เนื้อเพลง After We Make Love คำอ่านไทย Whitney Houston

I’ve been waiting such a long time
(แอฝ บีน เวททิง ซัช อะ ล็อง ไทม)
For a love that’s real to come my way
(ฟอ รา ลัฝ แด๊ท ริแอ็ล ทู คัม มาย เว)
Gonna take some getting used to
(กอนนะ เทค ซัม เกดดดิ้ง ยูซ ทู)
Now that love is here to stay
(เนา แดท ลัฝ อีส เฮียร ทู ซเท)
Chorus:
(โครัซ :)
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
I’ll be lost in the afterglow
(แอล บี ล็อซท อิน ดิ afterglow)
You’re all I’m dreaming of
(ยัวร์ ออล แอม ดรีมมิง อ็อฝ)
I just can’t l just can’t let the feeling go
(ไอ จัซท แค็นท แอล จัซท แค็นท เล็ท เดอะ ฟีลอิง โก)
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
There’s no doubt in my mind I’ve been touched by
(แดร์ โน เดาท อิน มาย ไมนด แอฝ บีน ทั๊ช ไบ)
All that heaven and earth will allow
(ออล แดท เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ วิล แอ็ลเลา)
All that matters is right here and now
(ออล แดท แมทเทอะ ซิส ไรท เฮียร แอ็นด เนา)

Now the world is filled with wonder
(เนา เดอะ เวิลด อีส ฟิล วิฑ วันเดอะ)
You’ve turned my life around in just one day
(ยู๊ฟ เทิน มาย ไลฟ อะเรานด อิน จัซท วัน เด)
I love the spell you’ve put me under
(ไอ ลัฝ เดอะ ซเพ็ล ยู๊ฟ พัท มี อันเดอะ)
Just one kiss can take my breath away
(จัซท วัน คิซ แค็น เทค มาย บเร็ธ อะเว)

Chorus:
(โครัซ :)
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
Feels so good to be lost in the afterglow
(ฟีล โซ เกิด ทู บี ล็อซท อิน ดิ afterglow)
You’re all I’m dreaming of
(ยัวร์ ออล แอม ดรีมมิง อ็อฝ)
I just can’t l just can’t let the feeling go
(ไอ จัซท แค็นท แอล จัซท แค็นท เล็ท เดอะ ฟีลอิง โก)
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
There’s no doubt in my mind I’ve been touched by
(แดร์ โน เดาท อิน มาย ไมนด แอฝ บีน ทั๊ช ไบ)
All that heaven and earth will allow
(ออล แดท เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ วิล แอ็ลเลา)
All that matters is right here and now
(ออล แดท แมทเทอะ ซิส ไรท เฮียร แอ็นด เนา)

All those lonely days and nights
(ออล โฑส โลนลิ เด แซน ไนท)
Were well worth going through
(เวอ เว็ล เวิธ โกอิ้ง ธรู)
I’m so glad I never gae my heart away
(แอม โซ กแล็ด ดาย เนฝเวอะ gae มาย ฮาท อะเว)
It’s like I waited all my life
(อิทซ ไลค ไก เวท ออล มาย ไลฟ)
So I could give it all to you
(โซ ไอ เคิด กิฝ อิท ดอร์ ทู ยู)

I’ve been waiting such a long time
(แอฝ บีน เวททิง ซัช อะ ล็อง ไทม)
For a love that’s real to come my way
(ฟอ รา ลัฝ แด๊ท ริแอ็ล ทู คัม มาย เว)
It’s gonna take some getting used to
(อิทซ กอนนะ เทค ซัม เกดดดิ้ง ยูซ ทู)
Now that love is here to stay
(เนา แดท ลัฝ อีส เฮียร ทู ซเท)

Chorus:
(โครัซ :)
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
Feels so good to be lost in the afterglow
(ฟีล โซ เกิด ทู บี ล็อซท อิน ดิ afterglow)
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
I just can’t l just can’t let the feeling go
(ไอ จัซท แค็นท แอล จัซท แค็นท เล็ท เดอะ ฟีลอิง โก)
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
There’s no doubt in my mind I’ve been touched by
(แดร์ โน เดาท อิน มาย ไมนด แอฝ บีน ทั๊ช ไบ)
All that heaven and earth will allow
(ออล แดท เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ วิล แอ็ลเลา)
All that matters is right here and now
(ออล แดท แมทเทอะ ซิส ไรท เฮียร แอ็นด เนา)
All that matters is right here and now
(ออล แดท แมทเทอะ ซิส ไรท เฮียร แอ็นด เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After We Make Love คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น