เนื้อเพลง Who Comes This Night คำอ่านไทย James Taylor

Who comes this night, this wintry night,
(ฮู คัม ดีซ ไนท , ดีซ วีนทริ ไนท ,)
As to the lowly manger?
(แอ็ส ทู เดอะ โลลิ เมนเจอะ)
The Shepards and the Kings did come
(เดอะ Shepards แซน เดอะ คิง ดิด คัม)
To welcome in the stranger.
(ทู เวลคัม อิน เดอะ ซทเรนเจอะ)

Who sends this song upon the air,
(ฮู เซ็นด ดีซ ซ็อง อุพอน ดิ แอ ,)
To ease the soul that’s aching?
(ทู อีส เดอะ โซล แด๊ท เอคอิง)
To still the cry of deep despair
(ทู ซทิล เดอะ คไร อ็อฝ ดีพ ดิซแพ)
And heal the heart that’s breaking.
(แอ็นด ฮีล เดอะ ฮาท แด๊ท บเรคคิง)

Brother Joseph bring the light
(บรัฑเออะ โจเส็ฟ บริง เดอะ ไลท)
Fast, the night is fading.
(ฟัซท , เดอะ ไนท อีส เฟดิง)
And who will come this wintry night
(แอ็นด ฮู วิล คัม ดีซ วีนทริ ไนท)
To where the stranger’s waiting?
(ทู ฮแว เดอะ ซทเรนเจอะ เวททิง)

Who comes this night, with humble heart,
(ฮู คัม ดีซ ไนท , วิฑ ฮั๊มเบิ้ล ฮาท ,)
To give the fullest measure
(ทู กิฝ เดอะ ฟอร์เล็ท เมฉเออะ)
A gift of purest love to bring
(อะ กิฟท อ็อฝ พิวเรตสฺ ลัฝ ทู บริง)
What good and worthy treasure.
(ว็อท เกิด แอ็นด เวอฑิ ทเรฉเออะ)

Brother Joseph bring the lamb
(บรัฑเออะ โจเส็ฟ บริง เดอะ แล็ม)
For they are asking for him
(ฟอ เด อาร์ อาคกิ้ง ฟอ ฮิม)
The children come this starry night
(เดอะ ชีลดเร็น คัม ดีซ ซทาริ ไนท)
To lay their hearts before him.
(ทู เล แด ฮาท บิโฟ ฮิม)

For those who would the stranger greet
(ฟอ โฑส ฮู เวิด เดอะ ซทเรนเจอะ กรีท)
Must lay their heart before him
(มัซท เล แด ฮาท บิโฟ ฮิม)
And raise their song in voices sweet
(แอ็นด เรส แด ซ็อง อิน ฝอยซ สวี้ท)
To worship and adore him
(ทู เวอฌิพ แอ็นด อะโด ฮิม)

Brother Joseph bring the light
(บรัฑเออะ โจเส็ฟ บริง เดอะ ไลท)
Fast, the night is fading
(ฟัซท , เดอะ ไนท อีส เฟดิง)
And who will come this wintry night
(แอ็นด ฮู วิล คัม ดีซ วีนทริ ไนท)
To where the stranger’s waiting
(ทู ฮแว เดอะ ซทเรนเจอะ เวททิง)

Brother Joseph bring the lamb
(บรัฑเออะ โจเส็ฟ บริง เดอะ แล็ม)
For they are asking for him.
(ฟอ เด อาร์ อาคกิ้ง ฟอ ฮิม)
The children come this starry night
(เดอะ ชีลดเร็น คัม ดีซ ซทาริ ไนท)
To lay their hearts before him.
(ทู เล แด ฮาท บิโฟ ฮิม)

Pure of heart this starry night
(พยูร อ็อฝ ฮาท ดีซ ซทาริ ไนท)
To lay their hearts before him.
(ทู เล แด ฮาท บิโฟ ฮิม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Comes This Night คำอ่านไทย James Taylor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น