เนื้อเพลง Shadow of Love คำอ่านไทย Celine Dion

Live my life like a runaway
(ไลฝ มาย ไลฟ ไลค เก รันนาเวย์)
I hide my dreams in a special place
(ไอ ไฮด มาย ดรีม ซิน อะ ซเพฌแอ็ล พเลซ)
I’m waiting here for my prince to come
(แอม เวททิง เฮียร ฟอ มาย พรินซ ทู คัม)
To save me from the darkness
(ทู เซฝ มี ฟร็อม เดอะ ดาคเน็ซ)

I count the nights,
(ไอ เคานท เดอะ ไนท ,)
I count the days
(ไอ เคานท เดอะ เด)
The ways, yeah
(เดอะ เว , เย่)
Don’t wanna fight, i
(ด้อนท์ วอนนา ไฟท , ไอ)
t would be in vain
(ที เวิด บี อิน เฝน)
So in vain, so in vain
(โซ อิน เฝน , โซ อิน เฝน)

I can run but I can’t hide
(ไอ แค็น รัน บัท ไอ แค็นท ไฮด)
It’s because…
(อิทซ บิคอส)
I’m living in the shadow of love
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
To me you are the only one
(ทู มี ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I dream of….
(ไอ ดรีม อ็อฝ)
I’m living in the shadow of love
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

Your love surrounds me
(ยุร ลัฝ ซะเรานด มี)
It’s everywhere.
(อิทซ เอวี่แวร์)
It is my shelter,
(อิท อีส มาย เฌลเทอะ ,)
It is my air.
(อิท อีส มาย แอ)
A moon eclipse and a burning sun
(อะ มูน อิคลีพซ แอ็นด อะ เบรินนิง ซัน)
Making shade just for me
(เมคอิง เฌด จัซท ฟอ มี)

For you I wait
(ฟอ ยู ไอ เวท)
Forever and a day..
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
Yes I would
(เย็ซ ซาย เวิด)
To be there if your love should come
(ทู บี แดร์ อิฟ ยุร ลัฝ เชิด คัม)
My way
(มาย เว)
My way
(มาย เว)

I can run but I can’t hide
(ไอ แค็น รัน บัท ไอ แค็นท ไฮด)
It’s because…
(อิทซ บิคอส)
I’m living in the shadow of love.
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
To me you are the only one
(ทู มี ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I dream of…
(ไอ ดรีม อ็อฝ)
I’m living in the shadow of love
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

Too many nights, too many days
(ทู เมนอิ ไนท , ทู เมนอิ เด)
I’ve hidden from the sun
(แอฝ ฮีดดน ฟร็อม เดอะ ซัน)
And though I’ve tried to break away
(แอ็นด โธ แอฝ ทไร ทู บเรค อะเว)
You hold a leash just too strong
(ยู โฮลด อะ ลีฌ จัซท ทู ซทร็อง)

I’m living in the shadow of love
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

I can run but I can’t hide
(ไอ แค็น รัน บัท ไอ แค็นท ไฮด)
It’s because…
(อิทซ บิคอส)
I’m living in the shadow of love.
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
To me you are the only one
(ทู มี ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I dream of…
(ไอ ดรีม อ็อฝ)
Cause I’m living in the shadow of love
(คอส แอม ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

It’s because…
(อิทซ บิคอส)
living in the shadow of love
(ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)
Shadow of love, yeah
(แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ , เย่)
I can run but I can’t hide
(ไอ แค็น รัน บัท ไอ แค็นท ไฮด)
It’s because… the shadow of love
(อิทซ บิคอส เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)
Shadow of love
(แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shadow of Love คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น