เนื้อเพลง Hotel California คำอ่านไทย Eagles

On a dark desert highway, cool wind in my hair
(ออน นา ด๊าร์ค เดสเสิร์ท ฮายเวย์ คูล วินด ดิน มาย แฮร์)
Warm smell of colitas, rising up through the air
(วอร์ม สเมลล์ ออฟ โคลิทัส ไรซิง อั๊พ ตรู ดิ แอร์)
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
(อั๊พ อะเฮด ดิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ไอ ซอว์ อะ ชิมเมอริง ไล๊ท)
My head grew heavy and my sight grew dim
(มาย เฮด กริว เฮ๊ฝฝี่ แอนด์ มาย ไซ๊ท กริว ดิม)
I had to stop for the night
(ไอ แฮด ทู สท๊อพ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
There she stood in the doorway;
(แดร์ ชี สตูด ดิน เดอะ ดอร์เวย์;)
I heard the mission bell
(ไอ เฮริ์ท เดอะ มิ๊ชชั่น เบลล์)
And I was thinking to myself,
(แอนด์ ได วอส ติ๊งกิ่ง ทู มายเซลฟ์)
This could be Heaven or this could be Hell
( ดิส คูด บี เฮ๊ฝเว่น ออ ดิส คูด บี เฮ็ลล)
Then she lit up a candle and she showed me the way
(เด็น ชี ริท ดั๊พ ปะ แค๊นเดิ้ล แอนด์ ชี โชว์ มี เดอะ เวย์)
There were voices down the corridor,
(แดร์ เวีย ว๊อยซ์ ดาวน์ เดอะ คอร์ลิดอร์)
I thought I heard them say…
(ไอ ตรอด ได เฮริ์ท เด็ม เซย์…)

Welcome to the Hotel California
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ โฮเท็ล เคริฟอเนีย)
Such a lovely place [Such a lovely place]
(ซัช อะ เลิฟลิ เพลส [ซัช อะ เลิฟลิ เพลส ])
Such a lovely face
(ซัช อะ เลิฟลิ เฟซ)
Plenty of room at the Hotel California
(เพล๊นที่ ออฟ รูม แอ็ท เดอะ โฮเท็ล เคริฟอเนีย)
Any time of year [Any time of year]
(เอ๊นี่ ไทม์ ออฟ เยียร์ [เอ๊นี่ ไทม์ ออฟ เยียร์ ])
You can find it here
(ยู แคน ไฟนด์ อิท เฮียร)

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
(เฮอ ไมนด์ อีส ทิฟฟานี่ ทวิสท ชี กอท เดอะ เมอร์ซีเดส เบ็นด)
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
(ชี กอท อะ รอด ดอฟ พริ๊ทที่ พริ๊ทที่ บอย ชี คอลลํ เฟรน)
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
(ฮาว เดย์ แด๊นซ์ อิน เดอะ คลอตยาด สวี้ท ซั๊มเม่อร์ สเว็ท .)
Some dance to remember, some dance to forget
(ซัม แด๊นซ์ ทู รีเม๊มเบ่อร์ ซัม แด๊นซ์ ทู ฟอร์เก๊ท)

So I called up the Captain,
(โซ ไอ คอลลํ อั๊พ เดอะ แค๊พเท่น)
Please bring me my wine
( พลีซ บริง มี มาย ไวน์)
He said, “We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine”
(ฮี เซด วี แฮฟเวน แฮด แดท สพีหริท เฮียร ซิ๊นซ นายทีน ซิกค์ทีน ไนน)
And still those voices are calling from far away,
(แอนด์ สทิลล โต๊ส ว๊อยซ์ แซร์ คอลิ่ง ฟรอม ฟาร์ อะเวย์)
Wake you up in the middle of the night
(เว้ค ยู อั๊พ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เหริบ เดอะ ไน๊ท)
Just to hear them say…
(จั๊สท ทู เฮียร เด็ม เซย์…)
[adsense]
Welcome to the Hotel California
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ โฮเท็ล เคริฟอเนีย)
Such a lovely place [Such a lovely place]
(ซัช อะ เลิฟลิ เพลส [ซัช อะ เลิฟลิ เพลส ])
Such a lovely face
(ซัช อะ เลิฟลิ เฟซ)
They livin’ it up at the Hotel California
(เดย์ ลีฟอิน อิท ดั๊พ แอ็ท เดอะ โฮเท็ล เคริฟอเนีย)
What a nice surprise [what a nice surprise]
(ว๊อท อะ ไน๊ซ์ เซอร์ไพร๊ส [ว๊อท อะ ไน๊ซ์ เซอร์ไพร๊ส ])
Bring your alibis
(บริง ยัวร์ อั๊ลไลไบ)

Mirrors on the ceiling,
(มิเร่อร์ ซอน เดอะ ซีลลิ่ง)
The pink champagne on ice
(เดอะ พิ๊งค แชมเปญ ออน ไอ๊ซ์)
And she said “We are all just prisoners here, of our own device”
(แอนด์ ชี เซด วี อาร์ ออล จั๊สท พริโซเนอสฺ เฮียร ออฟ เอ๊า โอว์น ดีไว๊ซ์)
And in the master’s chambers,
(แอนด์ ดิน เดอะ ม๊าสเต้อร์ เชมเบ่อร์สฺ)
They gathered for the feast
(เดย์ แก๊เธ่อร์ ฟอร์ เดอะ ฟี๊ด)
They stab it with their steely knives,
(เดย์ สแตบ อิท วิธ แดร์ สติลรี่ แหนบสฺ)
But they just can’t kill the beast
(บั๊ท เดย์ จั๊สท แค้น คิลล์ เดอะ บี๊สท)

Last thing I remember, I was
(ล๊าสท ติง ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไอ วอส)
Running for the door
(รันนิ่ง ฟอร์ เดอะ ดอร์)
I had to find the passage back
(ไอ แฮด ทู ไฟนด์ เดอะ แพซซิจ แบ็ค)
To the place I was before
(ทู เดอะ เพลส ไอ วอส บีฟอร์)
Relax, said the night man,
( รีแหล๊ก เซด เดอะ ไน๊ท แมน)
“We are programmed to receive.
( วี อาร์ พโรกแร็ม ทู รีซี๊ฝ .)
You can check-out any time you like,
(ยู แคน เช็ค เอ๊าท เอ๊นี่ ไทม์ ยู ไล๊ค)
But you can never leave! ”
(บั๊ท ยู แคน เน๊เว่อร์ ลี๊ฝ ! )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hotel California คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น