เนื้อเพลง The Game คำอ่านไทย Trapt

How have you been, nice to see you again
(เฮา แฮ็ฝ ยู บีน , ไน๊ซ์ ทู ซี ยู อะเกน)
How quickly these conversations seem to end
(เฮา ควีคลิ ฑิส คอนเฝอะเซฌัน ซีม ทู เอ็นด)
You meet a friend, every now and then
(ยู มีท ดา ฟเร็นด , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
How quickly these relations turn into trends
(เฮา ควีคลิ ฑิส ริเลฌัน เทิน อีนทุ ทเร็นด)

Put all your walls up and open your windows
(พัท ดอร์ ยุร วอล อัพ แอ็นด โอเพ็น ยุร วีนโด)
And close all your doors
(แอ็นด คโลส ออล ยุร โด)
You find yourself standing in front of the mirror
(ยู ไฟนด ยุรเซลฟ ซแทนดิง อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ มีเรอะ)
And now you need more
(แอ็นด เนา ยู นีด โม)

What do you wish for
(ว็อท ดู ยู วิฌ ฟอ)
To catch you as you’re falling
(ทู แค็ช ยู แอ็ส ยัวร์ ฟ๊อลิง)
So easy to ignore
(โซ อีสอิ ทู อิกโน)
But now you hear it calling again
(บัท เนา ยู เฮีย อิท คอลลิง อะเกน)

I wouldn’t want to be you
(ไอ วูดดึ่น ว็อนท ทู บี ยู)
This lonely game that you play
(ดีซ โลนลิ เกม แดท ยู พเล)
Between your walls you confuse
(บีทวิน ยุร วอล ยู ค็อนฟยูส)
Every heart that you break
(เอฝริ ฮาท แดท ยู บเรค)
So afraid that you’ll lose
(โซ อัฟเรด แดท โยว ลูส)
Always a void to replace
(ออลเว ซา ฝอยด ทู ริพเลซ)
I wouldn’t want to play you
(ไอ วูดดึ่น ว็อนท ทู พเล ยู)

You try and pretend, the truth is hard to bend
(ยู ทไร แอ็นด พริเทนด , เดอะ ทรูธ อีส ฮาด ทู เบ็นด)
How easy these translations can be read
(เฮา อีสอิ ฑิส ทแร็นซเลฌัน แค็น บี เร็ด)
What if you were led to play a different game instead
(ว็อท อิฟ ยู เวอ เล็ด ทู พเล อะ ดีฟเฟอะเร็นท เกม อินซเทด)
How hard these frustrations are to mend
(เฮา ฮาด ฑิส ฟรัซทเรฌัน แซร์ ทู เม็นด)

Does it matter to you?
(โด ซิท แมทเทอะ ทู ยู)

Just Wait
(จัซท เวท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Game คำอ่านไทย Trapt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น