เนื้อเพลง What I Am คำอ่านไทย Emma Bunton

I’m Not Aware Of Too Many Things
(แอม น็อท อะแว อ็อฝ ทู เมนอิ ธิง)
I Know What I Know If You Know What I Mean
(ไอ โน ว็อท ไอ โน อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน)
I’m Not Aware Of Too Many Things
(แอม น็อท อะแว อ็อฝ ทู เมนอิ ธิง)
I Know What I Know If You Know What I Mean
(ไอ โน ว็อท ไอ โน อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน)

Philosophy Is The Talk On A Cereal Box
(ฟิลอซโอะฟิ อีส เดอะ ทอค ออน อะ เซียเรียล บ็อคซ)
Religion Is The Smile On A Dog
(ริลีจอัน อีส เดอะ ซไมล ออน อะ ด็อก)

I’m Not Aware Of Too Many Things
(แอม น็อท อะแว อ็อฝ ทู เมนอิ ธิง)
I Know What I Know If You Know What I Mean
(ไอ โน ว็อท ไอ โน อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน)
Do Ya
(ดู ยา)

Choke Me In The Shallow Water
(โชค มี อิน เดอะ แฌลโล วอเทอะ)
Before I Get Too Deep
(บิโฟ ไอ เก็ท ทู ดีพ)

What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู ออ ว็อท)

I’m Not Aware Of Too Many Things
(แอม น็อท อะแว อ็อฝ ทู เมนอิ ธิง)
I Know What I Know If You Know What I Mean
(ไอ โน ว็อท ไอ โน อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน)

Philosophy Is A Walk On The Slippery Rocks
(ฟิลอซโอะฟิ อีส ซา วอค ออน เดอะ ซลีพเพอะริ ร็อค)
Religion Is The Light In A Fog
(ริลีจอัน อีส เดอะ ไลท อิน อะ ฟ็อก)

I’m Not Aware Of Too Many Things
(แอม น็อท อะแว อ็อฝ ทู เมนอิ ธิง)
I Know What I Know If You Know What I Mean
(ไอ โน ว็อท ไอ โน อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน)
Do Ya
(ดู ยา)

Choke Me In The Shallow Water
(โชค มี อิน เดอะ แฌลโล วอเทอะ)
Before I Get Too Deep
(บิโฟ ไอ เก็ท ทู ดีพ)
Choke Me In The Shallow Water
(โชค มี อิน เดอะ แฌลโล วอเทอะ)
Before I Get Too Deep
(บิโฟ ไอ เก็ท ทู ดีพ)

What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What You Are
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท ยู อาร์)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)

Na Na Na Na
(นา นา นา นา)
I Say I Say I Say
(ไอ เซ ไอ เซ ไอ เซ)
Do Do Hey Hey Hey Hey Hey Hey
(ดู ดู เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)

Choke Me In The Shallow Water
(โชค มี อิน เดอะ แฌลโล วอเทอะ)
Before I Get Too Deep
(บิโฟ ไอ เก็ท ทู ดีพ)

What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What You Are
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท ยู อาร์)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)

What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท)
What I Am Is What I Am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
You’re What You Are Or What You Are
(ยัวร์ ว็อท ยู อาร์ ออ ว็อท ยู อาร์)
Repeat To Fade
(ริพีท ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What I Am คำอ่านไทย Emma Bunton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น