เนื้อเพลง Friday Night คำอ่านไทย The Darkness

Hey you!
(เฮ ยู !)
Do you remember me
(ดู ยู ริเมมเบอะ มี)
I used to sit next to you at school
(ไอ ยูซ ทู ซิท เน็คซท ทู ยู แอ็ท ซคูล)
We indulged in all the extra-curricular activities
(วี อินดัลจ อิน ออล ดิ เอ๊กซทร่า curricular แอ็คทิวิทิ)
We weren’t particularly cool
(วี เวินท์ เพอะทีคอิวเลอะลิ คูล)

Monday cycling
(มันดิ cyclings)
Tuesday gymnastics
(ทยูสดิ จิมแนซทิค)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)
I got Bridge Club on Wednesday
(ไอ ก็อท บริจ คลับ ออน เวนสดิ)
Archery on Thursday
(อาเชอะริ ออน เธิสดิ)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)

Hey you!
(เฮ ยู !)
Could you ever fall for me
(เคิด ยู เอฝเออะ ฟอล ฟอ มี)
The way I fell for you
(เดอะ เว ไอ เฟ็ล ฟอ ยู)
And do you dwell upon the thoughts that I occupy
(แอ็นด ดู ยู ดเว็ล อุพอน เดอะ ธอท แดท ไอ ออคคิวไพ)
Or do you give yourself things to do
(ออ ดู ยู กิฝ ยุรเซลฟ ธิง ทู ดู)

Monday rowing
(มันดิ โรวอิง)
Tuesday badminton
(ทยูสดิ แบดมินตัน)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)
I got ping pong on Wednesday
(ไอ ก็อท พิง pong ออน เวนสดิ)
Needlework on Thursday
(นี๊ดเดิ้ลเวิค ออน เธิสดิ)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)
With you, with you
(วิฑ ยู , วิฑ ยู)

Monday, Tuesday
(มันดิ , ทยูสดิ)
Wednesday, Thursday
(เวนสดิ , เธิสดิ)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)
Let the music smother me
(เล็ท เดอะ มยูสิค ซมัฑเออะ มี)
Whole weekend recovery
(โฮล วี๊คเกน ริคัฝเออะริ)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)

See the lady I adore
(ซี เดอะ เลดิ ไอ อะโด)
Dancing on the dancing floor
(แด็นซิง ออน เดอะ แด็นซิง ฟโล)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)
God the way she moves moves me
(ก็อด เดอะ เว ชี มูฝ มูฝ มี)
To write bad poetry
(ทู ไรท แบ็ด โพเอ็ทริ)
Dancing on a Friday night
(แด็นซิง ออน อะ ฟไรดิ ไนท)
With you.
(วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friday Night คำอ่านไทย The Darkness

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น