เนื้อเพลง Misfit คำอ่านไทย Amy Studt

Artist: Amy Studt
(อาทิซท : อมี Studt)
Album: Unknown
(แอลบัม : อันโนน)
Title: Misfit
(ไท๊เทิ่ล : มิซฟีท)

So you think you got it all worked out
(โซ ยู ธิงค ยู ก็อท ดิธ ดอร์ เวิค เอ้า)
You got your hotpants on
(ยู ก็อท ยุร hotpants ออน)
You got your arse right out, you
(ยู ก็อท ยุร อาทสฺ ไรท เด้า , ยู)
Think you’re something but you ain’t special
(ธิงค ยัวร์ ซัมติง บัท ยู เอน ซเพฌแอ็ล)
And me and my drop-dress, we won’t do at all
(แอ็นด มี แอ็นด มาย ดร็อพ ดเรซ , วี ว็อนท ดู แอ็ท ดอร์)

Spent so long tryin’ to fit the prototype
(ซเพ็นท โซ ล็อง ทายอิน ทู ฟิท เดอะ พโรโทะไทพ)
Kept a stick in the gears and I never got it right
(เค็พท ดา ซทิค อิน เดอะ เกีย แซน ดาย เนฝเวอะ ก็อท ดิธ ไรท)
What’s the use?
(ว็อท ดิ ยูซ)
What’s the point?
(ว็อท เดอะ พอยนท)
You’ve got the wrong girl, oh
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ร็อง เกิล , โอ)

Keep what you don’t want
(คีพ ว็อท ยู ด้อนท์ ว็อนท)
Doing down there
(ดูอิง เดาน แดร์)
Cos I’ll be flying higher
(คอซ แอล บี ฟไลอิง ไฮเออะ)
Waste your own time
(เวซท ยุร โอน ไทม)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แค)
Anything you can do, I can do better
(เอนอิธิง ยู แค็น ดู , ไอ แค็น ดู เบทเทอะ)

All you girls
(ออล ยู เกิล)
You look as if you hate me
(ยู ลุค แอ็ส อิฟ ยู เฮท มี)
What’m I doing still here, well
(Whatm ไอ ดูอิง ซทิล เฮียร , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
But, baby, that’s ok
(บัท , เบบิ , แด๊ท โอเค)
All you girls
(ออล ยู เกิล)
When you look into the mirror
(ฮเว็น ยู ลุค อีนทุ เดอะ มีเรอะ)
Tell me how do you appear, well
(เท็ล มี เฮา ดู ยู แอ็พเพีย , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
[Ah]
([ อา ])
But that’s ok
(บัท แด๊ท โอเค)

So you got your little groupies and gangs
(โซ ยู ก็อท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล กรูพพี แซน แก็ง)
You got your VIP
(ยู ก็อท ยุร วีไอพี)
Your member-only things
(ยุร เมมเบอะ โอ๊นลี่ ธิง)
Your happy-clappys and your VC crew
(ยุร แฮพพิ clappys แซน ยุร VC ครู)
And if you get in their way, they got 10 on you
(แอ็นด อิฟ ยู เก็ท อิน แด เว , เด ก็อท เทน ออน ยู)

And I don’t wanna be in that game
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา บี อิน แดท เกม)
Don’t wanna follow the leader, no way
(ด้อนท์ วอนนา ฟอลโล เดอะ ลีดเออะ , โน เว)
What’s the use?
(ว็อท ดิ ยูซ)
What’s the point?
(ว็อท เดอะ พอยนท)
You’ve got the wrong girl
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ร็อง เกิล)

So you can do what you’re doing down there
(โซ ยู แค็น ดู ว็อท ยัวร์ ดูอิง เดาน แดร์)
Cos I’ll be flying higher
(คอซ แอล บี ฟไลอิง ไฮเออะ)
Waste your own time
(เวซท ยุร โอน ไทม)

I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แค)
Anything you can do, I can do better
(เอนอิธิง ยู แค็น ดู , ไอ แค็น ดู เบทเทอะ)

All you girls
(ออล ยู เกิล)
You look as if you hate me
(ยู ลุค แอ็ส อิฟ ยู เฮท มี)
Why’m I still here, well
(Whym ไอ ซทิล เฮียร , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
But, baby, that’s ok
(บัท , เบบิ , แด๊ท โอเค)
All you girls
(ออล ยู เกิล)
When you look into the mirror
(ฮเว็น ยู ลุค อีนทุ เดอะ มีเรอะ)
Tell me how do you appear, well
(เท็ล มี เฮา ดู ยู แอ็พเพีย , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)

So what we don’t look the same?
(โซ ว็อท วี ด้อนท์ ลุค เดอะ เซม)
So what we don’t, so what we don’t
(โซ ว็อท วี ด้อนท์ , โซ ว็อท วี ด้อนท์)
So what I don’t play your game?
(โซ ว็อท ไอ ด้อนท์ พเล ยุร เกม)
So what I don’t, so what I don’t
(โซ ว็อท ไอ ด้อนท์ , โซ ว็อท ไอ ด้อนท์)
So what if I don’t?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย ด้อนท์)

All you girls
(ออล ยู เกิล)
You look as if you hate me
(ยู ลุค แอ็ส อิฟ ยู เฮท มี)
Why’m I still here, well
(Whym ไอ ซทิล เฮียร , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit [misfit]
(แอม มา มิซฟีท [ มิซฟีท ])
But, baby, that’s ok
(บัท , เบบิ , แด๊ท โอเค)
All you girls
(ออล ยู เกิล)
When you look into the mirror
(ฮเว็น ยู ลุค อีนทุ เดอะ มีเรอะ)
Tell me how do you appear, well
(เท็ล มี เฮา ดู ยู แอ็พเพีย , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit [I’m a misfit]
(แอม มา มิซฟีท [ แอม มา มิซฟีท ])
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)

All you girls
(ออล ยู เกิล)
You look as if you hate me
(ยู ลุค แอ็ส อิฟ ยู เฮท มี)
Why’m I still here, well
(Whym ไอ ซทิล เฮียร , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
But, baby, that’s ok
(บัท , เบบิ , แด๊ท โอเค)
All you girls
(ออล ยู เกิล)
When you look into the mirror
(ฮเว็น ยู ลุค อีนทุ เดอะ มีเรอะ)
Tell me how do you appear, well
(เท็ล มี เฮา ดู ยู แอ็พเพีย , เว็ล)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)
You’re superficial
(ยัวร์ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
I’m a misfit
(แอม มา มิซฟีท)

But that’s ok
(บัท แด๊ท โอเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Misfit คำอ่านไทย Amy Studt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น