เนื้อเพลง I’m Your Man คำอ่านไทย All-4-One

If you’ve been hurt
(อิฟ ยู๊ฟ บีน เฮิท)
And you feel you can’t go on
(แอ็นด ยู ฟีล ยู แค็นท โก ออน)
The pain in your heart is much too strong
(เดอะ เพน อิน ยุร ฮาท อีส มัช ทู ซทร็อง)
It’s been there to long
(อิทซ บีน แดร์ ทู ล็อง)
It’s time to let go
(อิทซ ไทม ทู เล็ท โก)
And to find you someone new
(แอ็นด ทู ไฟนด ยู ซัมวัน นยู)
Someone who really cares
(ซัมวัน ฮู ริแอ็ลลิ แค)
And will always be there for you
(แอ็นด วิล ออลเว บี แดร์ ฟอ ยู)

One who’ll hold you tight
(วัน อ๊าว โฮลด ยู ไทท)
Morning, noon and night,
(มอนิง , นูน แอ็นด ไนท ,)
Gently kiss your lips
(เจนทลิ คิซ ยุร ลิพ)
Under candlelight
(อันเดอะ แคนเดิลไลท์)
Give you all you need
(กิฝ ยู ออล ยู นีด)
Love you endlessly
(ลัฝ ยู เอนเล็ซลิ)
ohhhh love
(โอ้ ลัฝ)

If you’re looking for love [Looking for love]
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ ลัฝ [ ลุคอิง ฟอ ลัฝ ])
And romance [And romance]
(แอ็นด โระแมนซ [ แอ็นด โระแมนซ ])
Someone who cares and understands
(ซัมวัน ฮู แค แซน อันเดิซแทนด)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
Baby, I’m your man
(เบบิ , แอม ยุร แม็น)
And girl I’ll treat you right [Treat you right]
(แอ็นด เกิล แอล ทรีท ยู ไรท [ ทรีท ยู ไรท ])
Hold you tight [Hold you]
(โฮลด ยู ไทท [ โฮลด ยู ])
And make sweet love all through the night
(แอ็นด เมค สวี้ท ลัฝ ออล ธรู เดอะ ไนท)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)

Now he promised you
(เนา ฮี พรอมอิซ ยู)
He would never let you down
(ฮี เวิด เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน)
But when you needed love
(บัท ฮเว็น ยู นีด ลัฝ)
He just could not be found be found
(ฮี จัซท เคิด น็อท บี เฟานด บี เฟานด)
He played with your heart
(ฮี พเล วิฑ ยุร ฮาท)
Just like it was a game
(จัซท ไลค อิท วอส ซา เกม)
But girl never never never again
(บัท เกิล เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ อะเกน)
Just let me in girl things will never be th same
(จัซท เล็ท มี อิน เกิล ธิง วิล เนฝเวอะ บี th เซม)

Girl I’ll hold you tight
(เกิล แอล โฮลด ยู ไทท)
Morning, noon and night,
(มอนิง , นูน แอ็นด ไนท ,)
Gently kiss your lips
(เจนทลิ คิซ ยุร ลิพ)
Under candlelight
(อันเดอะ แคนเดิลไลท์)
Give you all you need
(กิฝ ยู ออล ยู นีด)
Love you endlessly
(ลัฝ ยู เอนเล็ซลิ)
ohhhh love
(โอ้ ลัฝ)

If you’re looking for love [If Looking for love baby]
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ ลัฝ [ อิฟ ลุคอิง ฟอ ลัฝ เบบิ ])
And romance
(แอ็นด โระแมนซ)
Someone who cares and understands [I’ll understand]
(ซัมวัน ฮู แค แซน อันเดิซแทนด [ แอล อันเดิซแทนด ])
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
Baby, I’m your man
(เบบิ , แอม ยุร แม็น)
And girl I’ll treat you right [Girl I wanna]
(แอ็นด เกิล แอล ทรีท ยู ไรท [ เกิล ไอ วอนนา ])
Hold you tight
(โฮลด ยู ไทท)
And make sweet love all through the night
(แอ็นด เมค สวี้ท ลัฝ ออล ธรู เดอะ ไนท)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
Baby I’m your man
(เบบิ แอม ยุร แม็น)

Girl, I’ll never let you down
(เกิล , แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน)
And when you need love, I’ll always be around
(แอ็นด ฮเว็น ยู นีด ลัฝ , แอล ออลเว บี อะเรานด)
To satisfy your every desire
(ทู แซทอิซไฟ ยุร เอฝริ ดิไสร)
over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
If you’re looking for love [If Looking for love baby]
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ ลัฝ [ อิฟ ลุคอิง ฟอ ลัฝ เบบิ ])
And romance
(แอ็นด โระแมนซ)
Someone who cares and understands [I’ll understand]
(ซัมวัน ฮู แค แซน อันเดิซแทนด [ แอล อันเดิซแทนด ])
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
Baby, I’m your man
(เบบิ , แอม ยุร แม็น)
And girl I’ll treat you right [Girl I wanna]
(แอ็นด เกิล แอล ทรีท ยู ไรท [ เกิล ไอ วอนนา ])
Hold you tight
(โฮลด ยู ไทท)
And make sweet love all through the night
(แอ็นด เมค สวี้ท ลัฝ ออล ธรู เดอะ ไนท)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
I’m your man
(แอม ยุร แม็น)
Baby I’m your man [Repeat and Fade Out]
(เบบิ แอม ยุร แม็น [ ริพีท แอ็นด เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Your Man คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น