เนื้อเพลง Dirty Ice Cream คำอ่านไทย Lady Gaga

It’s too much to mess and it stress me
(อิทซ ทู มัช ทู เมซ แซน ดิท ซทเร็ซ มี)
Figure out and too much pressure on us, babe
(ฟีกยุร เอ้า แอ็นด ทู มัช พเรฌเออะ ออน อัซ , เบบ)
Last night you took me to the mall
(ลาซท ไนท ยู ทุค มี ทู เดอะ มอล)
And then it started to get physical
(แอ็นด เด็น หนิด ซทาท ทู เก็ท ฟีสอิแค็ล)

We only been a one day, baby
(วี โอ๊นลี่ บีน อะ วัน เด , เบบิ)
Yeah, I know it was fun to start acting crazy
(เย่ , ไอ โน อิท วอส ฟัน ทู ซทาท แอคทิง คเรสิ)
I don’t really find it very cute or sexy
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ไฟนด ดิท เฝริ คยูท ออ เซคซิ)
When you call her incessantly, t-t-text me
(ฮเว็น ยู คอล เฮอ อินเซซแซ็นทลิ , ที ที เท็คซท มี)

Don’t be dirty ice cream, baby
(ด้อนท์ บี เดอทิ ไอซ ครีม , เบบิ)
We could find it off but it’s too early to be calling me like that
(วี เคิด ไฟนด ดิท ออฟฟ บัท อิทซ ทู เออลิ ทู บี คอลลิง มี ไลค แดท)
Stop calling us, stop calling
(ซท็อพ คอลลิง อัซ , ซท็อพ คอลลิง)
It’s not in decision, just my female intuition
(อิทซ น็อท อิน ดิซีฉอัน , จัซท มาย ฟีเมล อินทิวอีฌอัน)
Doesn’t mean you can’t be calling me like that
(ดัสอินท มีน ยู แค็นท บี คอลลิง มี ไลค แดท)
Stop calling us, stop calling
(ซท็อพ คอลลิง อัซ , ซท็อพ คอลลิง)

I can’t live with you, yes it’s true or live without
(ไอ แค็นท ไลฝ วิฑ ยู , เย็ซ อิทซ ทรู ออ ไลฝ วิเฑาท)
The kinda guy that I’m…
(เดอะ กินดา ไก แดท แอม)
You kiss me like a rockstar and
(ยู คิซ มี ไลค เก รอคสตาร์ แอ็นด)
You always wanna hold my hand
(ยู ออลเว วอนนา โฮลด มาย แฮ็นด)

But we only been a one day, baby
(บัท วี โอ๊นลี่ บีน อะ วัน เด , เบบิ)
Yeah, I know it was fun to start acting crazy
(เย่ , ไอ โน อิท วอส ฟัน ทู ซทาท แอคทิง คเรสิ)
I don’t really find it very cute or sexy
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ไฟนด ดิท เฝริ คยูท ออ เซคซิ)
When you call her incessantly, t-t-text me
(ฮเว็น ยู คอล เฮอ อินเซซแซ็นทลิ , ที ที เท็คซท มี)

Don’t be dirty ice cream, baby
(ด้อนท์ บี เดอทิ ไอซ ครีม , เบบิ)
We could find it off but it’s too early to be calling me like that
(วี เคิด ไฟนด ดิท ออฟฟ บัท อิทซ ทู เออลิ ทู บี คอลลิง มี ไลค แดท)
Stop calling us, stop calling
(ซท็อพ คอลลิง อัซ , ซท็อพ คอลลิง)
It’s not in decision, just my female intuition
(อิทซ น็อท อิน ดิซีฉอัน , จัซท มาย ฟีเมล อินทิวอีฌอัน)
Doesn’t mean you can’t be calling me like that
(ดัสอินท มีน ยู แค็นท บี คอลลิง มี ไลค แดท)
Stop calling us, stop calling
(ซท็อพ คอลลิง อัซ , ซท็อพ คอลลิง)

Don’t be, don’t be [dirty ice cream]
(ด้อนท์ บี , ด้อนท์ บี [ เดอทิ ไอซ ครีม ])
Oh no
(โอ โน)
[Repeat]
([ ริพีท ])

Don’t be dirty ice cream, baby
(ด้อนท์ บี เดอทิ ไอซ ครีม , เบบิ)
We could find it off but it’s too early to be calling me like that
(วี เคิด ไฟนด ดิท ออฟฟ บัท อิทซ ทู เออลิ ทู บี คอลลิง มี ไลค แดท)
Stop calling us, stop calling
(ซท็อพ คอลลิง อัซ , ซท็อพ คอลลิง)
It’s not in decision, just my female intuition
(อิทซ น็อท อิน ดิซีฉอัน , จัซท มาย ฟีเมล อินทิวอีฌอัน)
Doesn’t mean you can’t be calling me like that
(ดัสอินท มีน ยู แค็นท บี คอลลิง มี ไลค แดท)
Stop calling us, stop calling
(ซท็อพ คอลลิง อัซ , ซท็อพ คอลลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Ice Cream คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น