เนื้อเพลง Jump คำอ่านไทย Madonna

There’s only so much you can learn in one place
(แดร์ โอ๊นลี่ โซ มัช ยู แค็น เลิน อิน วัน พเลซ)
The more that I wait, the more time that I waste
(เดอะ โม แดท ไอ เวท , เดอะ โม ไทม แดท ไอ เวซท)

I haven’t got much time to waste
(ไอ แฮฟเวน ก็อท มัช ไทม ทู เวซท)
It’s time to make my way
(อิทซ ไทม ทู เมค มาย เว)
I’m not afraid I’ll face
(แอม น็อท อัฟเรด แอล เฟซ)
But I’m afraid to stay
(บัท แอม อัฟเรด ทู ซเท)
I’m going down my own road
(แอม โกอิ้ง เดาน มาย โอน โรด)
And I can make it alone
(แอ็นด ดาย แค็น เมค อิท อะโลน)
All work and no fighting
(ออล เวิค แอ็นด โน ไฟท์ดิง)
I’ll find a place of my own
(แอล ไฟนด อะ พเลซ อ็อฝ มาย โอน)

Are you ready to jump?
(อาร์ ยู เรดอิ ทู จัมพ)
Get ready to jump
(เก็ท เรดอิ ทู จัมพ)
Don’t ever look back, oh baby
(ด้อนท์ เอฝเออะ ลุค แบ็ค , โอ เบบิ)
Yes, I’m ready to jump
(เย็ซ , แอม เรดอิ ทู จัมพ)
Just take my hands
(จัซท เทค มาย แฮ็นด)
Get ready to jump
(เก็ท เรดอิ ทู จัมพ)

We learned our lesson from the start, my sisters and me
(วี เลิน เอ๊า เล๊ซซั่น ฟร็อม เดอะ ซทาท , มาย ซีซเทอะ แซน มี)
The only thing you can depend on is your family
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู แค็น ดิเพนด ออน อีส ยุร แฟมอิลิ)
And life’s gonna drop you down like the limbs of a tree
(แอ็นด ไลฟ กอนนะ ดร็อพ ยู เดาน ไลค เดอะ ลิม อ็อฝ อะ ทรี)
It sways and it swings and it bends until it makes you see
(อิท ซเว แซน ดิท ซวิง แซน ดิท เบ็นด อันทีล อิท เมค ยู ซี)

Are you ready to jump?
(อาร์ ยู เรดอิ ทู จัมพ)
Get ready to jump
(เก็ท เรดอิ ทู จัมพ)
Don’t ever look back, oh baby
(ด้อนท์ เอฝเออะ ลุค แบ็ค , โอ เบบิ)
Yes, I’m ready to jump
(เย็ซ , แอม เรดอิ ทู จัมพ)
Just take my hands
(จัซท เทค มาย แฮ็นด)
Get ready to, are you ready?
(เก็ท เรดอิ ทู , อาร์ ยู เรดอิ)

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
There’s only so much you can learn in one place
(แดร์ โอ๊นลี่ โซ มัช ยู แค็น เลิน อิน วัน พเลซ)
The more that you wait, the more time that you waste
(เดอะ โม แดท ยู เวท , เดอะ โม ไทม แดท ยู เวซท)

All work and no fighting, I’ll find a place of my own
(ออล เวิค แอ็นด โน ไฟท์ดิง , แอล ไฟนด อะ พเลซ อ็อฝ มาย โอน)
It sways and it swings and it bends until you make it your own
(อิท ซเว แซน ดิท ซวิง แซน ดิท เบ็นด อันทีล ยู เมค อิท ยุร โอน)

I can make alone [7x]
(ไอ แค็น เมค อะโลน [ 7x ])

Are you ready to jump?
(อาร์ ยู เรดอิ ทู จัมพ)
Get ready to jump
(เก็ท เรดอิ ทู จัมพ)
Don’t ever look back, oh baby
(ด้อนท์ เอฝเออะ ลุค แบ็ค , โอ เบบิ)
Yes, I’m ready to jump
(เย็ซ , แอม เรดอิ ทู จัมพ)
Just take my hands
(จัซท เทค มาย แฮ็นด)
Get ready to jump
(เก็ท เรดอิ ทู จัมพ)

Are you ready to jump?
(อาร์ ยู เรดอิ ทู จัมพ)
Get ready to jump
(เก็ท เรดอิ ทู จัมพ)
Don’t ever look back, oh baby
(ด้อนท์ เอฝเออะ ลุค แบ็ค , โอ เบบิ)
Yes, I’m ready to jump
(เย็ซ , แอม เรดอิ ทู จัมพ)
Just take my hands
(จัซท เทค มาย แฮ็นด)
Get ready to, are you ready?
(เก็ท เรดอิ ทู , อาร์ ยู เรดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jump คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น