เนื้อเพลง The Day Before You Came คำอ่านไทย Abba

[Single, October 1982]
([ ซิ๊งเกิ้ล , อ็อคโทเบอะ 1982 ])

Must have left my house at eight, because I always do
(มัซท แฮ็ฝ เล็ฟท มาย เฮาซ แอ็ท เอท , บิคอส ไอ ออลเว ดู)
My train, I’m certain, left the station just when it was due
(มาย ทเรน , แอม เซอทิน , เล็ฟท เดอะ ซเทฌัน จัซท ฮเว็น หนิด วอส ดยู)
I must have read the morning paper going into town
(ไอ มัซท แฮ็ฝ เร็ด เดอะ มอนิง เพเพอะ โกอิ้ง อีนทุ ทาวน์)
And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned
(แอ็นด แฮฝวิ่ง กอททน ธรู ดิ เอดิโทเรียล , โน เดาท ไอ มัซท แฮ็ฝ ฟเราน)
I must have made my desk around a quarter after nine
(ไอ มัซท แฮ็ฝ เมด มาย เด็ซค อะเรานด อะ ควอเทอะ อาฟเทอะ ไนน)
With letters to be read, and heaps of papers waiting to be signed
(วิฑ เลทเทอะ ทู บี เร็ด , แอ็นด ฮีพ อ็อฝ เพเพอะ เวททิง ทู บี ไซน)
I must have gone to lunch at half past twelve or so
(ไอ มัซท แฮ็ฝ กอน ทู ลันช แอ็ท ฮาล์ฟ พาซท ทเว็ลฝ ออ โซ)
The usual place, the usual bunch
(ดิ ยูฉวล พเลซ , ดิ ยูฉวล บันช)
And still on top of this I’m pretty sure it must have rained
(แอ็นด ซทิล ออน ท็อพ อ็อฝ ดีซ แอม พรีททิ ฌุร อิท มัซท แฮ็ฝ เรน)
The day before you came
(เดอะ เด บิโฟ ยู เคม)

I must have lit my seventh cigarette at half past two
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ลิท มาย เซฝเอ็นธ ซิกะเรท แอ็ท ฮาล์ฟ พาซท ทู)
And at the time I never even noticed I was blue
(แอ็นด แอ็ท เดอะ ไทม ไอ เนฝเวอะ อีเฝ็น โนทิซ ดาย วอส บลู)
I must have kept on dragging through the business of the day
(ไอ มัซท แฮ็ฝ เค็พท ออน แดรกกิ้ง ธรู เดอะ บีสเน็ซ อ็อฝ เดอะ เด)
Without really knowing anything, I hid a part of me away
(วิเฑาท ริแอ็ลลิ โนอิง เอนอิธิง , ไอ ฮิด อะ พาท อ็อฝ มี อะเว)
At five I must have left, there’s no exception to the rule
(แอ็ท ไฟฝ ไอ มัซท แฮ็ฝ เล็ฟท , แดร์ โน เอ็คเซพฌัน ทู เดอะ รูล)
A matter of routine, I’ve done it ever since I finished school
(อะ แมทเทอะ อ็อฝ รูทีน , แอฝ ดัน อิท เอฝเออะ ซินซ ไอ ฟีนอิฌ ซคูล)
The train back home again
(เดอะ ทเรน แบ็ค โฮม อะเกน)
Undoubtedly I must have read the evening paper then
(อันเดาทอิดลิ ไอ มัซท แฮ็ฝ เร็ด ดิ อีฝนิง เพเพอะ เด็น)
Oh yes, I’m sure my life was well within it’s usual frame
(โอ เย็ซ , แอม ฌุร มาย ไลฟ วอส เว็ล วิฑีน อิทซ ยูฉวล ฟเรม)
The day before you came
(เดอะ เด บิโฟ ยู เคม)

Must have opened my front door at eight o’clock or so
(มัซท แฮ็ฝ โอเพ็น มาย ฟรันท โด แรท เอท โอคล็อก ออ โซ)
And stopped along the way to buy some Chinese food to go
(แอ็นด สต๊อปพฺ อะลอง เดอะ เว ทู ไบ ซัม ไชนีส ฟูด ทู โก)
I’m sure I had my dinner watching something on TV
(แอม ฌุร ไอ แฮ็ด มาย ดีนเนอะ วัทชิง ซัมติง ออน ทีวี)
There’s not, I think, a single episode of Dallas that I didn’t see
(แดร์ น็อท , ไอ ธิงค , อะ ซิ๊งเกิ้ล เอพอิดซด อ็อฝ Dallas แดท ไอ ดิ๊นอิน ซี)
I must have gone to bed around a quarter after ten
(ไอ มัซท แฮ็ฝ กอน ทู เบ็ด อะเรานด อะ ควอเทอะ อาฟเทอะ เท็น)
I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by then
(ไอ นีด อะ ล็อท อ็อฝ ซลีพ , แอ็นด โซ ไอ ไลค ทู บี อิน เบ็ด ไบ เด็น)
I must have read a while
(ไอ มัซท แฮ็ฝ เร็ด อะ ฮไวล)
The latest one by Marilyn French or something in that style
(เดอะ เลทเอ็ซท วัน ไบ มาริลีน ฟเร็นช ออ ซัมติง อิน แดท ซไทล)
It’s funny, but I had no sense of living without aim
(อิทซ ฟันนิ , บัท ไอ แฮ็ด โน เซ็นซ สับ ลีฝอิง วิเฑาท เอม)
The day before you came
(เดอะ เด บิโฟ ยู เคม)

And turning out the light
(แอ็นด เทินนิง เอ้า เดอะ ไลท)
I must have yawned and cuddled up for yet another night
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ยอน แอ็นด เคเดว อัพ ฟอ เย็ท แอะนัธเออะ ไนท)
And rattling on the roof I must have heard the sound of rain
(แอ็นด แรททลิง ออน เดอะ รูฟ ไอ มัซท แฮ็ฝ เฮิด เดอะ เซานด อ็อฝ เรน)
The day before you came
(เดอะ เด บิโฟ ยู เคม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Day Before You Came คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น