เนื้อเพลง Thank U คำอ่านไทย Alanis Morissette

how bout getting off these antibiotics
(เฮา เบาท เกดดดิ้ง ออฟฟ ฑิส แอนทิไบออทอิค)
how bout stopping eating when I’m full up
(เฮา เบาท ซทอพพิง อีสดิง ฮเว็น แอม ฟูล อัพ)
how bout them transparent dangling carrots
(เฮา เบาท เฑ็ม ทแร็นสแพเร็นท danglings แครัท)
how bout that ever elusive kudo
(เฮา เบาท แดท เอฝเออะ อิลยูซิฝ kudo)

thank you india
(แธ็งค ยู อีนเดียะ)
thank you terror
(แธ็งค ยู เทเรอะ)
thank you disillusionment
(แธ็งค ยู ดิซิลยูฉันเม็นท)
thank you frailty
(แธ็งค ยู ฟเรลทิ)
thank you consequence
(แธ็งค ยู คอนซิคเว็นซ)
thank you thank you silence
(แธ็งค ยู แธ็งค ยู ไซเล็นซ)

how bout me not blaming you for everything
(เฮา เบาท มี น็อท เบมิง ยู ฟอ เอ๊วี่ติง)
how bout me enjoying the moment for once
(เฮา เบาท มี เอนจอยอิง เดอะ โมเม็นท ฟอ วันซ)
how bout how good it feels to finally forgive you
(เฮา เบาท เฮา เกิด ดิท ฟีล ทู ไฟแน็ลลิ เฟาะกีฝ ยู)
how bout grieving it all one at a time
(เฮา เบาท กรีฝวิ่ง อิท ดอร์ วัน แอ็ท ดา ไทม)

thank you india
(แธ็งค ยู อีนเดียะ)
thank you terror
(แธ็งค ยู เทเรอะ)
thank you disillusionment
(แธ็งค ยู ดิซิลยูฉันเม็นท)
thank you frailty
(แธ็งค ยู ฟเรลทิ)
thank you consequence
(แธ็งค ยู คอนซิคเว็นซ)
thank you thank you silence
(แธ็งค ยู แธ็งค ยู ไซเล็นซ)

the moment I let go of it was the moment
(เดอะ โมเม็นท ไอ เล็ท โก อ็อฝ อิท วอส เดอะ โมเม็นท)
I got more than I could handle
(ไอ ก็อท โม แฑ็น นาย เคิด แฮ๊นเดิ้ล)
the moment I jumped off of it
(เดอะ โมเม็นท ไอ จัมพ ออฟฟ อ็อฝ อิท)
was the moment I touched down
(วอส เดอะ โมเม็นท ไอ ทั๊ช เดาน)

how bout no longer being masochistic
(เฮา เบาท โน ลองเงอ บีอิง masochistic)
how bout remembering your divinity
(เฮา เบาท รัเมมเบอร์ริง ยุร ดิฝีนอิทิ)
how bout unabashedly bawling your eyes out
(เฮา เบาท unabashedly bawlings ยุร ไอ เอ้า)
how bout not equating death with stopping
(เฮา เบาท น็อท equatings เด็ธ วิฑ ซทอพพิง)

thank you india
(แธ็งค ยู อีนเดียะ)
thank you providence
(แธ็งค ยู พรอฝอิเด็นซ)
thank you disillusionment
(แธ็งค ยู ดิซิลยูฉันเม็นท)
thank you nothingness
(แธ็งค ยู นัธอิงเน็ซ)
thank you clarity
(แธ็งค ยู คแลริทิ)
thank you thank you silence
(แธ็งค ยู แธ็งค ยู ไซเล็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank U คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น