เนื้อเพลง Me and You and a Dog Named Boo คำอ่านไทย Lobo

I remember to this day
(ไอ ริเมมเบอะ ทู ดีซ เด)
The bright red Georgia clay
(เดอะ ไบร๊ท เร็ด จอร์จา คเล)
And how it stuck to the tires
(แอ็นด เฮา อิท ซทัค ทู เดอะ ไทร)
After the summer rain
(อาฟเทอะ เดอะ ซัมเมอะ เรน)
Will power made that old car go
(วิล เพาเออะ เมด แดท โอลด คา โก)
A woman’s mind told me that so
(อะ วูมเอิน ไมนด โทลด มี แดท โซ)
Oh how I wish
(โอ เฮา ไอ วิฌ)
We were back on the road again
(วี เวอ แบ็ค ออน เดอะ โรด อะเกน)

Me and you and a dog named boo
(มี แอ็นด ยู แอ็นด อะ ด็อก เนม บู)
Travellin’ and livin’ off the land
(ทาเวลลิน แอ็นด ลีฝอิน ออฟฟ เดอะ แล็นด)
Me and you and a dog named boo
(มี แอ็นด ยู แอ็นด อะ ด็อก เนม บู)
How I love being a free man
(เฮา ไอ ลัฝ บีอิง อะ ฟรี แม็น)

I can still recall
(ไอ แค็น ซทิล ริคอล)
The wheat fields of St. Paul
(เดอะ ฮวีท ฟีลด อ็อฝ เอ็ซท พอล)
And the morning we got caught
(แอ็นด เดอะ มอนิง วี ก็อท คอท)
Robbing from an old hen
(Robbings ฟร็อม แอน โอลด เฮ็น)
Old McDonald he made us work
(โอลด McDonald ฮี เมด อัซ เวิค)
But then he paid us for what it was worth
(บัท เด็น ฮี เพลด อัซ ฟอ ว็อท ดิธ วอส เวิธ)
Another tank of gas
(แอะนัธเออะ แท็งค อ็อฝ แก๊ซ)
And back on the road again
(แอ็นด แบ็ค ออน เดอะ โรด อะเกน)

I’ll never forget the day
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท เดอะ เด)
We motored stately into big L.A.
(วี โมเทอะ ซเททลิ อีนทุ บิก แอล อะ)
The lights of the city put settlin’
(เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ พัท เซทลิน)
Down in my brain
(เดาน อิน มาย บเรน)
Though it’s only been a month or so
(โธ อิทซ โอ๊นลี่ บีน อะ มันธ ออ โซ)
That old car’s buggin’ us to go
(แดท โอลด คา บักกิน อัซ ทู โก)
We’ve gotta get away and get back on
(หวีบ กอททะ เก็ท อะเว แอ็นด เก็ท แบ็ค ออน)
The road again
(เดอะ โรด อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me and You and a Dog Named Boo คำอ่านไทย Lobo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น