เนื้อเพลง Better Life คำอ่านไทย 3 Doors Down

[Lyrics by Arnold]
([ ลีริค ไบ อาร์โนด ])
[Music by Arnold, Roberts, Harrell, & Henderson]
([ มยูสิค ไบ อาร์โนด , รอบเอิท , Harrell , & Henderson ])

I’m about to be on the floor
(แอม อะเบาท ทู บี ออน เดอะ ฟโล)
Again, surely you’re gonna
(อะเกน , ฌูรลิ ยัวร์ กอนนะ)
Find me here
(ไฟนด มี เฮียร)
I’m about to sleep until the end
(แอม อะเบาท ทู ซลีพ อันทีล ดิ เอ็นด)
Of time, drug I take gonna wake
(อ็อฝ ไทม , ดรัก ไอ เทค กอนนะ เวค)
My fear right now
(มาย เฟีย ไรท เนา)

I’m passing away on to the
(แอม พาซซิง อะเว ออน ทู เดอะ)
Better life
(เบทเทอะ ไลฟ)
I’m passing away on
(แอม พาซซิง อะเว ออน)
To the better
(ทู เดอะ เบทเทอะ)

I’m about to see just how far I
(แอม อะเบาท ทู ซี จัซท เฮา ฟา ไอ)
can fly, surely your gonna
(แค็น ฟไล , ฌูรลิ ยุร กอนนะ)
break my fall
(บเรค มาย ฟอล)
I’m about to run as fast as I
(แอม อะเบาท ทู รัน แอ็ส ฟัซท แอ็ส ซาย)
Can, head long into that wall
(แค็น , เฮ็ด ล็อง อีนทุ แดท วอล)
This time
(ดีซ ไทม)

I’m passing away on to the
(แอม พาซซิง อะเว ออน ทู เดอะ)
Better life
(เบทเทอะ ไลฟ)
I’m passing away on
(แอม พาซซิง อะเว ออน)
To the better
(ทู เดอะ เบทเทอะ)

On to the better life
(ออน ทู เดอะ เบทเทอะ ไลฟ)
On to the better
(ออน ทู เดอะ เบทเทอะ)

I’m about to be on the floor
(แอม อะเบาท ทู บี ออน เดอะ ฟโล)
Again, surely you’re gonna
(อะเกน , ฌูรลิ ยัวร์ กอนนะ)
Find me here
(ไฟนด มี เฮียร)
I’m about to sleep until the
(แอม อะเบาท ทู ซลีพ อันทีล เดอะ)
End of time, drug I take
(เอ็นด อ็อฝ ไทม , ดรัก ไอ เทค)
gonna wake my
(กอนนะ เวค มาย)
fear right now
(เฟีย ไรท เนา)

I’m passing away on to the
(แอม พาซซิง อะเว ออน ทู เดอะ)
Better life
(เบทเทอะ ไลฟ)
I’m passing away on
(แอม พาซซิง อะเว ออน)
To the better
(ทู เดอะ เบทเทอะ)

I’m passing away on to the
(แอม พาซซิง อะเว ออน ทู เดอะ)
Better life
(เบทเทอะ ไลฟ)
I’m passing away on
(แอม พาซซิง อะเว ออน)
To the better
(ทู เดอะ เบทเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better Life คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น