เนื้อเพลง There She Goes คำอ่านไทย Babyface

There’s something about her
(แดร์ ซัมติง อะเบาท เฮอ)
You know, it’s the way that she carries herself
(ยู โน , อิทซ เดอะ เว แดท ชี แคร์รี่ เฮอเซลฟ)
She’s just so bad
(ชี จัซท โซ แบ็ด)
Ooh, I don’t know
(อู้ , ไอ ด้อนท์ โน)

Her style, her mind
(เฮอ ซไทล , เฮอ ไมนด)
Compares to nothing on this Earth
(ค็อมแพ ทู นัธอิง ออน ดีซ เอิธ)
She’s not the kind to share
(ชี น็อท เดอะ ไคนด ทู แฌ)
Only God knows what she’s worth
(โอ๊นลี่ ก็อด โน ว็อท ชี เวิธ)

I got to show her that I want her
(ไอ ก็อท ทู โฌ เฮอ แดท ไอ ว็อนท เฮอ)
I recognize that she is bad
(ไอ เรคอ็อกไนส แดท ชี อีส แบ็ด)
If I can’t have her then I’ll go crazy
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ เฮอ เด็น แอล โก คเรสิ)
Spending all my time just chasing
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม จัซท เชซิง)

I got to show her that I want her
(ไอ ก็อท ทู โฌ เฮอ แดท ไอ ว็อนท เฮอ)
I recognize that she is bad
(ไอ เรคอ็อกไนส แดท ชี อีส แบ็ด)
If I can’t have her then I’ll go crazy
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ เฮอ เด็น แอล โก คเรสิ)
Spending all my time just chasing
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม จัซท เชซิง)

Her eyes, her smile
(เฮอ ไอ , เฮอ ซไมล)
Her skin, her smell, her hair
(เฮอ ซคิน , เฮอ ซเม็ล , เฮอ แฮ)
[She’s incredible baby, ooh]
([ ชี อินเคร๊ดิเบิ้ล เบบิ , อู้ ])
Her walk, her talk
(เฮอ วอค , เฮอ ทอค)
Her way her shadow fell [?]
(เฮอ เว เฮอ แฌดโอ เฟ็ล [ ])
There she goes [Oh baby]
(แดร์ ชี โกซ [ โอ เบบิ ])

I hope to find her there
(ไอ โฮพ ทู ไฟนด เฮอ แดร์)
Gotta make some eye contact
(กอททะ เมค ซัม ไอ คอนแท็คท)
She’s not the kind to stare
(ชี น็อท เดอะ ไคนด ทู ซแท)
Move quick or lose her fast
(มูฝ ควิค ออ ลูส เฮอ ฟัซท)

I got to show her that I want her
(ไอ ก็อท ทู โฌ เฮอ แดท ไอ ว็อนท เฮอ)
I recognize that she is bad
(ไอ เรคอ็อกไนส แดท ชี อีส แบ็ด)
If I can’t have her then I’ll go crazy
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ เฮอ เด็น แอล โก คเรสิ)
Spending all my time just chasing
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม จัซท เชซิง)

I got to show her that I want her
(ไอ ก็อท ทู โฌ เฮอ แดท ไอ ว็อนท เฮอ)
I recognize that she is bad
(ไอ เรคอ็อกไนส แดท ชี อีส แบ็ด)
If I can’t have her then I’ll go crazy
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ เฮอ เด็น แอล โก คเรสิ)
Spending all my time just chasing
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม จัซท เชซิง)

Her eyes, her smile
(เฮอ ไอ , เฮอ ซไมล)
Her skin, her smell, her hair
(เฮอ ซคิน , เฮอ ซเม็ล , เฮอ แฮ)
[Ooh baby, she’s incredible baby, ooh]
([ อู้ เบบิ , ชี อินเคร๊ดิเบิ้ล เบบิ , อู้ ])
Her walk, her talk
(เฮอ วอค , เฮอ ทอค)
Her way her shadow fell [?]
(เฮอ เว เฮอ แฌดโอ เฟ็ล [ ])
There she goes [There she goes]
(แดร์ ชี โกซ [ แดร์ ชี โกซ ])
Her eyes, her smile
(เฮอ ไอ , เฮอ ซไมล)
Her skin, her smell, her hair
(เฮอ ซคิน , เฮอ ซเม็ล , เฮอ แฮ)
[You’re incredible baby]
([ ยัวร์ อินเคร๊ดิเบิ้ล เบบิ ])
Her walk, her talk
(เฮอ วอค , เฮอ ทอค)
Her way her shadow fell [?]
(เฮอ เว เฮอ แฌดโอ เฟ็ล [ ])
There she goes
(แดร์ ชี โกซ)
[There she goes, come on]
([ แดร์ ชี โกซ , คัมมอน ])

