เนื้อเพลง Waiting คำอ่านไทย Sugar Ray

Waiting for the night to start
(เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู ซทาท)
Waiting for the night to change your ways
(เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู เชนจ ยุร เว)
There are days missing in my week again
(แดร์ อาร์ เด มีซซิง อิน มาย วีค อะเกน)
And there’s not a cloud in the sky
(แอ็นด แดร์ น็อท ดา คเลาด อิน เดอะ ซไค)
But my view from the Hollywood Roosevelt
(บัท มาย ฝยู ฟร็อม เดอะ ฮอลิวูด รูเซฝเวล)
Makes me feel like I can fly
(เมค มี ฟีล ไลค ไก แค็น ฟไล)
I should maybe make some apologies
(ไอ เชิด เมบี เมค ซัม อโพโลไจซ์)
And I probably should fix my hair
(แอ็นด ดาย พรอบอับลิ เชิด ฟิคซ มาย แฮ)
But I might just stay another night
(บัท ไอ ไมท จัซท ซเท แอะนัธเออะ ไนท)
If my credit card’s still down there
(อิฟ มาย คเรดอิท คาด ซทิล เดาน แดร์)
Oh yeah, all right
(โอ เย่ , ออล ไรท)
I feel like a 100 million dollars tonight
(ไอ ฟีล ไลค เก 100 มีลยัน ดอลเลอะ ทุไนท)
I knew you were the one
(ไอ นยู ยู เวอ ดิ วัน)
But I kept you waiting
(บัท ไอ เค็พท ยู เวททิง)
Kept you waiting
(เค็พท ยู เวททิง)
Anticipating now I’m waiting for you
(แอนติซิเพดิง เนา แอม เวททิง ฟอ ยู)
I think I’ll go see my friends tonight
(ไอ ธิงค แอล โก ซี มาย ฟเร็นด ทุไนท)
Who live just a little bit up Crescent Heights
(ฮู ไลฝ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อัพ คเรซเอ็นท ไฮท)
And sometimes we stay out all night
(แอ็นด ซัมไทม์ วี ซเท เอ้า ดอร์ ไนท)
Feels like there’s nothing that we can’t do
(ฟีล ไลค แดร์ นัธอิง แดท วี แค็นท ดู)
I’m never really sure that I’ll ever change
(แอม เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ฌุร แดท แอล เอฝเออะ เชนจ)
But if it makes you happy then I will lie
(บัท อิฟ อิท เมค ยู แฮพพิ เด็น นาย วิล ไล)
She looked at me and softly said
(ชี ลุค แอ็ท มี แอ็นด ซอฟทลิ เซ็ด)
I’m going to love you till the day I die
(แอม โกอิ้ง ทู ลัฝ ยู ทิล เดอะ เด ไอ ได)
Oh yeah, all right
(โอ เย่ , ออล ไรท)
I feel like a 100 million dollars tonight
(ไอ ฟีล ไลค เก 100 มีลยัน ดอลเลอะ ทุไนท)
I knew you were the one
(ไอ นยู ยู เวอ ดิ วัน)
But I kept you waiting
(บัท ไอ เค็พท ยู เวททิง)
Kept you waiting
(เค็พท ยู เวททิง)
Anticipating now I’m waiting for you
(แอนติซิเพดิง เนา แอม เวททิง ฟอ ยู)
I miss the things you told me
(ไอ มิซ เดอะ ธิง ยู โทลด มี)
I’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู)
I just wish you would hold me
(ไอ จัซท วิฌ ยู เวิด โฮลด มี)
I’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู)
If you decide to change your mind
(อิฟ ยู ดิไซด ทู เชนจ ยุร ไมนด)
I’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู)
I miss the things you told me
(ไอ มิซ เดอะ ธิง ยู โทลด มี)
I’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู)
I’ll be waiting there for you
(แอล บี เวททิง แดร์ ฟอ ยู)
waiting there for you
(เวททิง แดร์ ฟอ ยู)
waiting there for you
(เวททิง แดร์ ฟอ ยู)
I keep waiting anticipating you
(ไอ คีพ เวททิง แอนติซิเพดิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting คำอ่านไทย Sugar Ray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น