เนื้อเพลง I’ll Never Let You Go (Little Darlin’) คำอ่านไทย Elvis Presley

I’ll never let you go, little darlin’.
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก , ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน)
I’m so sorry ’cause I made you cry.
(แอม โซ ซอริ คอส ไอ เมด ยู คไร)
I’ll never let you go, ’cause I love you.
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก , คอส ไอ ลัฝ ยู)
So please don’t ever say good-bye.
(โซ พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เซ เกิด ไบ)

The stars would tumble down beside me,
(เดอะ ซทา เวิด ทัมเบิลเดาน บิไซด มี ,)
The moon would hang its head and cry.
(เดอะ มูน เวิด แฮ็ง อิทซ เฮ็ด แอ็นด คไร)
My arms would never hold another baby doll
(มาย อาม เวิด เนฝเวอะ โฮลด แอะนัธเออะ เบบิ ด็อล)
If we should ever say good-bye.
(อิฟ วี เชิด เอฝเออะ เซ เกิด ไบ)

Well, I’ll never let you go,
(เว็ล , แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก ,)
Because I love you, pretty baby.
(บิคอส ไอ ลัฝ ยู , พรีททิ เบบิ)
I’m so sorry ’cause I made you cry.
(แอม โซ ซอริ คอส ไอ เมด ยู คไร)
I made you cry.
(ไอ เมด ยู คไร)
Yeah, I’ll never let you go,
(เย่ , แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก ,)
Cause I love you, little baby.
(คอส ไอ ลัฝ ยู , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
So please don’t ever say good-bye.
(โซ พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เซ เกิด ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Never Let You Go (Little Darlin’) คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น