เนื้อเพลง December Love Song คำอ่านไทย Gackt

The evening ligh, colouring the nights busy avenues,
(ดิ อีฝนิง ligh , คัลเออะริง เดอะ ไนท บีสอิ แอฝอินยู ,)
Down the street brings back memories of you
(เดาน เดอะ ซทรีท บริง แบ็ค เมรโมรี อ็อฝ ยู)

Now I am watching, as lovers pass me by,
(เนา ไอ แอ็ม วัทชิง , แอ็ส ลัฝเออะ เพซ มี ไบ ,)
Finding your shadow, in the views of my eyes
(ไฟนดิง ยุร แฌดโอ , อิน เดอะ ฝยู อ็อฝ มาย ไอ)

Now I am here, all alone
(เนา ไอ แอ็ม เฮียร , ออล อะโลน)
Remembering the time that we used to laugh together
(รัเมมเบอร์ริง เดอะ ไทม แดท วี ยูซ ทู ลาฟ ทุเกฑเออะ)
In the fall of the cold
(อิน เดอะ ฟอล อ็อฝ เดอะ โคลด)
I still think of you
(ไอ ซทิล ธิงค อ็อฝ ยู)
Wondering if you feel the same
(วันเดอะริง อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม)

Save, your smile for me
(เซฝ , ยุร ซไมล ฟอ มี)
Even though you cry for me
(อีเฝ็น โธ ยู คไร ฟอ มี)
Remember me and love me always
(ริเมมเบอะ มี แอ็นด ลัฝ มี ออลเว)

Love, and smile for me
(ลัฝ , แอ็นด ซไมล ฟอ มี)
Hold on to all that we had
(โฮลด ออน ทู ออล แดท วี แฮ็ด)
Remembering and love me again
(รัเมมเบอร์ริง แอ็นด ลัฝ มี อะเกน)

I’m so depressed living, a quiet life now
(แอม โซ ดิพเรซ ลีฝอิง , อะ คไวเอ็ท ไลฟ เนา)
There is no one here, in which to hold hands
(แดร์ อีส โน วัน เฮียร , อิน ฮวิช ทู โฮลด แฮ็นด)
Or protect me from the cold
(ออ พโระเทคท มี ฟร็อม เดอะ โคลด)
Feeling like this loneliness will tear me apart
(ฟีลอิง ไลค ดีซ โลนลิเน็ซ วิล เทีย มี อะพาท)
I am waiing and looking for your voice
(ไอ แอ็ม waiings แอ็นด ลุคอิง ฟอ ยุร ฝอยซ)
To get me out of the dark
(ทู เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาค)

Snowflakes fall like the tears that running down my face
(สโนว์เฟค ฟอล ไลค เดอะ เทีย แดท รันนิง เดาน มาย เฟซ)
I wanna hold you just one more time
(ไอ วอนนา โฮลด ยู จัซท วัน โม ไทม)
I think of you night and day
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยู ไนท แอ็นด เด)
Wonder if you feel the same
(วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม)

Being in the silence of the night
(บีอิง อิน เดอะ ไซเล็นซ อ็อฝ เดอะ ไนท)
Fall into my hands and I’ll hold you so tight
(ฟอล อีนทุ มาย แฮ็นด แซน แอล โฮลด ยู โซ ไทท)
My kiss will guide our missing heart
(มาย คิซ วิล ไกด เอ๊า มีซซิง ฮาท)
And tell me you’ll love again
(แอ็นด เท็ล มี โยว ลัฝ อะเกน)

Save, your smile for me
(เซฝ , ยุร ซไมล ฟอ มี)
Even though you cry for me
(อีเฝ็น โธ ยู คไร ฟอ มี)

Remember me and love me always
(ริเมมเบอะ มี แอ็นด ลัฝ มี ออลเว)

Love, and smile for me
(ลัฝ , แอ็นด ซไมล ฟอ มี)
Hold on to all that we had
(โฮลด ออน ทู ออล แดท วี แฮ็ด)
Remember me and love me again
(ริเมมเบอะ มี แอ็นด ลัฝ มี อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง December Love Song คำอ่านไทย Gackt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น