เนื้อเพลง Believer คำอ่านไทย Atomic Kitten

I hear the clock, I hear the rain
(ไอ เฮีย เดอะ คล็อค , ไอ เฮีย เดอะ เรน)
I’m all alone
(แอม ออล อะโลน)
Why am I here and you are there?
(ฮไว แอ็ม ไอ เฮียร แอ็นด ยู อาร์ แดร์)
I miss you so
(ไอ มิซ ยู โซ)

I wish that you were here with me
(ไอ วิฌ แดท ยู เวอ เฮียร วิฑ มี)
I need to breathe the air you breathe
(ไอ นีด ทู บรีฑ ดิ แอ ยู บรีฑ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cos your blood is my blood
(คอซ ยุร บลัด อีส มาย บลัด)
I feel it in my heart that we’ll be together
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาท แดท เว็ล บี ทุเกฑเออะ)
And your god is my god
(แอ็นด ยุร ก็อด อีส มาย ก็อด)
Your love has made me a believer
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เมด มี อะ บิลีฝเฝอะ)

All through the night I stay awake
(ออล ธรู เดอะ ไนท ไอ ซเท อะเวค)
And think of you
(แอ็นด ธิงค อ็อฝ ยู)
If love is deep then it will keep
(อิฟ ลัฝ อีส ดีพ เด็น หนิด วิล คีพ)
I know it’s true, I know it’s true
(ไอ โน อิทซ ทรู , ไอ โน อิทซ ทรู)
I never felt so sure before
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ ฌุร บิโฟ)
But I don’t doubt it anymore
(บัท ไอ ด้อนท์ เดาท ดิธ แอนนี่มอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cos your blood is my blood
(คอซ ยุร บลัด อีส มาย บลัด)
I feel it in my heart that we’ll be together
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาท แดท เว็ล บี ทุเกฑเออะ)
And your god is my god
(แอ็นด ยุร ก็อด อีส มาย ก็อด)
Your love has made me a believer [A believer]
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เมด มี อะ บิลีฝเฝอะ [ อะ บิลีฝเฝอะ ])

I believe in the way I feel
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เว ไอ ฟีล)
I believe our love is real
(ไอ บิลีฝ เอ๊า ลัฝ อีส ริแอ็ล)
I believe in the dream we share
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ ดรีม วี แฌ)
I feel it everywhere
(ไอ ฟีล อิท เอวี่แวร์)
I believe in the way we touch
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เว วี ทั๊ช)
I never felt so much love
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ มัช ลัฝ)

Your love has made me a believer
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เมด มี อะ บิลีฝเฝอะ)
Your love has made me a believer
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เมด มี อะ บิลีฝเฝอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cos your blood is my blood
(คอซ ยุร บลัด อีส มาย บลัด)
I feel it in my heart that we’ll be together
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาท แดท เว็ล บี ทุเกฑเออะ)
And your god is my god
(แอ็นด ยุร ก็อด อีส มาย ก็อด)
Your love has made me a believer
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เมด มี อะ บิลีฝเฝอะ)
A believer, a believer, a believer
(อะ บิลีฝเฝอะ , อะ บิลีฝเฝอะ , อะ บิลีฝเฝอะ)

Cos your blood is my blood
(คอซ ยุร บลัด อีส มาย บลัด)
I feel it in my heart
(ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาท)
Your god is my god
(ยุร ก็อด อีส มาย ก็อด)

Your love has made me a believer
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เมด มี อะ บิลีฝเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believer คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น