เนื้อเพลง Ball Tongue คำอ่านไทย Korn

There you are alone
(แดร์ ยู อาร์ อะโลน)
With no hope of ever having something to be proud of
(วิฑ โน โฮพ อ็อฝ เอฝเออะ แฮฝวิ่ง ซัมติง ทู บี พเราด อ็อฝ)
Something earned without begging
(ซัมติง เอิน วิเฑาท เบกกิง)
Yes, I know you’re a person, a person, a person close to me
(เย็ซ , ไอ โน ยัวร์ อะ เพ๊อร์ซั่น , อะ เพ๊อร์ซั่น , อะ เพ๊อร์ซั่น คโลส ทู มี)
Who do you think you are? What more do you want from me?!
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ ว็อท โม ดู ยู ว็อนท ฟร็อม มี !)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-You got the dykes off, I think they’ll mind me
(ยู ก็อท เดอะ ไดค ออฟฟ , ไอ ธิงค เด๊ว ไมนด มี)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-The rag I’m on, we are justified
(เดอะ แร็ก แอม ออน , วี อาร์ จัซทิไฟ)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-What have you done for me?!
(ว็อท แฮ็ฝ ยู ดัน ฟอ มี !)

Why are you at home buried in your own self pity?
(ฮไว อาร์ ยู แอ็ท โฮม เบริ อิน ยุร โอน เซ็ลฟ พีทอิ)
Why do you insist on living the life clean out of me?
(ฮไว ดู ยู อินซีสท ออน ลีฝอิง เดอะ ไลฟ คลีน เอ้า อ็อฝ มี)
Yes, I know you’re the person, the person that took time with me
(เย็ซ , ไอ โน ยัวร์ เดอะ เพ๊อร์ซั่น , เดอะ เพ๊อร์ซั่น แดท ทุค ไทม วิฑ มี)
Does it give you the right to expect your life revolves around me?!
(โด ซิท กิฝ ยู เดอะ ไรท ทู เอ็คซเพคท ยุร ไลฟ ริฝอลฝ อะเรานด มี !)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-They’ve come to deliver me
(เดวฟ คัม ทู ดิลีฝเออะ มี)

You were my brother, Where does our friendship end? [repeated]
(ยู เวอ มาย บรัฑเออะ , ฮแว โด เอ๊า ฟเร็นฌิพ เอ็นด [ ริพีท ])

I’m not going to give in
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู กิฝ อิน)

How can you f*ck’n doubt me, but not again [repeated]
(เฮา แค็น ยู เอฟ *ckn เดาท มี , บัท น็อท อะเกน [ ริพีท ])

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-They’ve driven right by my friends
(เดวฟ ดรีฝเอ็น ไรท ไบ มาย ฟเร็นด)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-They’ve taken the take above me
(เดวฟ เทคเอ็น เดอะ เทค อะบัฝ มี)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-You’re a psycho monkey
(ยัวร์ อะ ไซโคะ มังคิ)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-They’ve come to enslave me
(เดวฟ คัม ทู เอ็นซเลฝ มี)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-They’ve jacken themselves onto me
(เดวฟ jacken เฑ็มเซลฝส ออนทู มี)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-Your f*ck’n gangster signs
(ยุร เอฟ *ckn แกะซเทอะ ไซน)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-They’ve come not to save them, but they take
(เดวฟ คัม น็อท ทู เซฝ เฑ็ม , บัท เด เทค)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-F*ck’n death to f*ck’n me
(เอฟ *ckn เด็ธ ทู เอฟ *ckn มี)

You’re psychopaths [repeated]
(ยัวร์ psychopaths [ ริพีท ])

Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-Berome’s dead at the technodrome
(Beromes เด็ด แอ็ท เดอะ technodrome)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-You’re right, he’s dead, tear gas dropped, but who was it?
(ยัวร์ ไรท , อีส เด็ด , เทีย แก๊ซ ดร็อพ , บัท ฮู วอส ซิท)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-It dosen’t of the rhythm of the damn monger
(อิท dosent อ็อฝ เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ แด็ม มังเกอะ)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-Can I die?! Can I die?!
(แค็น นาย ได ! แค็น นาย ได !)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-And then, the man kept kick’n me
(แอ็นด เด็น , เดอะ แม็น เค็พท kickn มี)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-He gets him on, they’re cool
(ฮี เก็ท ฮิม ออน , เดรว คูล)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-He wasn’t dead, and then they knocked him on the head
(ฮี วอสซึ้น เด็ด , แอ็นด เด็น เด น็อค ฮิม ออน เดอะ เฮ็ด)
Ball Tongue!
(บอล ทัง !)
-No more, he’s rid of you. You’re a Dyke!
(โน โม , อีส ริด อ็อฝ ยู ยัวร์ อะ ไดค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ball Tongue คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น