ; เอวี่บอดี้ แฮงอิง เอ้า)
Soft top’s down, and we’re pumping the sounds
(ซ็อฟท ท็อพ เดาน , แอ็นด เวีย พัมปิง เดอะ เซานด)
I can feel the vibe as we’re cruising the town
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ วายพฺ แอ็ส เวีย ครูชซิง เดอะ ทาวน์)
I can’t wait ’til Friday comes around
(ไอ แค็นท เวท ทิล ฟไรดิ คัม อะเรานด)

When the working week is done, got my money, and now, I’m gonna get some
(ฮเว็น เดอะ เวิคกิง วีค อีส ดัน , ก็อท มาย มันอิ , แอ็นด เนา , แอม กอนนะ เก็ท ซัม)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พาทิ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร็อค ดีซ จอยนท อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คเราด อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไรท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(เฟาะเกท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)

So, you all ready?
(โซ , ยู ออล เรดอิ)
We just keep rocking on
(วี จัซท คีพ รอคกิง ออน)
Feeling good
(ฟีลอิง เกิด)
Just ’til the break of dawn
(จัซท ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)

Do what I gotta do, I’ll do what they say,
(ดู ว็อท ไอ กอททะ ดู , แอล ดู ว็อท เด เซ ,)
But I swear that ship is coming my way
(บัท ไอ ซแว แดท ฌิพ อีส คัมอิง มาย เว)
I’m gonna kiss this place goodbye
(แอม กอนนะ คิซ ดีซ พเลซ กู๊ดบาย)
I’m gonna chase my destiny
(แอม กอนนะ เชซ มาย เดซทินิ)
I’m gonna make it Friday every day
(แอม กอนนะ เมค อิท ฟไรดิ เอฝริ เด)

When the working week is done, got my money, and now, I’m gonna get some
(ฮเว็น เดอะ เวิคกิง วีค อีส ดัน , ก็อท มาย มันอิ , แอ็นด เนา , แอม กอนนะ เก็ท ซัม)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พาทิ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร็อค ดีซ จอยนท อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คเราด อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไรท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(เฟาะเกท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พาทิ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร็อค ดีซ จอยนท อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คเราด อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไรท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(เฟาะเกท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)

Bring, bring, telephone rings; tell me, baby, what you’re saying
(บริง , บริง , เทลอิโฟน ริง ; เท็ล มี , เบบิ , ว็อท ยัวร์ เซอิง)
I know, sometimes, it’s hard to take it; trust me, baby, just believe it
(ไอ โน , ซัมไทม์ , อิทซ ฮาด ทู เทค อิท ; ทรัซท มี , เบบิ , จัซท บิลีฝ อิท)
Monday, I know it goes so slow; Tuesday, oh, I just don’t know
(มันดิ , ไอ โน อิท โกซ โซ ซโล ; ทยูสดิ , โอ , ไอ จัซท ด้อนท์ โน)
Wednesday drives you crazy; Thursday’s over, man, it’s Friday
(เวนสดิ ดไรฝ ยู คเรสิ ; เธิสดิ โอเฝอะ , แม็น , อิทซ ฟไรดิ)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พาทิ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร็อค ดีซ จอยนท อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คเราด อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไรท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(เฟาะเกท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party People… Friday Night คำอ่านไทย 911

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น