เนื้อเพลง Meet Virginia คำอ่านไทย Train

She doesn’t own a dress
(ชี ดัสอินท โอน อะ ดเรซ)
Her hair is always a mess
(เฮอ แฮ อีส ออลเว ซา เมซ)
If you catch her stealing she won’t confess
(อิฟ ยู แค็ช เฮอ สติลลิงชี ว็อนท ค็อนเฟซ)
She’s beautiful
(ชี บยูทิฟุล)

Smokes a pack a day
(ซโมค ซา แพ็ค กา เด)
No wait, that’s me
(โน เวท , แด๊ท มี)
But anyway
(บัท เอนอิเว)
She doesn’t care a thing
(ชี ดัสอินท แค อะ ธิง)
About that HAIR
(อะเบาท แดท แฮ)
She think’s I’m beautiful
(ชี ธิงค แอม บยูทิฟุล)

Well she wants to be the queen
(เว็ล ชี ว็อนท ทู บี เดอะ ควีน)
And she thinks about her scene
(แอ็นด ชี ธิงค อะเบาท เฮอ ซีน)
Pulls her hair back as she screams
(พุล เฮอ แฮ แบ็ค แอ็ส ชี ซครีม)
I don’t really want to be the queen
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี เดอะ ควีน)

Daddy wrestles alligators
(แดดดิ เร๊ซเซิ่ล แอลลิเกเทอะ)
Mama works on carbarators
(มามะ เวิค ออน carbarators)
Brother is a fine mediator
(บรัฑเออะ อีส ซา ไฟน มีดิเอเทอะ)
For the President
(ฟอ เดอะ พเรสอิเด็นท)

Here she is again on the phone
(เฮียร ชี อีส อะเกน ออน เดอะ โฟน)
Just like me hates to be alone
(จัซท ไลค มี เฮท ทู บี อะโลน)
WE JUST LIKE to sit at home
(วี จัซท ไลค ทู ซิท แอ็ท โฮม)
And rip on the President
(แอ็นด ริพ ออน เดอะ พเรสอิเด็นท)
Meet Virginia
(มีท เวอร์จิ้นเนีย)

Well she wants to live her life
(เว็ล ชี ว็อนท ทู ไลฝ เฮอ ไลฟ)
Then she thinks about her life
(เด็น ชี ธิงค อะเบาท เฮอ ไลฟ)
Pulls her hair back as she screams
(พุล เฮอ แฮ แบ็ค แอ็ส ชี ซครีม)
I don’t really want to live this life
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ไลฝ ดีซ ไลฟ)

No, no
(โน , โน)
No, no
(โน , โน)
No, no
(โน , โน)

She only drinks coffee at midnight
(ชี โอ๊นลี่ ดริงค คอฟฟิ แอ็ท มิดไนท์)
When the moment is not right
(ฮเว็น เดอะ โมเม็นท อีส น็อท ไรท)
And the timing is quite
(แอ็นด เดอะ ไทมอิง อีส คไวท)
Unusual
(อันยูฉวล)

You see her confidence is tragic
(ยู ซี เฮอ คอนฟิเด็นซ อีส ทแรจอิค)
And her intuition magic
(แอ็นด เฮอ อินทิวอีฌอัน แมจอิค)
AND THE SHAPE OF HER BODY
(แอ็นด เดอะ เฌพ อ็อฝ เฮอ บอดอิ)
Unusual
(อันยูฉวล)

Meet Virginia
(มีท เวอร์จิ้นเนีย)
I can’t wait to meet Virginia
(ไอ แค็นท เวท ทู มีท เวอร์จิ้นเนีย)
Yeah yeah
(เย่ เย่)

Well she wants to be the queen
(เว็ล ชี ว็อนท ทู บี เดอะ ควีน)
Then she thinks about her scene
(เด็น ชี ธิงค อะเบาท เฮอ ซีน)
Well she wants to live her lies
(เว็ล ชี ว็อนท ทู ไลฝ เฮอ ไล)
Then she thinks about her lies
(เด็น ชี ธิงค อะเบาท เฮอ ไล)
Pulls her hair back as she screams
(พุล เฮอ แฮ แบ็ค แอ็ส ชี ซครีม)

I don’t really want to be the queen
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี เดอะ ควีน)
I
(ไอ)
I don’t really want to be the queen
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี เดอะ ควีน)
I
(ไอ)
I don’t really want to be the queen
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี เดอะ ควีน)
I
(ไอ)
I don’t really want to live this
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ไลฝ ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Meet Virginia คำอ่านไทย Train

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น