เนื้อเพลง Imaginary (Origin) คำอ่านไทย Evanescence

Swallowed up in the sound of my screaming
(ซวอลโล อัพ อิน เดอะ เซานด อ็อฝ มาย ซครีมอิง)
Cannot cease for the fear of silent nights
(แคนน็อท ซีซ ฟอ เดอะ เฟีย อ็อฝ ไซเล็นท ไนท)
Oh how I long for the deep sleep dreaming
(โอ เฮา ไอ ล็อง ฟอ เดอะ ดีพ ซลีพ ดรีมมิง)
The goddess of imaginary light
(เดอะ กอดเดซ อ็อฝ อิแมจอิเนริ ไลท)

In my field of paper flowers
(อิน มาย ฟีลด อ็อฝ เพเพอะ ฟเลาเออะ)
And candy clouds of lullaby
(แอ็นด แคนดิ คเลาด อ็อฝ ลัลละไบ)
I lie inside myself for hours
(ไอ ไล อีนไซด ไมเซลฟ ฟอ เอาร)
And watch my purple sky fly over me
(แอ็นด ว็อช มาย เพ๊อร์เพิ่ล ซไค ฟไล โอเฝอะ มี)

I linger in the doorway
(ไอ ลีงเกอะ อิน เดอะ ดอร์เวย์)
Of alarm clock screaming
(อ็อฝ อะลาม คล็อค ซครีมอิง)
Monsters calling my name
(มอนซเทอะ คอลลิง มาย เนม)
Let me stay
(เล็ท มี ซเท)
Where the wind will whisper to me
(ฮแว เดอะ วินด วิล ฮวีซเพอะ ทู มี)
Where the raindrops
(ฮแว เดอะ เรนดรอป)
As they’re falling tell a story
(แอ็ส เดรว ฟ๊อลิง เท็ล อะ ซโทริ)

If you need to leave the world you live in
(อิฟ ยู นีด ทู ลีฝ เดอะ เวิลด ยู ไลฝ อิน)
Lay your head down and stay awhile
(เล ยุร เฮ็ด เดาน แอ็นด ซเท อะฮไวล)
Though you may not remember dreaming
(โธ ยู เม น็อท ริเมมเบอะ ดรีมมิง)
Something waits for you to breathe again
(ซัมติง เวท ฟอ ยู ทู บรีฑ อะเกน)

In my field of paper flowers
(อิน มาย ฟีลด อ็อฝ เพเพอะ ฟเลาเออะ)
And candy clouds of lullaby
(แอ็นด แคนดิ คเลาด อ็อฝ ลัลละไบ)
I lie inside myself for hours
(ไอ ไล อีนไซด ไมเซลฟ ฟอ เอาร)
And watch my purple sky fly over me
(แอ็นด ว็อช มาย เพ๊อร์เพิ่ล ซไค ฟไล โอเฝอะ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Imaginary (Origin) คำอ่านไทย Evanescence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น