เนื้อเพลง Half a World Away คำอ่านไทย Admiral Twin

You don’t have to say you need me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ ยู นีด มี)
We’ve been down that road before
(หวีบ บีน เดาน แดท โรด บิโฟ)
Need always leads to trust, you know,
(นีด ออลเว เล็ด ทู ทรัซท , ยู โน ,)
And trust is a game we don’t play well.
(แอ็นด ทรัซท อีส ซา เกม วี ด้อนท์ พเล เว็ล)
And you don’t have to say you want me
(แอ็นด ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ ยู ว็อนท มี)
Wanting makes you weak and pale
(วอนทิง เมค ยู วีค แอ็นด เพล)
Blink once if you want to be near me
(บลิงค วันซ อิฟ ยู ว็อนท ทู บี เนีย มี)
Twice if you’d rather i live in hell.
(ทไวซ อิฟ ยูต ราฑเออะ ไอ ไลฝ อิน เฮ็ล)
I would beg you not to leave me but you’re here
(ไอ เวิด เบ็ก ยู น็อท ทู ลีฝ มี บัท ยัวร์ เฮียร)
I would tell you to walk out on me today
(ไอ เวิด เท็ล ยู ทู วอค เอ้า ออน มี ทุเด)
But you’re half a world away.
(บัท ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว)

You don’t have to say you forgive me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ ยู เฟาะกีฝ มี)
I don’t wanna make you a liar
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมค ยู อะ ไลเออะ)
You’ve said it so many times before
(ยู๊ฟ เซ็ด ดิท โซ เมนอิ ไทม บิโฟ)
Thus quoth the raven ” nevermore. ”
(ฑัซ คโวธ เดอะ เรเฝ็น ” nevermore “)
And you don’t have to say you love me
(แอ็นด ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ ยู ลัฝ มี)
That’s a fire you’ve come to hate
(แด๊ท ซา ไฟร ยู๊ฟ คัม ทู เฮท)
It used to warm your throat like wine
(อิท ยูซ ทู วอม ยุร ธโรท ไลค ไวน)
But now you’re burning my valentines.
(บัท เนา ยัวร์ เบรินนิง มาย แฝลเอ็นไทน)
I would beg you not to leave me but you’re here
(ไอ เวิด เบ็ก ยู น็อท ทู ลีฝ มี บัท ยัวร์ เฮียร)
I would tell you to walk out on me today
(ไอ เวิด เท็ล ยู ทู วอค เอ้า ออน มี ทุเด)
But you’re half a world away.
(บัท ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว)

Oh you’re half a world
(โอ ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด)
You’re half a world away
(ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว)
Oh you’re half a world
(โอ ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด)
You’re half a world away
(ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว)

I would beg you not to leave me but you’re still here.
(ไอ เวิด เบ็ก ยู น็อท ทู ลีฝ มี บัท ยัวร์ ซทิล เฮียร)
I would tell you to walk out on me today
(ไอ เวิด เท็ล ยู ทู วอค เอ้า ออน มี ทุเด)
But you’re half a world away.
(บัท ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว)

Oh you’re half a world
(โอ ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด)
You’re half a world away
(ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว)
Oh you’re half a world
(โอ ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด)
You’re half a world away
(ยัวร์ ฮาล์ฟ อะ เวิลด อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Half a World Away คำอ่านไทย Admiral Twin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น