เนื้อเพลง Hey Now คำอ่านไทย Talking Heads

I wanna bicycle
(ไอ วอนนา ไบซิเคิล)
I wanna popsicle
(ไอ วอนนา พอพซิเคิล)
I wanna space face
(ไอ วอนนา ซเพซ เฟซ)
Buy me a cherry face now
(ไบ มี อะ เชริ เฟซ เนา)

Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now now!
(เฮ เนา เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now now!
(เฮ เนา เนา !)

I wanna video
(ไอ วอนนา ฝีดอิโอ)
I wanna rock and roll
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล)
Take me to the shopping mall
(เทค มี ทู เดอะ ชอปปิ้ง มอล)
Buy me a rubber ball now
(ไบ มี อะ รับเบอะ บอล เนา)

Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now now!
(เฮ เนา เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now now!
(เฮ เนา เนา !)

Every night sun goes down
(เอฝริ ไนท ซัน โกซ เดาน)
And the people are staying at home
(แอ็นด เดอะ พี๊เพิ่ล อาร์ สเตย์ยิ่ง แอ็ท โฮม)
You can tell your momma & daddy
(ยู แค็น เท็ล ยุร มอมมา& แดดดิ)
Leave those children alone
(ลีฝ โฑส ชีลดเร็น อะโลน)

They know what they’re doin’
(เด โน ว็อท เดรว โดย)
They ain’t runnin’ away
(เด เอน รูนนิน อะเว)
Uncle John said, ” Tell Aunt Mary
(อั๊งเคิ่ล จอน เซ็ด , ” เท็ล อานท แมริ)
I got nothing to say ”
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู เซ “)
[And she say:]
([ แอ็นด ชี เซ : ])

Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now now!
(เฮ เนา เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now!
(เฮ เนา !)
Hey now now!
(เฮ เนา เนา !)

Ho—
(โฮ)
Would the light come hitcha in the eye
(เวิด เดอะ ไลท คัม hitcha อิน ดิ ไอ)
Hey—
(เฮ)
Gonna stop, gonna getcha by surprise!
(กอนนะ ซท็อพ , กอนนะ แกทชา ไบ เซิพไรส !)

Every night when the sun goes down
(เอฝริ ไนท ฮเว็น เดอะ ซัน โกซ เดาน)
And the people are staying at home
(แอ็นด เดอะ พี๊เพิ่ล อาร์ สเตย์ยิ่ง แอ็ท โฮม)
You can tell your momma & daddy
(ยู แค็น เท็ล ยุร มอมมา& แดดดิ)
Leave those children alone
(ลีฝ โฑส ชีลดเร็น อะโลน)

They know what they’re doin’
(เด โน ว็อท เดรว โดย)
They ain’t runnin’ away
(เด เอน รูนนิน อะเว)
Uncle John said, ” Tell Aunt Mary
(อั๊งเคิ่ล จอน เซ็ด , ” เท็ล อานท แมริ)
I got nothing to say ”
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู เซ “)
[And she said!]
([ แอ็นด ชี เซ็ด ! ])

Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)

Ho—
(โฮ)
Would the light come hitcha in the eye
(เวิด เดอะ ไลท คัม hitcha อิน ดิ ไอ)
Hey—
(เฮ)
Gonna stop, gonna getcha by surprise
(กอนนะ ซท็อพ , กอนนะ แกทชา ไบ เซิพไรส)

I am the king of the world
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ เวิลด)
The boss of the boys & girls
(เดอะ บอส อ็อฝ เดอะ บอย & เกิล)
You can live till a 100 & 10
(ยู แค็น ไลฝ ทิล อะ 100 & เทน)
If you listen to what I said
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู ว็อท ไอ เซ็ด)

Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)

Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)

Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now
(เฮ เนา)
Hey now now
(เฮ เนา เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Now คำอ่านไทย Talking Heads

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น