เนื้อเพลง In The Garden คำอ่านไทย Van Morrison

The streets are always wet with rain
(เดอะ ซทรีท แซร์ ออลเว เว็ท วิฑ เรน)
After a summer shower when I saw you standin’
(อาฟเทอะ รา ซัมเมอะ เฌาเออะ ฮเว็น นาย ซอ ยู แสตนดิน)
In the garden in the garden wet with rain
(อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อิน เดอะ ก๊าร์เด้น เว็ท วิฑ เรน)

You wiped the teardrops from your eye in sorrow
(ยู ไวพ เดอะ ทรีดรอป ฟร็อม ยุร ไอ อิน ซอโร)
As we watched the petals fall down to the ground
(แอ็ส วี ว็อช เดอะ เพเดว ฟอล เดาน ทู เดอะ กเรานด)
And as I sat beside you I felt the
(แอ็นด แอ็ส ซาย แซ็ท บิไซด ยู ไอ เฟ็ลท เดอะ)
Great sadness that day in the garden
(กเรท แซดเน็ซ แดท เด อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)

And then one day you came back home
(แอ็นด เด็น วัน เด ยู เคม แบ็ค โฮม)
You were a creature all in rapture
(ยู เวอ อะ ครีเชอะ ออล อิน แรพเชอะ)
You had the key to your soul
(ยู แฮ็ด เดอะ คี ทู ยุร โซล)
And you did open that day you came back to the garden
(แอ็นด ยู ดิด โอเพ็น แดท เด ยู เคม แบ็ค ทู เดอะ ก๊าร์เด้น)

The olden summer breeze was blowin’ on your face
(ดิ โอลเด็น ซัมเมอะ บรีส วอส โบลวิน ออน ยุร เฟซ)
The light of God was shinin’ on your countenance divine
(เดอะ ไลท อ็อฝ ก็อด วอส ชายนิน ออน ยุร เคานทิแน็นซ ดิไฝน)
And you were a violet colour as you
(แอ็นด ยู เวอ อะ ไฝโอะเล็ท คัลเออะ แอ็ส ยู)
Sat beside your father and your mother in the garden
(แซ็ท บิไซด ยุร ฟาเฑอะ แอ็นด ยุร ม๊าเธ่อร์ อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)

The summer breeze was blowin’ on your face
(เดอะ ซัมเมอะ บรีส วอส โบลวิน ออน ยุร เฟซ)
Within your violet you treasure your summery words
(วิฑีน ยุร ไฝโอะเล็ท ยู ทเรฉเออะ ยุร summery เวิด)
And as the shiver from my neck down to my spine
(แอ็นด แอ็ส เดอะ ฌีฝเออะ ฟร็อม มาย เน็ค เดาน ทู มาย ซไพน)
Ignited me in daylight and nature in the garden
(อิกไนท มี อิน เดย์ไลท์ แอ็นด เนเชอะ อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)

And you went into a trance
(แอ็นด ยู เว็นท อีนทุ อะ ทแร็นซ)
Your childlike vision became so fine
(ยุร ไชลดไลค ฝีฉอัน บิเคม โซ ไฟน)
And we heard the bells inside the church
(แอ็นด วี เฮิด เดอะ เบลล์ อีนไซด เดอะ เชิช)
We loved so much
(วี ลัฝ โซ มัช)
And felt the presence of the youth of
(แอ็นด เฟ็ลท เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ เดอะ ยูธ อ็อฝ)
Eternal summers in the garden
(อิเทอแน็ล ซัมเมอะ ซิน เดอะ ก๊าร์เด้น)

And as it touched your cheeks so lightly
(แอ็นด แอ็ส ซิท ทั๊ช ยุร ชีค โซ ไลทลิ)
Born again you were and blushed and we touched each other lightly
(บอน อะเกน ยู เวอ แอ็นด บลัฌ แอ็นด วี ทั๊ช อีช อัฑเออะ ไลทลิ)
And we felt the presence of the Christ
(แอ็นด วี เฟ็ลท เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ เดอะ คไรซท)

And I turned to you and I said
(แอ็นด ดาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ็ด)
No Guru, no method, no teacher
(โน กูรู , โน เมธอัด , โน ทีชเออะ)
Just you and I and nature
(จัซท ยู แอ็นด ดาย แอ็นด เนเชอะ)
And the father in the garden
(แอ็นด เดอะ ฟาเฑอะ อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)

No Guru, no method, no teacher
(โน กูรู , โน เมธอัด , โน ทีชเออะ)
Just you and I and nature
(จัซท ยู แอ็นด ดาย แอ็นด เนเชอะ)
And the Father and the
(แอ็นด เดอะ ฟาเฑอะ แอ็นด เดอะ)
Son and the Holy Ghost
(ซัน แอ็นด เดอะ โฮลิ โกซท)
In the garden wet with rain
(อิน เดอะ ก๊าร์เด้น เว็ท วิฑ เรน)
No Guru, no method, no teacher
(โน กูรู , โน เมธอัด , โน ทีชเออะ)
Just you and I and nature and the holy ghost
(จัซท ยู แอ็นด ดาย แอ็นด เนเชอะ แอ็นด เดอะ โฮลิ โกซท)
In the garden, in the garden, wet with rain
(อิน เดอะ ก๊าร์เด้น , อิน เดอะ ก๊าร์เด้น , เว็ท วิฑ เรน)
No Guru, no method, no teacher
(โน กูรู , โน เมธอัด , โน ทีชเออะ)
Just you and I and nature
(จัซท ยู แอ็นด ดาย แอ็นด เนเชอะ)
And the Father in the garden
(แอ็นด เดอะ ฟาเฑอะ อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Garden คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น