เนื้อเพลง For the Love of Money คำอ่านไทย The O’Jays feat The O’Jays

Money money money money, money [x6]
(มันอิ มันอิ มันอิ มันอิ , มันอิ [ x6 ])
Some people got to have it
(ซัม พี๊เพิ่ล ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท)
Some people really need it
(ซัม พี๊เพิ่ล ริแอ็ลลิ นีด ดิท)
Listen to me y’all, do things, do things, do bad things with it
(ลิ๊สซึ่น ทู มี ยอล , ดู ธิง , ดู ธิง , ดู แบ็ด ธิง วิฑ อิท)
You wanna do things, do things, do things, good things with it
(ยู วอนนา ดู ธิง , ดู ธิง , ดู ธิง , เกิด ธิง วิฑ อิท)
Talk about cash money, money
(ทอค อะเบาท แค็ฌ มันอิ , มันอิ)
Talk about cash money- dollar bills, yall
(ทอค อะเบาท แค็ฌ มันอิ ดอลเลอะ บิล , ยอล)

For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
People will steal from their mother
(พี๊เพิ่ล วิล ซทีล ฟร็อม แด ม๊าเธ่อร์)
For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
People will rob their own brother
(พี๊เพิ่ล วิล ร็อบ แด โอน บรัฑเออะ)
For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
People can’t even walk the street
(พี๊เพิ่ล แค็นท อีเฝ็น วอค เดอะ ซทรีท)
Because they never know who in the world they’re gonna beat
(บิคอส เด เนฝเวอะ โน ฮู อิน เดอะ เวิลด เดรว กอนนะ บีท)
For that lean, mean, mean green
(ฟอ แดท ลีน , มีน , มีน กรีน)
Almighty dollar, money
(ออลไมทิ ดอลเลอะ , มันอิ)

For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
People will lie, Lord, they will cheat
(พี๊เพิ่ล วิล ไล , ลอด , เด วิล ชีท)
For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
People don’t care who they hurt or beat
(พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แค ฮู เด เฮิท ออ บีท)
For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
A woman will sell her precious body
(อะ วูมเอิน วิล เซ็ล เฮอ พเรฌอัซ บอดอิ)
For a small piece of paper it carries a lot of weight
(ฟอ รา ซมอล พีซ อ็อฝ เพเพอะ อิท แคร์รี่ ซา ล็อท อ็อฝ เวท)
Call it lean, mean, mean green
(คอล อิท ลีน , มีน , มีน กรีน)

Almighty dollar
(ออลไมทิ ดอลเลอะ)

I know money is the root of all evil
(ไอ โน มันอิ อีส เดอะ รูท อ็อฝ ออล อี๊วิ้ว)
Do funny things to some people
(ดู ฟันนิ ธิง ทู ซัม พี๊เพิ่ล)
Give me a nickel, brother can you spare a dime
(กิฝ มี อะ นีคเค็ล , บรัฑเออะ แค็น ยู ซแพ อะ ไดม)
Money can drive some people out of their minds
(มันอิ แค็น ดไรฝ ซัม พี๊เพิ่ล เอ้า อ็อฝ แด ไมนด)

Got to have it, I really need it
(ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท , ไอ ริแอ็ลลิ นีด ดิท)
How many things have I heard you say
(เฮา เมนอิ ธิง แฮ็ฝ ไอ เฮิด ยู เซ)
Some people really need it
(ซัม พี๊เพิ่ล ริแอ็ลลิ นีด ดิท)
How many things have I heard you say
(เฮา เมนอิ ธิง แฮ็ฝ ไอ เฮิด ยู เซ)
Got to have it, I really need it
(ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท , ไอ ริแอ็ลลิ นีด ดิท)
How many things have I heard you say
(เฮา เมนอิ ธิง แฮ็ฝ ไอ เฮิด ยู เซ)
Lay down, lay down, a woman will lay down
(เล เดาน , เล เดาน , อะ วูมเอิน วิล เล เดาน)
For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
All for the love of money
(ออล ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
Don’t let, don’t let, don’t let money rule you
(ด้อนท์ เล็ท , ด้อนท์ เล็ท , ด้อนท์ เล็ท มันอิ รูล ยู)
For the love of money
(ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มันอิ)
Money can change people sometimes
(มันอิ แค็น เชนจ พี๊เพิ่ล ซัมไทม์)
Don’t let, don’t let, don’t let money fool you
(ด้อนท์ เล็ท , ด้อนท์ เล็ท , ด้อนท์ เล็ท มันอิ ฟูล ยู)
Money can fool people sometimes
(มันอิ แค็น ฟูล พี๊เพิ่ล ซัมไทม์)
People! Don’t let money, dont let money change you,
(พี๊เพิ่ล ! ด้อนท์ เล็ท มันอิ , ด้อนท์ เล็ท มันอิ เชนจ ยู ,)
it will keep on changing, changing up your mind.
(อิท วิล คีพ ออน เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส อัพ ยุร ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For the Love of Money คำอ่านไทย The O’Jays feat The O’Jays

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น