เนื้อเพลง Animal คำอ่านไทย Neon Trees

Here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
I kinda wanna be more than friends
(ไอ กินดา วอนนา บี โม แฑ็น ฟเร็นด)
So take it easy on me
(โซ เทค อิท อีสอิ ออน มี)
I’m afraid
(แอม อัฟเรด)
You’re never satisfied
(ยัวร์ เนฝเวอะ แซทอิซไฟด)
Here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
We’re sick like animals
(เวีย ซิค ไลค แอนอิแม็ล)
We play pretend
(วี พเล พริเทนด)
You’re just
(ยัวร์ จัซท)
A cannibal
(อะ แคนนิแบ็ล)
And I’m afraid
(แอ็นด แอม อัฟเรด)
I won’t get out alive
(ไอ ว็อนท เก็ท เด้า อะไลฝ)
I won’t sleep tonight
(ไอ ว็อนท ซลีพ ทุไนท)

Oh oh
(โอ โอ)
I want some
(ไอ ว็อนท ซัม)
More
(โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Take a bite of
(เทค เก ไบท อ็อฝ)
My heart tonight
(มาย ฮาท ทุไนท)
Oh oh
(โอ โอ)
I want some
(ไอ ว็อนท ซัม)
More
(โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Say goodbye to my heart
(เซ กู๊ดบาย ทู มาย ฮาท)
Tonight
(ทุไนท)

Here we are again
(เฮียร วี อาร์ อะเกน)
I feel the chemicals kickin’ in
(ไอ ฟีล เดอะ เคมอิแค็ล คิคคินอิน)
It’s getting heavy
(อิทซ เกดดดิ้ง เฮฝอิ)
And I wanna run
(แอ็นด ดาย วอนนา รัน)
And hide
(แอ็นด ไฮด)
I wanna run and hide
(ไอ วอนนา รัน แอ็นด ไฮด)
I do it every time
(ไอ ดู อิท เอฝริ ไทม)
You’re killin’ me now
(ยัวร์ คิลลิน มี เนา)
And I won’t be
(แอ็นด ดาย ว็อนท บี)
Denied by you
(ดิไน ไบ ยู)
The animal inside of you
(ดิ แอนอิแม็ล อีนไซด อ็อฝ ยู)

Oh oh
(โอ โอ)
I want some more
(ไอ ว็อนท ซัม โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Take a bite of my heart tonight
(เทค เก ไบท อ็อฝ มาย ฮาท ทุไนท)
Oh oh
(โอ โอ)
I want some more
(ไอ ว็อนท ซัม โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Say goodbye to my heart tonight
(เซ กู๊ดบาย ทู มาย ฮาท ทุไนท)

Hush, hush The world is quiet
(ฮัฌ , ฮัฌ เดอะ เวิลด อีส คไวเอ็ท)
Hush, hush We both can’t fight it
(ฮัฌ , ฮัฌ วี โบธ แค็นท ไฟท ดิธ)
It’s us that made this mess
(อิทซ อัซ แดท เมด ดีซ เมซ)
Why can’t you understand?
(ฮไว แค็นท ยู อันเดิซแทนด)
Whoa, I won’t sleep tonight
(โว้ว , ไอ ว็อนท ซลีพ ทุไนท)

Here we go again [3x]
(เฮียร วี โก อะเกน [ 3x ])

Oh oh
(โอ โอ)
I want some more
(ไอ ว็อนท ซัม โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Take a bite of my heart tonight
(เทค เก ไบท อ็อฝ มาย ฮาท ทุไนท)
Oh oh
(โอ โอ)
I want some more
(ไอ ว็อนท ซัม โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
What are you waiting
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง)

Here we go again [3x]
(เฮียร วี โก อะเกน [ 3x ])
Say goodbye to my heart tonight
(เซ กู๊ดบาย ทู มาย ฮาท ทุไนท)

Oh oh
(โอ โอ)
I want some more
(ไอ ว็อนท ซัม โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Take a bite of my heart tonight
(เทค เก ไบท อ็อฝ มาย ฮาท ทุไนท)
Oh oh
(โอ โอ)
I want some more
(ไอ ว็อนท ซัม โม)
Oh oh
(โอ โอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
What are you waiting for
(ว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Say goodbye to my heart tonight
(เซ กู๊ดบาย ทู มาย ฮาท ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Animal คำอ่านไทย Neon Trees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น