เนื้อเพลง God Bless The Child คำอ่านไทย Whitney Houston

Them that’s got shall have
(เฑ็ม แด๊ท ก็อท แฌ็ล แฮ็ฝ)
Them that’s not shall lose
(เฑ็ม แด๊ท น็อท แฌ็ล ลูส)
So the Bible said and it still is news
(โซ เดอะ ไบบล เซ็ด แอ็นด ดิท ซทิล อีส นยู)
Mama may have, Papa may have
(มามะ เม แฮ็ฝ , พะพา เม แฮ็ฝ)
But God bless the child that’s got his own
(บัท ก็อด บเล็ซ เดอะ ไชล แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)
That’s got his own
(แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)

Yes, the strong gets more
(เย็ซ , เดอะ ซทร็อง เก็ท โม)
While the weak ones fade
(ฮไวล เดอะ วีค วัน เฝด)
Empty pockets don’t ever make the grade
(เอมทิ พอคเค็ท ด้อนท์ เอฝเออะ เมค เดอะ กเรด)
Mama may have, Papa may have
(มามะ เม แฮ็ฝ , พะพา เม แฮ็ฝ)
But God bless the child that’s got his own
(บัท ก็อด บเล็ซ เดอะ ไชล แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)
That’s got his own
(แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)

Money, you’ve got lots of friends
(มันอิ , ยู๊ฟ ก็อท ล็อท อ็อฝ ฟเร็นด)
Crowding round the door
(Crowdings เรานด เดอะ โด)
When you’re gone, spending ends
(ฮเว็น ยัวร์ กอน , ซเพ็นดิง เอ็นด)
They don’t come no more
(เด ด้อนท์ คัม โน โม)
Rich relations give
(ริช ริเลฌัน กิฝ)
Crust of bread and such
(ครัซท อ็อฝ บเร็ด แอ็นด ซัช)
You can help yourself
(ยู แค็น เฮ็ลพ ยุรเซลฟ)
But don’t take too much
(บัท ด้อนท์ เทค ทู มัช)
Mama may have, Papa may have
(มามะ เม แฮ็ฝ , พะพา เม แฮ็ฝ)
But God bless the child that’s got his own
(บัท ก็อด บเล็ซ เดอะ ไชล แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)
That’s got his own
(แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)

Mama may have, Papa may have
(มามะ เม แฮ็ฝ , พะพา เม แฮ็ฝ)
But God bless the child that’s got his own
(บัท ก็อด บเล็ซ เดอะ ไชล แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)
That’s got his own
(แด๊ท ก็อท ฮิส โอน)
He just worry ’bout nothin’
(ฮี จัซท เวอริ เบาท นอทติน)
Cause he’s got his own
(คอส อีส ก็อท ฮิส โอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God Bless The Child คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น