เนื้อเพลง Paper Airplanes (Makeshift Wings) คำอ่านไทย AFI

Raise high monolithic statues so fragile as they fall
(เรส ไฮ มอโนะลีธอิค ซแทชอิว โซ ฟแรจอิล แอ็ส เด ฟอล)
I am ever enthralled
(ไอ แอ็ม เอฝเออะ เอ็นธรอล)
Gaze, lie and smirk in time, your arrogance will suit you well
(เกส , ไล แอ็นด สเมิก อิน ไทม , ยุร แอโระแก็นซ วิล ซยูท ยู เว็ล)
Til fashion is dispelled
(ทิล แฟฌอัน อีส dispelled)

As waves of plastic fame go out of fashion
(แอ็ส เวฝ อ็อฝ พแลซทิค เฟม โก เอ้า อ็อฝ แฟฌอัน)
You’re going out, going out forever unknown
(ยัวร์ โกอิ้ง เอ้า , โกอิ้ง เอ้า เฟาะเรฝเออะ อันโนน)
These waves of plastic fame go out of fashion
(ฑิส เวฝ อ็อฝ พแลซทิค เฟม โก เอ้า อ็อฝ แฟฌอัน)
[These waves of plastic fame are drying up and I smile]
([ ฑิส เวฝ อ็อฝ พแลซทิค เฟม อาร์ ดรายอิง อัพ แอ็นด ดาย ซไมล ])
You’re going out, going out forever unknown
(ยัวร์ โกอิ้ง เอ้า , โกอิ้ง เอ้า เฟาะเรฝเออะ อันโนน)
[Because you’re dying to become forever unknown, unkown]
([ บิคอส ยัวร์ ไดอิง ทู บิคัม เฟาะเรฝเออะ อันโนน , unkown ])

From above a rain of ashes descends
(ฟร็อม อะบัฝ อะ เรน อ็อฝ แอสเชรด ดิเซนด)
Anathema I will remain, forever will remain
(อะแนธอิมะ ไอ วิล ริเมน , เฟาะเรฝเออะ วิล ริเมน)
From below, in my seclusion
(ฟร็อม บิโล , อิน มาย ซิคลูฉัน)
Look up to the sky to see paper wings and watch them burn
(ลุค อัพ ทู เดอะ ซไค ทู ซี เพเพอะ วิง แซน ว็อช เฑ็ม เบิน)

Without habitation, you’ll never find a soul inside
(วิเฑาท แฮบิเทฌัน , โยว เนฝเวอะ ไฟนด อะ โซล อีนไซด)
No life, but nothing’s died
(โน ไลฟ , บัท นัธอิง ได)
No lights, but quite the show [Just as long as no one ever knows
(โน ไลท , บัท คไวท เดอะ โฌ [ จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส โน วัน เอฝเออะ โน)
All motion is pantomime]
(ออล โมฌัน อีส แพนโทะไมม ])

As waves of plastic fame go out of fashion
(แอ็ส เวฝ อ็อฝ พแลซทิค เฟม โก เอ้า อ็อฝ แฟฌอัน)
You’re going out, going out forever unknown
(ยัวร์ โกอิ้ง เอ้า , โกอิ้ง เอ้า เฟาะเรฝเออะ อันโนน)
These waves of plastic fame go out of fashion
(ฑิส เวฝ อ็อฝ พแลซทิค เฟม โก เอ้า อ็อฝ แฟฌอัน)
[These waves of plastic fame are drying up and I smile]
([ ฑิส เวฝ อ็อฝ พแลซทิค เฟม อาร์ ดรายอิง อัพ แอ็นด ดาย ซไมล ])
You’re going out, going out forever unknown
(ยัวร์ โกอิ้ง เอ้า , โกอิ้ง เอ้า เฟาะเรฝเออะ อันโนน)
[Because you’re dying to become forever unknown, unkown]
([ บิคอส ยัวร์ ไดอิง ทู บิคัม เฟาะเรฝเออะ อันโนน , unkown ])

From above a rain of ashes descends
(ฟร็อม อะบัฝ อะ เรน อ็อฝ แอสเชรด ดิเซนด)
Anathema I will remain, forever will remain
(อะแนธอิมะ ไอ วิล ริเมน , เฟาะเรฝเออะ วิล ริเมน)
From below, in my seclusion
(ฟร็อม บิโล , อิน มาย ซิคลูฉัน)
Look up to the sky to see paper wings and watch them burn
(ลุค อัพ ทู เดอะ ซไค ทู ซี เพเพอะ วิง แซน ว็อช เฑ็ม เบิน)

Dancing in the rain of descending ash
(แด็นซิง อิน เดอะ เรน อ็อฝ descendings แอ็ฌ)
Dancing on your grave, I’ll see you all falling
(แด็นซิง ออน ยุร กแรฝ , แอล ซี ยู ออล ฟ๊อลิง)
Dancing in the rain of descending ash
(แด็นซิง อิน เดอะ เรน อ็อฝ descendings แอ็ฌ)
Dancing in your dust, I’ll see you all falling
(แด็นซิง อิน ยุร ดัซท , แอล ซี ยู ออล ฟ๊อลิง)
I’d stop it, had you a heart
(อาย ซท็อพ อิท , แฮ็ด ยู อะ ฮาท)
I’d stop it, had you a heart
(อาย ซท็อพ อิท , แฮ็ด ยู อะ ฮาท)

From above a rain of ashes descends
(ฟร็อม อะบัฝ อะ เรน อ็อฝ แอสเชรด ดิเซนด)
Anathema I will remain, forever will remain
(อะแนธอิมะ ไอ วิล ริเมน , เฟาะเรฝเออะ วิล ริเมน)
From below, in my seclusion
(ฟร็อม บิโล , อิน มาย ซิคลูฉัน)
Look up to the sky to see paper wings and watch them burn
(ลุค อัพ ทู เดอะ ซไค ทู ซี เพเพอะ วิง แซน ว็อช เฑ็ม เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paper Airplanes (Makeshift Wings) คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น