เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

I can make love feel just like heaven
(ไอ แค็น เมค ลัฝ ฟีล จัซท ไลค เฮฝเอ็น)
I can be a little devil in bed and
(ไอ แค็น บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เด๊ฝิ้ล อิน เบ็ด แอ็นด)
Even clean and cook your breakfast
(อีเฝ็น คลีน แอ็นด คุ๊ค ยุร บเรคฟัซท)
But am not perfect
(บัท แอ็ม น็อท เพ๊อร์เฟ็คท)
I can take off when you need my time
(ไอ แค็น เทค ออฟฟ ฮเว็น ยู นีด มาย ไทม)
I can cheerlead for you from the sideline
(ไอ แค็น cheerlead ฟอ ยู ฟร็อม เดอะ ไซด์ไลน์)
Whisper in your ear so divine
(ฮวีซเพอะ อิน ยุร เอีย โซ ดิไฝน)
But am not perfect
(บัท แอ็ม น็อท เพ๊อร์เฟ็คท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I beg you for forgiveness for all of the mistakes I’ve made
(ไอ เบ็ก ยู ฟอ ฟอร์กีพเหนด ฟอ ออล อ็อฝ เดอะ มิซเทค แอฝ เมด)
Be patient with me baby am just trying to make my way
(บี เพเฌ็นท วิฑ มี เบบิ แอ็ม จัซท ทไรอิง ทู เมค มาย เว)
Am not a super hero sorry I couldn’t save your day….
(แอ็ม น็อท ดา ซยูเพอะ ฮีโร ซอริ ไอ คูดซึ่น เซฝ ยุร เด)
But believe me when I say…..
(บัท บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
That am sorry I couldn’t wear your halo, halo, halo, halo
(แดท แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล , เฮโล , เฮโล , เฮโล)
Am sorry I couldn’t be your angel, angel, angel, angel
(แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น บี ยุร เอนเจล , เอนเจล , เอนเจล , เอนเจล)
Am sorry I couldn’t wear your halo, halo, halo, halo
(แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล , เฮโล , เฮโล , เฮโล)
Am sorry I didn’t stroke your ego, ego, ego oh no
(แอ็ม ซอริ ไอ ดิ๊นอิน ซโตรก ยุร อีโก , อีโก , อีโก โอ โน)
Yes baby but I guess wasn’t able
(เย็ซ เบบิ บัท ไอ เก็ซ วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล)
Sorry I couldn’t wear your halo
(ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล)

I know how to put your mind at easy
(ไอ โน เฮา ทู พัท ยุร ไมนด แอ็ท อีสอิ)
I can kiss you for all four season
(ไอ แค็น คิซ ยู ฟอ ออล โฟ ซี๊ซั่น)
Surprise you for no reason
(เซิพไรส ยู ฟอ โน รี๊ซั่น)
But am not perfect…..no
(บัท แอ็ม น็อท เพ๊อร์เฟ็คท โน)
Fall on my knees and pray for our love
(ฟอล ออน มาย นี แซน พเร ฟอ เอ๊า ลัฝ)
Promise not to let anything come between us
(พรอมอิซ น็อท ทู เล็ท เอนอิธิง คัม บีทวิน อัซ)
How could you let us fall apart all because….am not perfect
(เฮา เคิด ยู เล็ท อัซ ฟอล อะพาท ดอร์ บิคอส แอ็ม น็อท เพ๊อร์เฟ็คท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I beg you for forgiveness for all of the mistakes I’ve made
(ไอ เบ็ก ยู ฟอ ฟอร์กีพเหนด ฟอ ออล อ็อฝ เดอะ มิซเทค แอฝ เมด)
Be patient with me baby am just trying to make my way
(บี เพเฌ็นท วิฑ มี เบบิ แอ็ม จัซท ทไรอิง ทู เมค มาย เว)
Am not a super hero sorry I couldn’t save your day….
(แอ็ม น็อท ดา ซยูเพอะ ฮีโร ซอริ ไอ คูดซึ่น เซฝ ยุร เด)
But believe me when I say…..
(บัท บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
That am sorry I couldn’t wear your halo, halo, halo, halo
(แดท แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล , เฮโล , เฮโล , เฮโล)
Am sorry I couldn’t be your angel, angel, angel, angel
(แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น บี ยุร เอนเจล , เอนเจล , เอนเจล , เอนเจล)
Am sorry I couldn’t wear your halo, halo, halo, halo
(แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล , เฮโล , เฮโล , เฮโล)
Am sorry I didn’t stroke your ego, ego, ego oh no
(แอ็ม ซอริ ไอ ดิ๊นอิน ซโตรก ยุร อีโก , อีโก , อีโก โอ โน)
Yes baby but I guess wasn’t able
(เย็ซ เบบิ บัท ไอ เก็ซ วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล)
Sorry I couldn’t wear your halo
(ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล)
[Sorry I couldn’t wear your halo] [Halo, halo]
([ ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล ] [ เฮโล , เฮโล ])

It was like you never knew my heart…
(อิท วอส ไลค ยู เนฝเวอะ นยู มาย ฮาท)
I swear sometimes you are so hard on me
(ไอ ซแว ซัมไทม์ ยู อาร์ โซ ฮาด ออน มี)
Cause am not everything that u want me to beeeeeeee
(คอส แอ็ม น็อท เอ๊วี่ติง แดท ยู ว็อนท มี ทู beeeeeeee)
Am soooooo sorry, I didn’t want you to see me this wayyyyyy
(แอ็ม soooooo ซอริ , ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ยู ทู ซี มี ดีซ wayyyyyy)
Am soooooo sorry, I didn’t mean to fall from grace
(แอ็ม soooooo ซอริ , ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู ฟอล ฟร็อม กเรซ)
I didn’t mean to fall from grace!!!!!!
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู ฟอล ฟร็อม กเรซ ! ! ! ! ! !)

Am sorry I couldn’t wear your halo, halo, halo, halo
(แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล , เฮโล , เฮโล , เฮโล)
Am sorry I couldn’t be your angel, angel, angel, angel
(แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น บี ยุร เอนเจล , เอนเจล , เอนเจล , เอนเจล)
Am sorry I couldn’t wear your halo, halo, halo, halo
(แอ็ม ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล , เฮโล , เฮโล , เฮโล)
Am sorry I didn’t stroke your ego, ego, ego oh no
(แอ็ม ซอริ ไอ ดิ๊นอิน ซโตรก ยุร อีโก , อีโก , อีโก โอ โน)
Yes baby but I guess wasn’t able
(เย็ซ เบบิ บัท ไอ เก็ซ วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล)
Sorry I couldn’t wear your halo
(ซอริ ไอ คูดซึ่น แว ยุร เฮโล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น