เนื้อเพลง My Iron Lung คำอ่านไทย Radiohead

Faith, you’re driving me away
(เฟธ , ยัวร์ ดรายวิง มี อะเว)
You do it everyday
(ยู ดู อิท เอวี่เดย์)
You don’t mean it
(ยู ด้อนท์ มีน หนิด)
But it hurts like hell
(บัท ดิธ เฮิท ไลค เฮ็ล)

My brain says I’m receiving pain
(มาย บเรน เซ แอม receivings เพน)
A lack of oxygen
(อะ แล็ค อ็อฝ อ๊อกซีเจ้น)
From my life support
(ฟร็อม มาย ไลฟ ซัพโพท)
My iron lung
(มาย ไอเอิน ลัง)

We’re too young to fall asleep
(เวีย ทู ยัง ทู ฟอล อัซลีพ)
To cynical to speak
(ทู ซีนอิแค็ล ทู ซพีค)
We are losing it
(วี อาร์ โรซิง อิท)
Can’t you tell?
(แค็นท ยู เท็ล)

We scratch our eternal itch
(วี ซคแร็ช เอ๊า อิเทอแน็ล อิช)
A twentieth century b*tch
(อะ ทเวนทิเอ็ธ เซนเชอะริ บี *tch)
And we are grateful for
(แอ็นด วี อาร์ กเรทฟุล ฟอ)
Our iron lung
(เอ๊า ไอเอิน ลัง)

The headshrinkers, they want everything
(เดอะ headshrinkers , เด ว็อนท เอ๊วี่ติง)
My uncle Bill, my Belisha beacon
(มาย อั๊งเคิ่ล บิล , มาย Belisha บีคัน)
The headshrinkers, they want everything
(เดอะ headshrinkers , เด ว็อนท เอ๊วี่ติง)
My uncle Bill, my Belisha beacon
(มาย อั๊งเคิ่ล บิล , มาย Belisha บีคัน)

S*ck, s*ck your teenage thumb
(เอส *ck , เอส *ck ยุร ทีนเอจ ธัม)
Toilet trained and dumb
(ท๊อยเหล็ท ทเรน แอ็นด ดัม)
When the power runs out
(ฮเว็น เดอะ เพาเออะ รัน เอ้า)
We’ll just hum
(เว็ล จัซท ฮัม)

This, this is our new song
(ดีซ , ดีซ ซิส เอ๊า นยู ซ็อง)
Just like the last one
(จัซท ไลค เดอะ ลาซท วัน)
A total waste of time
(อะ โทแท็ล เวซท อ็อฝ ไทม)
My iron lung
(มาย ไอเอิน ลัง)
The headshrinkers, they want everything
(เดอะ headshrinkers , เด ว็อนท เอ๊วี่ติง)
My uncle Bill, my Belisha beacon
(มาย อั๊งเคิ่ล บิล , มาย Belisha บีคัน)
The headshrinkers, they want everything
(เดอะ headshrinkers , เด ว็อนท เอ๊วี่ติง)
My uncle Bill, my Belisha beacon
(มาย อั๊งเคิ่ล บิล , มาย Belisha บีคัน)

And if you’re frightened
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ไฟท์อึน)
You can be frightened
(ยู แค็น บี ไฟท์อึน)
You can be, it’s OK
(ยู แค็น บี , อิทซ โอเค)
And if you’re frightened
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ไฟท์อึน)
You can be frightened
(ยู แค็น บี ไฟท์อึน)
You can be, it’s OK
(ยู แค็น บี , อิทซ โอเค)

The headshrinkers, they want everything
(เดอะ headshrinkers , เด ว็อนท เอ๊วี่ติง)
My uncle Bill, my Belisha beacon
(มาย อั๊งเคิ่ล บิล , มาย Belisha บีคัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Iron Lung คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น