เนื้อเพลง Thriller คำอ่านไทย Fall Out Boy

[Jay Z:]
([ เจ ซี : ])
Yeah, what you critics said would never happen.
(เย่ , ว็อท ยู ครีทอิค เซ็ด เวิด เนฝเวอะ แฮพเพ็น)
We dedicate this album to anybody, people who said we couldn’t make it.
(วี เดดอิเคท ดีซ แอลบัม ทู เอนอิบอดิ , พี๊เพิ่ล ฮู เซ็ด วี คูดซึ่น เมค อิท)
To the fans that held us down till anybody came around.
(ทู เดอะ แฟน แดท เฮ็ลด อัซ เดาน ทิล เอนอิบอดิ เคม อะเรานด)
Welcome. It’s here.
(เวลคัม อิทซ เฮียร)

Last summer we took threes across the board
(ลาซท ซัมเมอะ วี ทุค ธรี อัครอซ เดอะ โบด)
But by fall we were a cover story
(บัท ไบ ฟอล วี เวอ อะ คัฝเออะ ซโทริ)
Now in stores
(เนา อิน ซโท)
Make us poster boys in your scene
(เมค อัซ โพซเทอะ บอย ซิน ยุร ซีน)
But we are not making an accepting speech
(บัท วี อาร์ น็อท เมคอิง แอน เอ๊กเชปติ้ง ซพีช)
I have found the safest place to keep all of our mistakes
(ไอ แฮ็ฝ เฟานด เดอะ safest พเลซ ทู คีพ ออล อ็อฝ เอ๊า มิซเทค)
Every dot com’s refreshing for a journal update
(เอฝริ ด็อท coms ริฟเรฌอิง ฟอ รา เจอแน็ล อัพเดท)

So long live the car-crash hearts
(โซ ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท)
Cry on the couch till the poets come to life
(คไร ออน เดอะ เคาช ทิล เดอะ โพเอ็ท คัม ทู ไลฟ)
Fix me in 45
(ฟิคซ มี อิน 45)

So long live the car-crash hearts
(โซ ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท)
Cry on the couch till the poets come to life
(คไร ออน เดอะ เคาช ทิล เดอะ โพเอ็ท คัม ทู ไลฟ)
Fix me in 45
(ฟิคซ มี อิน 45)

I can take your problems away
(ไอ แค็น เทค ยุร พรอบเล็ม อะเว)
with a nod and a wave
(วิฑ อะ น็อด แอ็นด อะ เวฝ)
Of my hand,
(อ็อฝ มาย แฮ็นด ,)
Cause that’s just the kind of boy that I am.
(คอส แด๊ท จัซท เดอะ ไคนด อ็อฝ บอย แดท ไอ แอ็ม)
The only thing I haven’t done yet is die
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ แฮฟเวน ดัน เย็ท อีส ได)
And it’s me and my password at the after life
(แอ็นด อิทซ มี แอ็นด มาย พาสเวิรด แอ็ท ดิ อาฟเทอะ ไลฟ)
Crowds are won and lost and won again
(คเราด แซร์ ว็อน แอ็นด ล็อซท แอ็นด ว็อน อะเกน)
But our hearts beat for the die hards
(บัท เอ๊า ฮาท บีท ฟอ เดอะ ได ฮาด)

So long live the car-crash hearts
(โซ ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท)
Cry on the couch till the poets come to life
(คไร ออน เดอะ เคาช ทิล เดอะ โพเอ็ท คัม ทู ไลฟ)
Fix me in 45
(ฟิคซ มี อิน 45)

So long live the car-crash hearts
(โซ ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท)
Cry on the couch till the poets come to life
(คไร ออน เดอะ เคาช ทิล เดอะ โพเอ็ท คัม ทู ไลฟ)
Fix me in 45
(ฟิคซ มี อิน 45)

Long live the car-crash hearts
(ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท)
[Long live the car-crash hearts]
([ ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท ])
Long live the car-crash hearts
(ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท)
[Long live the car-crash hearts]
([ ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท ])

Long live the car-crash hearts
(ล็อง ไลฝ เดอะ คา คแร็ฌ ฮาท)
Cry on the couch till the poets come to life
(คไร ออน เดอะ เคาช ทิล เดอะ โพเอ็ท คัม ทู ไลฟ)
Fix me in 45
(ฟิคซ มี อิน 45)

[Jay Z:]
([ เจ ซี : ])
Young FOB.
(ยัง ฟ็อบ)
Let’s go.
(เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thriller คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น