เนื้อเพลง To Be No. 1 คำอ่านไทย Scorpions

Give me a job
(กิฝ มี อะ โจบ)
The one I havn’t got
(ดิ วัน ไอ แฮฝเวนทฺ ก็อท)
Don’t write me off at anytime
(ด้อนท์ ไรท มี ออฟฟ แอ็ท เอนี่ไทม์)
Don’t ever leave me unsatisfied
(ด้อนท์ เอฝเออะ ลีฝ มี อันแซดีสฟายดฺ)
I don’t wanna come in a second
(ไอ ด้อนท์ วอนนา คัม อิน อะ เซคอันด)
I just wanna come
(ไอ จัซท วอนนา คัม)
Don’t wanna be the last in line
(ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ ลาซท อิน ไลน)
Don’t wanna be just left behind
(ด้อนท์ วอนนา บี จัซท เล็ฟท บิไฮนด)

And in the evening when I come home
(แอ็นด อิน ดิ อีฝนิง ฮเว็น นาย คัม โฮม)
It is time to throw my dog a bone
(อิท อีส ไทม ทู ธโร มาย ด็อก อะ บอน)
That’s when I wear my shirt that says
(แด๊ท ฮเว็น นาย แว มาย เฌิท แดท เซ)
In capital letters In capital letters
(อิน แคพอิแท็ล เลทเทอะ ซิน แคพอิแท็ล เลทเทอะ)

Isn’t it fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s got no job, got no blow got no Monica to go to]
([ อีส ก็อท โน โจบ , ก็อท โน บโล ก็อท โน มอนหนิก้า ทู โก ทู ])
Isn’t it fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s a superstar, wunderbar, out of touch too much]
([ อีส ซา ซูเปอร์สตาร์ , วันเดอร์บาร์ , เอ้า อ็อฝ ทั๊ช ทู มัช ])

Don’t tell me I’m small
(ด้อนท์ เท็ล มี แอม ซมอล)
An inch too short
(แอน อินช ทู ฌอท)
I might not be your size but I’m sure great
(ไอ ไมท น็อท บี ยุร ไซส บัท แอม ฌุร กเรท)
And definitely underpaid
(แอ็นด เดฟอินิทลิ อันเดอะเพด)
So give me a job
(โซ กิฝ มี อะ โจบ)
The one I haven’t got
(ดิ วัน ไอ แฮฟเวน ก็อท)
Don’t tell me I’m too poor to join the club
(ด้อนท์ เท็ล มี แอม ทู พูร ทู จอยน เดอะ คลับ)
To hang out with the big shots
(ทู แฮ็ง เอ้า วิฑ เดอะ บิก ฌ็อท)

And in the evening when I come home
(แอ็นด อิน ดิ อีฝนิง ฮเว็น นาย คัม โฮม)
It is time to give my dog a bone
(อิท อีส ไทม ทู กิฝ มาย ด็อก อะ บอน)
That’s when I wear my shirt that says
(แด๊ท ฮเว็น นาย แว มาย เฌิท แดท เซ)
In capital letters In capital letters
(อิน แคพอิแท็ล เลทเทอะ ซิน แคพอิแท็ล เลทเทอะ)

Isn’t it fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s got no job, got no blow, got no Monica to go to]
([ อีส ก็อท โน โจบ , ก็อท โน บโล , ก็อท โน มอนหนิก้า ทู โก ทู ])
Isn’t it fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s a V.I.P. wannabe, all he ever wants is]
([ อีส ซา วี ไอ พี วอนนาบี , ออล ฮี เอฝเออะ ว็อนท ซิส ])
Isn’t it fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
Isn’t it fun fun fun yeah to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน เย่ ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s a V.I.P. wannabe all he ever wants is]
([ อีส ซา วี ไอ พี วอนนาบี ออล ฮี เอฝเออะ ว็อนท ซิส ])
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)

And in the evening when I come home
(แอ็นด อิน ดิ อีฝนิง ฮเว็น นาย คัม โฮม)
It is time to throw my dog a bone
(อิท อีส ไทม ทู ธโร มาย ด็อก อะ บอน)
That’s when I wear my shirt that says
(แด๊ท ฮเว็น นาย แว มาย เฌิท แดท เซ)
In capital letters In capital letters
(อิน แคพอิแท็ล เลทเทอะ ซิน แคพอิแท็ล เลทเทอะ)

Isn’t it fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s got no job, got no blow got no Monica to go to]
([ อีส ก็อท โน โจบ , ก็อท โน บโล ก็อท โน มอนหนิก้า ทู โก ทู ])
Isn’t it fun fun fun yeah to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน เย่ ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s a superstar, wunderbar, out of touch too much]
([ อีส ซา ซูเปอร์สตาร์ , วันเดอร์บาร์ , เอ้า อ็อฝ ทั๊ช ทู มัช ])

Isn’t it fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
Isn’t it fun fun fun fun to be number one
(อีสซึ่น ดิธ ฟัน ฟัน ฟัน ฟัน ทู บี นัมเบอะ วัน)
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)
[Fun, fun, fun]
([ ฟัน , ฟัน , ฟัน ])
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s got no job, got no blow got no Monica to go to]
([ อีส ก็อท โน โจบ , ก็อท โน บโล ก็อท โน มอนหนิก้า ทู โก ทู ])
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s a superstar, wunderbar, out of touch too much]
([ อีส ซา ซูเปอร์สตาร์ , วันเดอร์บาร์ , เอ้า อ็อฝ ทั๊ช ทู มัช ])
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)
To be number one
(ทู บี นัมเบอะ วัน)
[He’s got no job, got no blow got no Monica to go to]
([ อีส ก็อท โน โจบ , ก็อท โน บโล ก็อท โน มอนหนิก้า ทู โก ทู ])
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To Be No. 1 คำอ่านไทย Scorpions

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น