เนื้อเพลง Heaven Can Wait คำอ่านไทย Michael Jackson

Chorus:
(โครัซ :)
Tell the angels no, I don’t wanna leave my baby alone
(เท็ล ดิ เอนเจล โน , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลีฝ มาย เบบิ อะโลน)
I don’t want nobody else to hold you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โนบอดี้ เอ็ลซ ทู โฮลด ยู)
That’s a chance I’ll take
(แด๊ท ซา ชานซ แอล เทค)
Baby I’ll stay, Heaven can wait
(เบบิ แอล ซเท , เฮฝเอ็น แค็น เวท)
No, if the angels took me from this earth
(โน , อิฟ ดิ เอนเจล ทุค มี ฟร็อม ดีซ เอิธ)
I would tell them bring me back to her
(ไอ เวิด เท็ล เฑ็ม บริง มี แบ็ค ทู เฮอ)
It’s a chance I’ll take, maybe I’ll stay
(อิทซ ซา ชานซ แอล เทค , เมบี แอล ซเท)
Heaven can wait
(เฮฝเอ็น แค็น เวท)
You’re beautiful
(ยัวร์ บยูทิฟุล)

Each moment spent with you is simply wonderful
(อีช โมเม็นท ซเพ็นท วิฑ ยู อีส ซีมพลิ วันเดอะฟุล)
This love I have for you girl it’s incredible
(ดีซ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอ ยู เกิล อิทซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
And I don’t know what I’d do, if I can’t be with you
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท อาย ดู , อิฟ ฟาย แค็นท บี วิฑ ยู)
The world could not go on so every night I pray
(เดอะ เวิลด เคิด น็อท โก ออน โซ เอฝริ ไนท ไอ พเร)
If the Lord should come for me before I wake
(อิฟ เดอะ ลอด เชิด คัม ฟอ มี บิโฟ ไอ เวค)
I wouldn’t wanna go if I can’t see your face, can’t hold you close
(ไอ วูดดึ่น วอนนา โก อิฟ ฟาย แค็นท ซี ยุร เฟซ , แค็นท โฮลด ยู คโลส)
What good would Heaven be If the angels came for me I’d tell them no
(ว็อท เกิด เวิด เฮฝเอ็น บี อิฟ ดิ เอนเจล เคม ฟอ มี อาย เท็ล เฑ็ม โน)

Chorus
(โครัซ)

Unthinkable
(อันติงเคอเบิล)
Me sitting up in the clouds and you are all alone
(มี ซีททิง อัพ อิน เดอะ คเลาด แซน ยู อาร์ ออล อะโลน)
The time might come around when you’d be moving on
(เดอะ ไทม ไมท คัม อะเรานด ฮเว็น ยูต บี มูฝอิง ออน)
I’d turn it all around and try to get back down to my baby girl
(อาย เทิน หนิด ออล อะเรานด แอ็นด ทไร ทู เก็ท แบ็ค เดาน ทู มาย เบบิ เกิล)
Can’t stand to see nobody kissing, touching her
(แค็นท ซแท็นด ทู ซี โนบอดี้ คิสซิง, ทัชชิง เฮอ)
Couldn’t take nobody loving you the way we were
(คูดซึ่น เทค โนบอดี้ ลัฝอิง ยู เดอะ เว วี เวอ)
What good would Heaven be
(ว็อท เกิด เวิด เฮฝเอ็น บี)
If the angels come for me I’d tell them no
(อิฟ ดิ เอนเจล คัม ฟอ มี อาย เท็ล เฑ็ม โน)

Chorus
(โครัซ)

Oh no, can’t be without my baby
(โอ โน , แค็นท บี วิเฑาท มาย เบบิ)
Won’t go, without her I’d go crazy
(ว็อนท โก , วิเฑาท เฮอ อาย โก คเรสิ)
Oh no, guess Heaven will be waiting
(โอ โน , เก็ซ เฮฝเอ็น วิล บี เวททิง)
Ooh
(อู้)
Oh no, can’t be without my baby
(โอ โน , แค็นท บี วิเฑาท มาย เบบิ)
Won’t go, without her I’d go crazy
(ว็อนท โก , วิเฑาท เฮอ อาย โก คเรสิ)
Oh no, guess Heaven will be waiting
(โอ โน , เก็ซ เฮฝเอ็น วิล บี เวททิง)
Ooh
(อู้)

Chorus
(โครัซ)

Just leave us alone, leave us alone
(จัซท ลีฝ อัซ อะโลน , ลีฝ อัซ อะโลน)
Please leave us alone
(พลีส ลีฝ อัซ อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven Can Wait คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น