เนื้อเพลง That’s My Story And I’m Stickin’ to It คำอ่านไทย Jimmy Buffett

That’s My Story and I’m Stickin’ to it
(แด๊ท มาย ซโทริ แอ็นด แอม สตริคกินทู อิท)

by Jimmy Buffett and Jay Oliver
(ไบ จิมมี่ บัฟเฟท แอ็นด เจ Oliver)

Kindergarten
(Kindergarten)
King of excuses
(คิง อ็อฝ เอ็คซคยูซ)
Sister Mary Mojo, so hard to trick
(ซีซเทอะ แมริ โมโจ้ , โซ ฮาด ทู ทริค)
What can I say
(ว็อท แค็น นาย เซ)
The dog ate my homework
(เดอะ ด็อก เอท มาย โฮมเวิค)
I could play the game
(ไอ เคิด พเล เดอะ เกม)
They love me anyway
(เด ลัฝ มี เอนอิเว)

Alibis, angles and tales from the tropics
(แอลอิไบ , แอ๊งเจิ้ล แซน เทล ฟร็อม เดอะ ทรอพอิค)
Come to my mind, so easy and quick
(คัม ทู มาย ไมนด , โซ อีสอิ แอ็นด ควิค)
Spacemen from Mars stole all of my money
(Spacemen ฟร็อม มา ซโทล ออล อ็อฝ มาย มันอิ)
I could play the game
(ไอ เคิด พเล เดอะ เกม)
The love me anyway
(เดอะ ลัฝ มี เอนอิเว)

Chorus:
(โครัซ :)
That’s my story and I’m sticking to it
(แด๊ท มาย ซโทริ แอ็นด แอม สติ๊กคิง ทู อิท)
That’s my life and all that I got
(แด๊ท มาย ไลฟ แอ็นด ออล แดท ไอ ก็อท)
Call me a liar, call me a writer
(คอล มี อะ ไลเออะ , คอล มี อะ ไรทเออะ)
Believe me or not
(บิลีฝ มี ออ น็อท)
Believe me or not
(บิลีฝ มี ออ น็อท)

Women always know before you tell them
(วีมเอิน ออลเว โน บิโฟ ยู เท็ล เฑ็ม)
The younger girls, so easy to trick
(เดอะ ยังเกอะ เกิล , โซ อีสอิ ทู ทริค)
What’s that word? I think I’m eccentric
(ว็อท แดท เวิด ดาย ธิงค แอม เอ็คเซนทริค)
I can play the game
(ไอ แค็น พเล เดอะ เกม)
They love me anyway
(เด ลัฝ มี เอนอิเว)

Revelations
(เรเฝะเลฌัน)
Love when they happen
(ลัฝ ฮเว็น เด แฮพเพ็น)
Wizards and lizards, I choose and I pick
(วีสเอิด แซน ลีสเอิด , ไอ ชูส แอ็นด ดาย พิค)
In a hundred years it all won’t matter
(อิน อะ ฮันดเร็ด เยีย ซิท ออล ว็อนท แมทเทอะ)
How you paly the game
(เฮา ยู paly เดอะ เกม)
They love you just the same
(เด ลัฝ ยู จัซท เดอะ เซม)

Chorus:
(โครัซ :)
That’s my story and I’m sticking to it
(แด๊ท มาย ซโทริ แอ็นด แอม สติ๊กคิง ทู อิท)
That’s my life and all that I got
(แด๊ท มาย ไลฟ แอ็นด ออล แดท ไอ ก็อท)
Call me a liar, call me a writer
(คอล มี อะ ไลเออะ , คอล มี อะ ไรทเออะ)
Believe me or not
(บิลีฝ มี ออ น็อท)
Believe me or not
(บิลีฝ มี ออ น็อท)

I will play the game
(ไอ วิล พเล เดอะ เกม)
I still stay the same
(ไอ ซทิล ซเท เดอะ เซม)
I will play the game
(ไอ วิล พเล เดอะ เกม)
Believe me or not
(บิลีฝ มี ออ น็อท)

Chorus:
(โครัซ :)
That’s my story and I’m sticking to it
(แด๊ท มาย ซโทริ แอ็นด แอม สติ๊กคิง ทู อิท)
That’s my life and all that I got
(แด๊ท มาย ไลฟ แอ็นด ออล แดท ไอ ก็อท)
Call me a liar, call me a writer
(คอล มี อะ ไลเออะ , คอล มี อะ ไรทเออะ)
Believe me or not
(บิลีฝ มี ออ น็อท)
Believe me or not
(บิลีฝ มี ออ น็อท)

I will play the game
(ไอ วิล พเล เดอะ เกม)
I still stay the same
(ไอ ซทิล ซเท เดอะ เซม)
I will play the game
(ไอ วิล พเล เดอะ เกม)
Again and again
(อะเกน แอ็นด อะเกน)

I will play the game
(ไอ วิล พเล เดอะ เกม)
I still stay the same
(ไอ ซทิล ซเท เดอะ เซม)
I will play the game
(ไอ วิล พเล เดอะ เกม)
Again and again
(อะเกน แอ็นด อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s My Story And I’m Stickin’ to It คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น