Spending all my time watching that girl go [Dance]
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม วัทชิง แดท เกิล โก [ ดานซ ])
Gotta love her when she moves [Get down girl]
(กอททะ ลัฝ เฮอ ฮเว็น ชี มูฝ [ เก็ท เดาน เกิล ])
Spending all my time watching that girl go [Dance]
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม วัทชิง แดท เกิล โก [ ดานซ ])
Gotta love her when she moves
(กอททะ ลัฝ เฮอ ฮเว็น ชี มูฝ)

Her eyes, her smile
(เฮอ ไอ , เฮอ ซไมล)
Her skin, her smell, her hair
(เฮอ ซคิน , เฮอ ซเม็ล , เฮอ แฮ)
[She’s incredible]
([ ชี อินเคร๊ดิเบิ้ล ])
Her walk, her talk
(เฮอ วอค , เฮอ ทอค)
Her way her shadow fell [?]
(เฮอ เว เฮอ แฌดโอ เฟ็ล [ ])
There she goes [Ooh, there she goes baby]
(แดร์ ชี โกซ [ อู้ , แดร์ ชี โกซ เบบิ ])
Her eyes, her smile
(เฮอ ไอ , เฮอ ซไมล)
Her skin, her smell, her hair [Ooh baby, you’re incredible baby]
(เฮอ ซคิน , เฮอ ซเม็ล , เฮอ แฮ [ อู้ เบบิ , ยัวร์ อินเคร๊ดิเบิ้ล เบบิ ])
Her walk, her talk
(เฮอ วอค , เฮอ ทอค)
Her way her shadow fell [?]
(เฮอ เว เฮอ แฌดโอ เฟ็ล [ ])
There she goes [There she goes, baby]
(แดร์ ชี โกซ [ แดร์ ชี โกซ , เบบิ ])
Her eyes, her smile
(เฮอ ไอ , เฮอ ซไมล)
Her skin, her smell, her hair
(เฮอ ซคิน , เฮอ ซเม็ล , เฮอ แฮ)
[Ooh baby, she’s incredible baby, ooh]
([ อู้ เบบิ , ชี อินเคร๊ดิเบิ้ล เบบิ , อู้ ])
Her walk, her talk
(เฮอ วอค , เฮอ ทอค)
Her way her shadow fell [?]
(เฮอ เว เฮอ แฌดโอ เฟ็ล [ ])
There she goes [There she goes]
(แดร์ ชี โกซ [ แดร์ ชี โกซ ])
Her eyes, her smile
(เฮอ ไอ , เฮอ ซไมล)
Her skin, her smell, her hair [Oh]
(เฮอ ซคิน , เฮอ ซเม็ล , เฮอ แฮ [ โอ ])
Her walk, her talk
(เฮอ วอค , เฮอ ทอค)
Her way her shadow fell [?]
(เฮอ เว เฮอ แฌดโอ เฟ็ล [ ])
There she goes [There she goes]
(แดร์ ชี โกซ [ แดร์ ชี โกซ ])

I got to show her that I want her
(ไอ ก็อท ทู โฌ เฮอ แดท ไอ ว็อนท เฮอ)
I recognize that she is bad
(ไอ เรคอ็อกไนส แดท ชี อีส แบ็ด)
If I can’t have her then I’ll go crazy
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ เฮอ เด็น แอล โก คเรสิ)
Spending all my time just chasing
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม จัซท เชซิง)

Spending all my time watching that girl go [Dance]
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม วัทชิง แดท เกิล โก [ ดานซ ])
Gotta love her when she moves [Get down girl]
(กอททะ ลัฝ เฮอ ฮเว็น ชี มูฝ [ เก็ท เดาน เกิล ])
Spending all my time watching that girl go [Dance]
(ซเพ็นดิง ซอ มาย ไทม วัทชิง แดท เกิล โก [ ดานซ ])
Gotta love her when she moves
(กอททะ ลัฝ เฮอ ฮเว็น ชี มูฝ)

[feat. The Neptunes]
([ ฟีท เดอะ เนพทยูน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There She Goes คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น