เนื้อเพลง Had Enough คำอ่านไทย Breaking Benjamin

Milk it for all it’s worth.
(มิลค อิท ฟอ ออล อิทซ เวิธ)
Make sure you get there first.
(เมค ฌุร ยู เก็ท แดร์ เฟิซท)
The apple of your eye.
(ดิ แอพ อ็อฝ ยุร ไอ)
The rotten core inside.
(เดอะ รอตอึน โค อีนไซด)
We are the prisoners.
(วี อาร์ เดอะ พรีสเนอะ)
Things couldn’t get much worse.
(ธิง คูดซึ่น เก็ท มัช เวิซ)
I’ve had it up to here, you know your end is near.
(แอฝ แฮ็ด ดิท อัพ ทู เฮียร , ยู โน ยุร เอ็นด อีส เนีย)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You had to have it all,
(ยู แฮ็ด ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์ ,)
well have you had enough?
(เว็ล แฮ็ฝ ยู แฮ็ด อินัฟ)
You greedy little bastard,
(ยู กรีดอิ ลิ๊ทเทิ่ล แบซเทิด ,)
you’ll get what you deserve.
(โยว เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
When all is said and done,
(ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน ,)
I will be the one to leave you in the misery and hate what you’ve become.
(ไอ วิล บี ดิ วัน ทู ลีฝ ยู อิน เดอะ มีสริ แอ็นด เฮท ว็อท ยู๊ฟ บิคัม)

Intoxicated eyes, the love and myth, that life. You should have learned by now, I’ll burn this whole
(อินทอคซิเคท ไอ , เดอะ ลัฝ แอ็นด มิธ , แดท ไลฟ ยู เชิด แฮ็ฝ เลิน ไบ เนา , แอล เบิน ดีซ โฮล)
world down. I need some piece of mind, no fear of what’s behind. You think you’ve won this fight, you’ve
(เวิลด เดาน นาย นีด ซัม พีซ อ็อฝ ไมนด , โน เฟีย อ็อฝ ว็อท บิไฮนด ยู ธิงค ยู๊ฟ ว็อน ดีซ ไฟท , ยู๊ฟ)
only lost your mind.
(โอ๊นลี่ ล็อซท ยุร ไมนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You had to have it all,
(ยู แฮ็ด ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์ ,)
well have you had enough?
(เว็ล แฮ็ฝ ยู แฮ็ด อินัฟ)
You greedy little bastard,
(ยู กรีดอิ ลิ๊ทเทิ่ล แบซเทิด ,)
you’ll get what you deserve.
(โยว เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
When all is said and done,
(ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน ,)
I will be the one to leave you in the misery and hate what you’ve become.
(ไอ วิล บี ดิ วัน ทู ลีฝ ยู อิน เดอะ มีสริ แอ็นด เฮท ว็อท ยู๊ฟ บิคัม)

Hold me down.
(โฮลด มี เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You had to have it all,
(ยู แฮ็ด ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์ ,)
well have you had enough?
(เว็ล แฮ็ฝ ยู แฮ็ด อินัฟ)
You greedy little bastard,
(ยู กรีดอิ ลิ๊ทเทิ่ล แบซเทิด ,)
you’ll get what you deserve.
(โยว เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
When all is said and done,
(ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน ,)
I will be the one to leave you in the misery and hate what you’ve become.
(ไอ วิล บี ดิ วัน ทู ลีฝ ยู อิน เดอะ มีสริ แอ็นด เฮท ว็อท ยู๊ฟ บิคัม)

Heaven help you.
(เฮฝเอ็น เฮ็ลพ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Had Enough คำอ่านไทย Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น