เนื้อเพลง Beat It Upright คำอ่านไทย Korn

Are you ready for a good pounding baby? [get down]
(อาร์ ยู เรดอิ ฟอ รา เกิด พาวดิง เบบิ [ เก็ท เดาน ])
Are you ready to get it on? [get down, get down]
(อาร์ ยู เรดอิ ทู เก็ท ดิธ ออน [ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ])
Don’t pretend you’re not f*cking freaky baby [get down]
(ด้อนท์ พริเทนด ยัวร์ น็อท เอฟ *คิง ฟรีคกี้เบบิ [ เก็ท เดาน ])
I will spank that ass just for fun [get down on the ground]
(ไอ วิล ซแพ็งค แดท อาซ จัซท ฟอ ฟัน [ เก็ท เดาน ออน เดอะ กเรานด ])

Ass up high
(อาซ อัพ ไฮ)
Make a motherf*cker cry
(เมค เก motherf*cker คไร)
It’s so good that I could die
(อิทซ โซ เกิด แดท ไอ เคิด ได)
Help me stay alive
(เฮ็ลพ มี ซเท อะไลฝ)

The time is right
(เดอะ ไทม อีส ไรท)
I want to feel it good tight
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล อิท เกิด ไทท)
I’m down to do this all night
(แอม เดาน ทู ดู ดีซ ซอร์ ไนท)
I’m gonna deel it up right
(แอม กอนนะ deel อิท อัพ ไรท)

I’ll behave
(แอล บิเฮฟ)
Oh my god
(โอ มาย ก็อด)
Make me beg
(เมค มี เบ็ก)
My god
(มาย ก็อด)
Yes I’m ready for a good flogging baby [my god]
(เย็ซ แอม เรดอิ ฟอ รา เกิด floggings เบบิ [ มาย ก็อด ])
Come on beat my ass for fun [get down, get down]
(คัมมอน บีท มาย อาซ ฟอ ฟัน [ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ])
Don’t let up till my ass is bleeding baby [get down]
(ด้อนท์ เล็ท อัพ ทิล มาย อาซ ซิส บรีดดิ้ง เบบิ [ เก็ท เดาน ])
Don’t let up until you are done [get down, on the ground]
(ด้อนท์ เล็ท อัพ อันทีล ยู อาร์ ดัน [ เก็ท เดาน , ออน เดอะ กเรานด ])

Ass up high
(อาซ อัพ ไฮ)
Make a motherf*cker cry
(เมค เก motherf*cker คไร)
It’s so good that I could die
(อิทซ โซ เกิด แดท ไอ เคิด ได)
Help me stay alive
(เฮ็ลพ มี ซเท อะไลฝ)

The time is right
(เดอะ ไทม อีส ไรท)
I wanna feel it good tight
(ไอ วอนนา ฟีล อิท เกิด ไทท)
I’m down to do this all night
(แอม เดาน ทู ดู ดีซ ซอร์ ไนท)
I’m gonna beat it up right
(แอม กอนนะ บีท ดิธ อัพ ไรท)

We’re gonna ride
(เวีย กอนนะ ไรด)
I got my tongue inside and outside now
(ไอ ก็อท มาย ทัง อีนไซด แอ็นด เอาทไซด เนา)
Don’t try to run and hide
(ด้อนท์ ทไร ทู รัน แอ็นด ไฮด)
Yes it’s true what they say about my kind
(เย็ซ อิทซ ทรู ว็อท เด เซ อะเบาท มาย ไคนด)

Are you ready for a good pounding baby? [get down]
(อาร์ ยู เรดอิ ฟอ รา เกิด พาวดิง เบบิ [ เก็ท เดาน ])
Are you ready to get it on? [get down, get down]
(อาร์ ยู เรดอิ ทู เก็ท ดิธ ออน [ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ])
Don’t pretend you’re not f*cking freaky baby [get down]
(ด้อนท์ พริเทนด ยัวร์ น็อท เอฟ *คิง ฟรีคกี้เบบิ [ เก็ท เดาน ])
I will spank that ass just for fun [get down, on the ground]
(ไอ วิล ซแพ็งค แดท อาซ จัซท ฟอ ฟัน [ เก็ท เดาน , ออน เดอะ กเรานด ])

Ass up high
(อาซ อัพ ไฮ)
Make a motherf*cker cry
(เมค เก motherf*cker คไร)
It’s so good that I could die
(อิทซ โซ เกิด แดท ไอ เคิด ได)
Help me stay alive
(เฮ็ลพ มี ซเท อะไลฝ)

The time is right
(เดอะ ไทม อีส ไรท)
I wanna feel it good tight
(ไอ วอนนา ฟีล อิท เกิด ไทท)
I’m down to do this all night
(แอม เดาน ทู ดู ดีซ ซอร์ ไนท)
I’m gunna beat it up right
(แอม กันนา บีท ดิธ อัพ ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beat It Upright คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น